บ้านชั้นครึ่ง-บางสวรรค์

โทนสีส้ม-น้ำตาล 5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง : บางสวรรค์ อำเภอพระแสง

วันที่ 25 สิงหาคม 2563

ภาพมุมสูง (Bird eyes vies)

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 19 สิงหาคม 2563

ส่งมอบ​งานรั้วอิฐ​บล็อก​สูง​ 2.2​0​ เมตร​ ล้อมที่ดิน​ 9​ ไร่​ แบบ​ไม่ฉาบ​ผิวผนัง​

1 / 14
2 / 14
3 / 14
4 / 14
5 / 14
6 / 14
7 / 14
8 / 14
9 / 14
10 / 14
11 / 14
12 / 14
13 / 14
14 / 14
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

งานรั้วอิฐ​บล็อก​ล้อม​ที่ดิน​ 9​ ไร่​

1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 23 มิถุนายน 2563

งานก่อสร้​างรั้วอิฐ​บล็อก

1 / 17
2 / 17
3 / 17
4 / 17
5 / 17
6 / 17
7 / 17
8 / 17
9 / 17
10 / 17
11 / 17
12 / 17
13 / 17
14 / 17
15 / 17
16 / 17
17 / 17
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563

ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า

1 / 63
2 / 63
3 / 63
4 / 63
5 / 63
6 / 63
7 / 63
8 / 63
9 / 63
10 / 63
11 / 63
12 / 63
13 / 63
14 / 63
15 / 63
16 / 63
17 / 63
18 / 63
19 / 63
20 / 63
21 / 63
22 / 63
23 / 63
24 / 63
25 / 63
26 / 63
27 / 63
28 / 63
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป29 / 63
30 / 63
31 / 63
32 / 63
33 / 63
34 / 63
35 / 63
36 / 63
37 / 63
38 / 63
39 / 63
40 / 63
41 / 63
42 / 63
43 / 63
44 / 63
45 / 63
46 / 63
47 / 63
48 / 63
49 / 63
50 / 63
51 / 63
52 / 63
53 / 63
54 / 63
55 / 63
56 / 63
57 / 63
58 / 63
59 / 63
60 / 63
61 / 63
62 / 63
63 / 63
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563

เคลียร์​พื้นที่​บริเวณ​เก็บ​เศษ​วัสดุ​เตรียม​ส่งงาน

1 / 42
2 / 42
3 / 42
4 / 42
5 / 42
6 / 42
7 / 42
8 / 42
9 / 42
10 / 42
11 / 42
12 / 42
13 / 42
14 / 42
15 / 42
16 / 42
17 / 42
18 / 42
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป19 / 42
20 / 42
21 / 42
22 / 42
23 / 42
24 / 42
25 / 42
26 / 42
27 / 42
28 / 42
29 / 42
30 / 42
31 / 42
32 / 42
33 / 42
34 / 42
35 / 42
36 / 42
37 / 42
38 / 42
39 / 42
40 / 42
41 / 42
42 / 42
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563

เปิดงานรั้วอิฐ​บล็อก​ล้อมที่ดิน​ 9​ ไร่

1 / 18
2 / 18
3 / 18
4 / 18
5 / 18
6 / 18
7 / 18
8 / 18
9 / 18
10 / 18
11 / 18
12 / 18
13 / 18
14 / 18
15 / 18
16 / 18
17 / 18
18 / 18
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563

เก็บรายละเอียด​ เตรียมส่งมอบ

1 / 27
2 / 27
3 / 27
4 / 27
5 / 27
6 / 27
7 / 27
8 / 27
9 / 27
10 / 27
11 / 27
12 / 27
13 / 27
14 / 27
15 / 27
16 / 27
17 / 27
18 / 27
19 / 27
20 / 27
21 / 27
22 / 27
23 / 27
24 / 27
25 / 27
26 / 27
27 / 27
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันพุธที่ 29 เมษายน 2563

เก็บรายละเอียด​ เตรียมส่งมอบ

1 / 23
2 / 23
3 / 23
4 / 23
5 / 23
6 / 23
7 / 23
8 / 23
9 / 23
10 / 23
11 / 23
12 / 23
13 / 23
14 / 23
15 / 23
16 / 23
17 / 23
18 / 23
19 / 23
20 / 23
21 / 23
22 / 23
23 / 23
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563

เก็บรายละเอียด​และ​งานทาสี

1 / 25
2 / 25
3 / 25
4 / 25
5 / 25
6 / 25
7 / 25
8 / 25
9 / 25
10 / 25
11 / 25
12 / 25
13 / 25
14 / 25
15 / 25
16 / 25
17 / 25
18 / 25
19 / 25
20 / 25
21 / 25
22 / 25
23 / 25
24 / 25
25 / 25
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563

ทาสี​ TOA ​ซุปเปอร์​ชิลล์​ 15​ ปี

1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2563

วางท่อระบาย​น้ำเก็บงานกระเบื้อง

1 / 21
2 / 21
3 / 21
4 / 21
5 / 21
6 / 21
7 / 21
8 / 21
9 / 21
10 / 21
11 / 21
12 / 21
13 / 21
14 / 21
15 / 21
16 / 21
17 / 21
18 / 21
19 / 21
20 / 21
21 / 21
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันอังคาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

งานฝ้าและเพดาน

1 / 14
2 / 14
3 / 14
4 / 14
5 / 14
6 / 14
7 / 14
8 / 14
9 / 14
10 / 14
11 / 14
12 / 14
13 / 14
14 / 14
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

งานเก็บรายละเอียด

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันพุธที่ 29 มกราคม 2563

งาน​เดินสายไฟฟ้าก่อนปิดฝ้า และงานฉาบ

1 / 19
2 / 19
3 / 19
4 / 19
5 / 19
6 / 19
7 / 19
8 / 19
9 / 19
10 / 19
11 / 19
12 / 19
13 / 19
14 / 19
15 / 19
16 / 19
17 / 19
18 / 19
19 / 19
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563

งาน​ฉาบ​ผนัง​ และงานระบบไฟฟ้า​ 3​ เฟส

1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563

งานฉาบผนังภายนอก

1 / 19
2 / 19
3 / 19
4 / 19
5 / 19
6 / 19
7 / 19
8 / 19
9 / 19
10 / 19
11 / 19
12 / 19
13 / 19
14 / 19
15 / 19
16 / 19
17 / 19
18 / 19
19 / 19
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562

งานฉาบผนัง

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562

เคลียร์พื้นที่ เริ่มระบบสุขาภิบาล

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562

มุงหลังคา

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562

งาน​ติดตั้ง​โครงหลังคา​เสร็จเรียบร้อย งานก่ออิฐ​ 97%

1 / 15
2 / 15
3 / 15
4 / 15
5 / 15
6 / 15
7 / 15
8 / 15
9 / 15
10 / 15
11 / 15
12 / 15
13 / 15
14 / 15
15 / 15
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562

งาน​ติดตั้ง​โครงหลังคา​ 50% งานก่ออิฐ​ 90%

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันพหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562

ก่ออิฐชั้นสอง เตรียมติดตั้งโครงหลังคา

1 / 14
2 / 14
3 / 14
4 / 14
5 / 14
6 / 14
7 / 14
8 / 14
9 / 14
10 / 14
11 / 14
12 / 14
13 / 14
14 / 14
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562

ก่ออิฐ พร้อมขึ้นอะเส

1 / 18
2 / 18
3 / 18
4 / 18
5 / 18
6 / 18
7 / 18
8 / 18
9 / 18
10 / 18
11 / 18
12 / 18
13 / 18
14 / 18
15 / 18
16 / 18
17 / 18
18 / 18
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562

งาน​โครงสร้าง​ คานและพื้นชั้น​ 2​ เสร็จ​เรียบร้อย​ ต่อด้วยโครง​สร้าง​เสาชั้น​ 2​ และโครงหลังคา

1 / 21
2 / 21
3 / 21
4 / 21
5 / 21
6 / 21
7 / 21
8 / 21
9 / 21
10 / 21
11 / 21
12 / 21
13 / 21
14 / 21
15 / 21
16 / 21
17 / 21
18 / 21
19 / 21
20 / 21
21 / 21
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562

เริ่มโครงสร้างชั้น 2

1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562

งานโครงสร้าง​ เสร็จ​เรียบร้อย พร้อมสำหรับงานต่อไป

click ที่ --> รูปเล็กด้านล่าง เพื่อรับชมรูปขยายใหญ่ด้านบน ^


วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562

โครงสร้าง​พื้นระดับที่​ 1​ และ​ ระดับ​ที่​ 2​ เสร็จ​เรียบร้อย

click ที่ --> รูปเล็กด้านล่าง เพื่อรับชมรูปขยายใหญ่ด้านบน ^


วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562

วางท่อฉีดน้ำยากันจัดปลวกก่อนปิดแผ่นพื้น​

click ที่ --> รูปเล็กด้านล่าง เพื่อรับชมรูปขยายใหญ่ด้านบน ^


วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562

คานระดับ​ 2​ เสร็จ​เรียบร้อย


วันพุธที่ 11 กันยายน 2562วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เตรียมเทคานระดับ 2

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เทคอนกรีต​ CPAC คานระดับที่​ 1 ท่ามกลางสายฝน

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 ยกเสาเอก​บ้าน​พักอาศัย​ 5​ ห้องนอน​ 5​ ห้องน้ำ

บ้านที่กำลังก่อสร้าง..


บ้านชั้นเดียว โมเดิร์น บ้านทำเนียบ

16 มี.ค. 65 -งานก่ออิฐ และ งานหลังคา

บ้านชั้นเดียว ต.ทุ่ง อ.ไชยา

19 พ.ค. 65 - งานก่อ ฉาบ และทาสีรองพื้น

บ้านชั้นครึ่ง ชัยบุรี

17 พ.ย. 65 - งานหลังคา งานก่ออิฐ


บ้านชั้นครึ่ง บางใบไม้

11 พ.ค. 65 - พิธียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว ลีเล็ด

19 ต.ค. 65 - งานหลังคา ระบบไฟฟ้า งานฝ้าเพดาน

บ้านชั้นเดียว ควนศรี

20 ธ.ค. 65 - งานสถาปัตยกรรม


บ้านสองชั้น บางใบไม้

22 ต.ค. 65 - งานโครงสร้าง

บ้านสองชั้น ทุ่ง

28 ส.ค. 65 - งานครงสร้างเหล็ก SD-40 โรงใหญ่

บ้านชั้นเดียว ปากหมาก

28 ม.ค. 66 - งานโครงหลังคา และกอ่อิฐ


บ้านชั้นเดียว โมถ่าย

11 ส.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นครึ่ง พุนพิน

6 ก.พ. 66 - งานติดตั้งโครงหลังคา

บ้านชั้นเดียว บ้านทำเนียบ

4 ต.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านสองชั้น คลองฉนวน

13 ม.ค. 66 - งานโครงสร้าง

บ้านสองชั้น บ้านนา

1 พ.ย. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น มะขามเตี้ย

27 ม.ค. 66 - งานโครงสร้าง


บ้านชั้นเดียว มะลวน

6 พ.ย. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว มะขามเตี้ย

5 ธ.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น เขาหัวควาย

12 ธ.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านสอ336699งชั้น หัวเตย

6 ม.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น ท่าข้าม

31 ม.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

Post ล่าสุด!!