บ้านชั้นครึ่ง - ควนสุบรรณ​ อ.บ้านนาสาร​

3​ ห้องนอน​ 2​ ห้อง​น้ำ​

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร​วันที่ 11 มีนาคม 2564

ส่งมอบ​งานรั้ว​หน้าบ้าน​เสร็จ​เรียบร้อย​

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป


วันที่ 7 ธันวาคม 2563

เปิดงานรั้ว

1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป


วันที่ 11 ตุลาคม 2563

ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า

1 / 60
2 / 60
3 / 60
4 / 60
5 / 60
6 / 60
7 / 60
8 / 60
9 / 60
10 / 60
11 / 60
12 / 60
13 / 60
14 / 60
15 / 60
16 / 60
17 / 60
18 / 60
19 / 60
20 / 60
21 / 60
22 / 60
23 / 60
24 / 60
25 / 60
26 / 60
27 / 60
28 / 60
29 / 60
30 / 60
31 / 60
32 / 60
33 / 60
34 / 60
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
35 / 60
36 / 60
37 / 60
38 / 60
39 / 60
40 / 60
41 / 60
42 / 60
43 / 60
44 / 60
45 / 60
46 / 60
47 / 60
48 / 60
49 / 60
50 / 60
51 / 60
52 / 60
53 / 60
54 / 60
55 / 60
56 / 60
57 / 60
58 / 60
59 / 60
60 / 60
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป


วันที่ 6 ตุลาคม 2563

ทดสอบระบบไฟ้าแลแสงสว่าง

1 / 17
2 / 17
3 / 17
4 / 17
5 / 17
6 / 17
7 / 17
8 / 17
9 / 17
10 / 17
11 / 17
12 / 17
13 / 17
14 / 17
15 / 17
16 / 17
17 / 17
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป


1 / 17
2 / 17
3 / 17
4 / 17
5 / 17
6 / 17
7 / 17
8 / 17
9 / 17
10 / 17
11 / 17
12 / 17
13 / 17
14 / 17
15 / 17
16 / 17
17 / 17
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป


วันที่ 25 กันยายน 2563

งาน​เก็บ​รายละเอียด​เตรียม​ส่งมอบ​งาน

1 / 27
2 / 27
3 / 27
4 / 27
5 / 27
6 / 27
7 / 27
8 / 27
9 / 27
10 / 27
11 / 27
12 / 27
13 / 27
14 / 27
15 / 27
16 / 27
17 / 27
18 / 27
19 / 27
20 / 27
21 / 27
22 / 27
23 / 27
24 / 27
25 / 27
26 / 27
27 / 27
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป


วันที่ 9 กันยายน 2563

งาน​ทาสีและ​เก็บ​รายละเอียด​เตรียม​ส่งมอบงาน

1 / 17
2 / 17
3 / 17
4 / 17
5 / 17
6 / 17
7 / 17
8 / 17
9 / 17
10 / 17
11 / 17
12 / 17
13 / 17
14 / 17
15 / 17
16 / 17
17 / 17
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

งานปูกระเบื้อง​พื้น​

1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

งานฉาบผนัง

1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563

งานฝ้าเพดาน

1 / 14
2 / 14
3 / 14
4 / 14
5 / 14
6 / 14
7 / 14
8 / 14
9 / 14
10 / 14
11 / 14
12 / 14
13 / 14
14 / 14
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 18 มิถุนายน 2563

งานฉาบผนัง

1 / 18
2 / 18
3 / 18
4 / 18
5 / 18
6 / 18
7 / 18
8 / 18
9 / 18
10 / 18
11 / 18
12 / 18
13 / 18
14 / 18
15 / 18
16 / 18
17 / 18
18 / 18
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

งานก่ออิฐ​ 95%

1 / 21
2 / 21
3 / 21
4 / 21
5 / 21
6 / 21
7 / 21
8 / 21
9 / 21
10 / 21
11 / 21
12 / 21
13 / 21
14 / 21
15 / 21
16 / 21
17 / 21
18 / 21
19 / 21
21 / 21
21 / 21
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563

งานก่ออิฐ

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563

งาน​​หลังคา​และงานก่ออิฐ

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพุธที่ 22 เมษายน 2563

งาน​โครงสร้าง​เสร็จ​เรียบร้อย​ เตรียมติดตั้งโครงหลังคา

1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563

งาน​โครงสร้าง​เสร็จ​เรียบร้อย​ถึงเสารับหลัง​คา

1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563

งานโครงสร้าง

1 / 18
2 / 18
3 / 18
4 / 18
5 / 18
6 / 18
7 / 18
8 / 18
9 / 18
10 / 18
11 / 18
12 / 18
13 / 18
14 / 18
15 / 18
16 / 18
17 / 18
18 / 18
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

วันฤกษ์ดีเสาเอก

1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

ตีผังเปิดงาน

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

ตีผังเปิดงาน

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563

ฤกษ์​เสาเอก​ ๒๗-๐๒-๒๕๖๓​

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

บ้านที่กำลังก่อสร้าง..


บ้านชั้นเดียว โมเดิร์น บ้านทำเนียบ

16 มี.ค. 65 -งานก่ออิฐ และ งานหลังคา

บ้านชั้นเดียว ต.ทุ่ง อ.ไชยา

19 พ.ค. 65 - งานก่อ ฉาบ และทาสีรองพื้น

บ้านชั้นครึ่ง ชัยบุรี

17 พ.ย. 65 - งานหลังคา งานก่ออิฐ


บ้านชั้นครึ่ง บางใบไม้

11 พ.ค. 65 - พิธียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว ลีเล็ด

19 ต.ค. 65 - งานหลังคา ระบบไฟฟ้า งานฝ้าเพดาน

บ้านชั้นเดียว ควนศรี

20 ธ.ค. 65 - งานสถาปัตยกรรม


บ้านสองชั้น บางใบไม้

22 ต.ค. 65 - งานโครงสร้าง

บ้านสองชั้น ทุ่ง

28 ส.ค. 65 - งานครงสร้างเหล็ก SD-40 โรงใหญ่

บ้านชั้นเดียว ปากหมาก

28 ม.ค. 66 - งานโครงหลังคา และกอ่อิฐ


บ้านชั้นเดียว โมถ่าย

11 ส.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นครึ่ง พุนพิน

6 ก.พ. 66 - งานติดตั้งโครงหลังคา

บ้านชั้นเดียว บ้านทำเนียบ

4 ต.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านสองชั้น คลองฉนวน

13 ม.ค. 66 - งานโครงสร้าง

บ้านสองชั้น บ้านนา

1 พ.ย. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น มะขามเตี้ย

27 ม.ค. 66 - งานโครงสร้าง


บ้านชั้นเดียว มะลวน

6 พ.ย. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว มะขามเตี้ย

5 ธ.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น เขาหัวควาย

12 ธ.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านสอ336699งชั้น หัวเตย

6 ม.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น ท่าข้าม

31 ม.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

Post ล่าสุด!!