บ้านชั้นครึ่ง - ต.เลม็ด

3​ ห้องนอน​ 2​ ห้อง​น้ำ​

สถานที่ก่อสร้าง : ต.เลม็ด​ อ.ไชยา​ จ.สุราษฎร์​ธานี​

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า

1 / 53
2 / 53
3 / 53
4 / 53
5 / 53
6 / 53
7 / 53
8 / 53
9 / 53
10 / 53
11 / 53
12 / 53
13 / 53
14 / 53
15 / 53
16 / 53
17 / 53
18 / 53
19 / 53
20 / 53
21 / 53
22 / 53
23 / 53
24 / 53
25 / 53
26 / 53
27 / 53
28 / 53
29 / 53
30 / 53
31 / 53
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
32 / 53
33 / 53
34 / 53
35 / 53
36 / 53
37 / 53
38 / 53
39 / 53
40 / 53
41 / 53
42 / 53
43 / 53
44 / 53
45 / 53
46 / 53
47 / 53
48 / 53
49 / 53
50 / 53
51 / 53
52 / 53
53 / 53
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 12 ธันวาคม 2563

งานทาสีเก็บรายละเอียด​งาน​ในยกสุดท้าย​

1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

งานเก็บ​รายละเอียด​ในยกสุดท้าย​ก่อนส่งมอบ

1 / 18
2 / 18
3 / 18
4 / 18
5 / 18
6 / 18
7 / 18
8 / 18
9 / 18
10 / 18
11 / 18
12 / 18
13 / 18
14 / 18
15 / 18
16 / 18
17 / 18
18 / 18
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 4 ตุลาคม 2563

งานปู​กระเบื้อง ​และกรุหินทราย​ตกแต่ง​ภายนอก

1 / 18
2 / 18
3 / 18
4 / 18
5 / 18
6 / 18
7 / 18
8 / 18
9 / 18
10 / 18
11 / 18
12 / 18
13 / 18
14 / 18
15 / 18
16 / 18
17 / 18
18 / 18
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 29 สิงหาคม 2563

งานส​กิม​โค้ด​+งานทาสีรองพื้น​+งานฝ้าเพดาน

1 / 18
2 / 18
3 / 18
4 / 18
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 12 สิงหาคม 2563

งานฉาบ​ผนัง​เสร็จ​เรียบร้อย

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
5 / 18
6 / 18
7 / 18
8 / 18
9 / 18
10 / 18
11 / 18
12 / 18
13 / 18
14 / 18
15 / 18
16 / 18
17 / 18
18 / 18
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 27 กรกฎาคม 2563

งาน​ฉาบ​ผนัง​ภายใน+ภายนอก

1 / 14
2 / 14
3 / 14
4 / 14
5 / 14
6 / 14
7 / 14
8 / 14
9 / 14
10 / 14
11 / 14
12 / 14
13 / 14
14 / 14
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

งานระบบไฟฟ้า​ก่อนปิดฝ้าและฉาบผิวผนัง​​​

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 7 กรกฎาคม 2563

งาน​ก่ออิฐ​ผนัง​​

1 / 18
2 / 18
3 / 18
4 / 18
5 / 18
6 / 18
7 / 18
8 / 18
9 / 18
10 / 18
11 / 18
12 / 18
13 / 18
14 / 18
15 / 18
16 / 18
17 / 18
18 / 18
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 25 มิถุนายน 2563

งาน​หลังคา​ และงาน​ก่ออิฐ​ผนัง​​

1 / 14
2 / 14
3 / 14
4 / 14
5 / 14
6 / 14
7 / 14
8 / 14
9 / 14
10 / 14
11 / 14
12 / 14
13 / 14
14 / 14
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2563

งาน​โครงสร้าง​เสร็จ​เรียบร้อย​​

1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

งาน​โครงสร้าง​คาน​ระดับ​ที่​ 3​

1 / 16
2 / 16
3 / 16
4 / 16
5 / 16
6 / 16
7 / 16
8 / 16
9 / 16
10 / 16
11 / 16
12 / 16
13 / 16
14 / 16
15 / 16
16 / 16
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563

งาน​โครงสร้าง​คานระดับที่​ 3​ หรือคานชั้น​ 2

1 / 14
2 / 14
3 / 14
4 / 14
5 / 14
6 / 14
7 / 14
8 / 14
9 / 14
10 / 14
11 / 14
12 / 14
13 / 14
14 / 14
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563

เปิดงาน​โครงสร้าง​ฐานราก​

1 / 15
2 / 15
3 / 15
4 / 15
5 / 15
6 / 15
7 / 15
8 / 15
9 / 15
10 / 15
11 / 15
12 / 15
13 / 15
14 / 15
15 / 15
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563

ฤกษ์งาม ยามดี ขึ้นเสาเอก

1 / 14
2 / 14
3 / 14
4 / 14
5 / 14
6 / 14
7 / 14
8 / 14
9 / 14
10 / 14
11 / 14
12 / 14
13 / 14
14 / 14
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563

สำรวจที่ดิน ก่อนก่อสร้าง

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปP15F03 - แบบบ้านชั้นครึ่ง 3 ระดับ

1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

บ้านที่กำลังก่อสร้าง..


บ้านชั้นเดียว โมเดิร์น บ้านทำเนียบ

16 มี.ค. 65 -งานก่ออิฐ และ งานหลังคา

บ้านชั้นเดียว ต.ทุ่ง อ.ไชยา

19 พ.ค. 65 - งานก่อ ฉาบ และทาสีรองพื้น

บ้านชั้นครึ่ง ชัยบุรี

17 พ.ย. 65 - งานหลังคา งานก่ออิฐ


บ้านชั้นครึ่ง บางใบไม้

11 พ.ค. 65 - พิธียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว ลีเล็ด

19 ต.ค. 65 - งานหลังคา ระบบไฟฟ้า งานฝ้าเพดาน

บ้านชั้นเดียว ควนศรี

20 ธ.ค. 65 - งานสถาปัตยกรรม


บ้านสองชั้น บางใบไม้

22 ต.ค. 65 - งานโครงสร้าง

บ้านสองชั้น ทุ่ง

28 ส.ค. 65 - งานครงสร้างเหล็ก SD-40 โรงใหญ่

บ้านชั้นเดียว ปากหมาก

28 ม.ค. 66 - งานโครงหลังคา และกอ่อิฐ


บ้านชั้นเดียว โมถ่าย

11 ส.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นครึ่ง พุนพิน

6 ก.พ. 66 - งานติดตั้งโครงหลังคา

บ้านชั้นเดียว บ้านทำเนียบ

4 ต.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านสองชั้น คลองฉนวน

13 ม.ค. 66 - งานโครงสร้าง

บ้านสองชั้น บ้านนา

1 พ.ย. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น มะขามเตี้ย

27 ม.ค. 66 - งานโครงสร้าง


บ้านชั้นเดียว มะลวน

6 พ.ย. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว มะขามเตี้ย

5 ธ.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น เขาหัวควาย

12 ธ.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านสอ336699งชั้น หัวเตย

6 ม.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น ท่าข้าม

31 ม.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

Post ล่าสุด!!