บ้านชั้นครึ่ง - หนองไทร

สถานที่ก่อสร้าง : ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานีวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ส่งมอบบ้านให้ลูกค้่า

1/ 28
2/ 28
3/ 28
4/ 28
5/ 28
6/ 28
7/ 28
8/ 28
9/ 28
10/ 28
11/ 28
12/ 28
13/ 28
14/ 28
15/ 28
16/ 28
17/ 28
18/ 28
19/ 28
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
20/ 28
21/ 28
22/ 28
23/ 28
24/ 28
25/ 28
26/ 28
27/ 28
28/ 28
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 22 เมษายน 2566

เตรียมส่งมอบบ้านให้ลูกค้่า

✅ งานเก็บรายละเอียดเตรียมส่งมอบงาน
- งานฉาบสกิม งานทาสี TOA
- งานปูกระเบื้อง ใช้ปูนกาว SCG
✅ งานติดตั้งโครงหลังคา-วัสดุมุงหลังคา SCG
- กระเบื้องมุงหลังคา SCG สีเอิร์ธ สโตน
- อุปกรณ์หลังคา SCG เต็มระบบ
- แผ่นสะท้อนความร้อน SCG
- รางน้ำตะเข้ สเตนเลส SCG
- ปูนก่ออิฐใช้ผลิตภัณฑ์ของ SCG ทั้งหมด

1/ 27
2/ 27
3/ 27
4/ 27
5/ 27
6/ 27
7/ 27
8/ 27
9/ 27
10/ 27
11/ 27
12/ 27
13/ 27
14/ 27
15/ 27
16/ 27
17/ 27
18/ 27
19/ 27
20/ 27
21/ 27
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
22/ 27
23/ 27
24/ 27
25/ 27
26/ 27
27/ 27
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 20 มกราคม 2566

✅งานติดตั้งโครงหลังคา-วัสดุมุงหลังคา SCG
- กระเบื้องมุงหลังคา SCG สีเอิร์ธ สโตน
- อุปกรณ์หลังคา SCG เต็มระบบ
- แผ่นสะท้อนความร้อน SCG
- รางน้ำตะเข้ สเตนเลส SCG

✅งานสถาปัตยกรรม
- งานผนังใช้อิฐมอญก้อนใหญ่
- อิฐมอญที่ใช้มีใบรับรองคุณภาพผ่านการทดสอบตามาตรฐานวิศวกรรม
- ปูนก่ออิฐใช้ผลิตภัณฑ์ของ SCG ทั้งหมด

1/ 25
2/ 25
3/ 25
4/ 25
5/ 25
6/ 25
7/ 25
8/ 25
9/ 25
10/ 25
11/ 25
12/ 25
13/ 25
14/ 25
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
15/ 30
16/ 30
17/ 30
18/ 30
19/ 30
20/ 30
21/ 30
22/ 30
23/ 30
24/ 30
25/ 30
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

✅ งานโครงสร้าง
- ใช้เหล็กเสริม SD-40 โรงใหญ่
- คอนกรีต ST.240 Ksc. CPAC

✅ งานสถาปัตยกรรม
- งานผนังใช้อิฐแดงก้อนใหญ่
- อิฐที่ใช้มีใบรับรองคุณภาพผ่านการทดสอบตามาตรฐานวิศวกรรม
- ปูนก่ออิฐใช้ผลิตภัณฑ์ของ SCG ทั้งหมด


1/ 27
2/ 27
3/ 27
4/ 27
5/ 27
6/ 27
7/ 27
8/ 27
9/ 27
10/ 27
11/ 27
12/ 27
13/ 27
14/ 27
15/ 27
16/ 27
17/ 27
18/ 27
19/ 27
20/ 27
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
21/ 27
22/ 27
23/ 27
24/ 27
25/ 27
26/ 27
27/ 27
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 12 สิงหาคม 2565

ฤกษ์ดียกเสาเอก1/ 22
2/ 22
3/ 22
4/ 22
5/ 22
6/ 22
7/ 22
8/ 22
9/ 22
10/ 22
11/ 22
12/ 22
13/ 22
14/ 22
15/ 22
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
16/ 30
17/ 30
18/ 30
19/ 30
20/ 30
21/ 30
22/ 30
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปบ้านที่กำลังก่อสร้าง..


บ้านชั้นเดียว โมเดิร์น บ้านทำเนียบ

16 มี.ค. 65 -งานก่ออิฐ และ งานหลังคา

บ้านสองชั้น มะขามเตี้ย

10 มิ.ย. 66 - งานก่ออิฐ-งานฉาบปูนผนัง

บ้านชั้นเดียว มะลวน

2 ต.ค. 66 - ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า


บ้านสองชั้น เขาหัวควาย

24 มิ.ย. 66 - งานหลังคา ระบบไฟฟ้า

บ้านสองชั้น หัวเตย

1 ต.ค. 66 - งานโครงหลังคา ไฟฟ้า ก่ออิฐ

บ้านสองชั้น ท่าข้าม

23 ส.ค. 66 - งานหลังคา ไฟฟ้า ก่ออิฐ


บ้านสองชั้น หัวเตย

18 ก.ย. 66 - งานหลังคา ก่ออิฐ และไฟฟ้า

บ้านสองชั้น ทุ่งหลวง

31 ก.ค. 66 - งานหลังคา ไฟฟ้า ก่ออิฐ

บ้านชั้นเดียว มะขามเตี้ย

22 ต.ค. 66 - ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า


บ้านชั้นเดียว ตะเคียนทอง

4 ต.ค. 66 - งานฝ้าเพดาน ก่ออิฐ

บ้านสองชั้น น้ำพุ

7 ส.ค. 66 - งานหลังคา ไฟฟ้า ก่ออิฐ

บ้านสองชั้น เขาศรีวิชัย

11 ต.ค. 66 - งานหลังคา ไฟฟ้า ก่ออิฐ


บ้านชั้นเดียว ตะกุกเหนือ

14 ส.ค. 66 - งานหลังคา และก่ออิฐ

บ้านชั้นเดียว บ้านท่าเคย

15 ก.ย. 66 - งานหลังคา และก่ออิฐ

บ้านชั้นเดียว ท่าขนอน

4 ก.ย. 66 - งานหลังคา และก่ออิฐ


บ้านสองชั้น บ้านนาเดิม

9 ต.ค. 66 - งานติดตั้งโครงหลังคา ไฟฟ้า ก่ออิฐ

บ้านชั้นเดียว ขุนทะเล

26 มิ.ย. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น วัดประดู่

17 ต.ค. 66 - งานโครงหลังคา


บ้านสองชั้น หนองขรี

7 ส.ค. 66 - โครงสร้างพื้นฐาน

บ้านชั้นเดียว ขุนทะเล

17 ส.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

อาคารขายสินค้า 2 ชั้น - ทุ่งหลวง

17 ส.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านชั้นเดียว บางมะเดื่อ

18 ส.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น - ทุ่งหลวง

29 ส.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นครึ่ง นาสาร

29 ส.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านชั้นครึ่ง ลำพูน

29 ส.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นครึ่ง ท่าข้าม

5 ก.ย. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

Post ล่าสุด!!