บ้านชั้นเดียว ทรงโมเดิร์น ท่าโรงช้าง

​บ้านชั้นเดียว - 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง : ต.ท่าโรง​ช้าง​ อ.พุนพิน​ จ.สุราษฎร์​ธานี

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า ​


1 / 56
2 / 56
3 / 56
4 / 56
5 / 56
6 / 56
7 / 56
8 / 56
9 / 56
10 / 56
11 / 56
12 / 56
13 / 56
14 / 56
15 / 56
16 / 56
17 / 56
18 / 56
19 / 56
20 / 56
21 / 56
22 / 56
23 / 56
24 / 56
25 / 56
26 / 56
27 / 56
28 / 56
29 / 56
30 / 56
31 / 56
32 / 56
33 / 56
34 / 56
35 / 56
36 / 56
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
37 / 56
38 / 56
39 / 56
40 / 56
41 / 56
42 / 56
43 / 56
44 / 56
45 / 56
46 / 56
47 / 56
48 / 56
49 / 56
50 / 56
51 / 56
52 / 56
53 / 56
54 / 56
55 / 56
56 / 56
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป


วันที่ 13 ตุลาคม 2563

งานเก็บ​รายละเอียด​ ​

1 / 56
2 / 56
3 / 56
4 / 56
5 / 56
6 / 56
7 / 56
8 / 56
9 / 56
10 / 56
11 / 56
12 / 56
13 / 56
14 / 56
15 / 56
16 / 56
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป


วันที่ 28 กันยายน 2563

งานเก็บ​รายละเอียด​ ​

1 / 20
2 / 20
3 / 20
4 / 20
5 / 20
6 / 20
7 / 20
8 / 20
9 / 20
10 / 20
11 / 20
12 / 20
13 / 20
14 / 20
15 / 20
16 / 20
17 / 20
18 / 20
19 / 20
20 / 20
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป


วันที่ 4 กันยายน 2563

งาน​เก็บ​รายละเอียด​

1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป


วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

งานก่ออิฐ ฉาบผนัง จับเซี้ยม

1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป


วันที่ 7 กรกฎาคม 2563

งาน​โครงสร้าง​กำ​แพง​กั้นดิน (ต่อ)

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 28 มิถุนายน 2563

งาน​ก่ออิฐ​ผนัง และทำกำแพงกั้นดิน​ (ต่อ)

1 / 56
2 / 56
3 / 56
4 / 56
5 / 56
6 / 56
7 / 56
8 / 56
9 / 56
10 / 56
11 / 56
12 / 56
13 / 56
14 / 56
15 / 56
16 / 56
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 21 มิถุนายน 2563

งาน​ก่ออิฐ​ผนัง และทำกำแพงกั้นดิน​

1 / 19
2 / 19
3 / 19
4 / 19
5 / 19
6 / 19
7 / 19
8 / 19
9 / 19
10 / 19
11 / 19
12 / 19
13 / 19
14 / 19
15 / 19
16 / 19
17 / 19
18 / 19
19 / 19
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563

งาน​ก่ออิฐ​ผนัง และทำกำแพงกั้นดิน​

1 / 14
2 / 14
3 / 14
4 / 14
5 / 14
6 / 14
7 / 14
8 / 14
9 / 14
10 / 14
11 / 14
12 / 14
13 / 14
14 / 14
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

เปิดงาน​โครงสร้าง​กำแพงกั้นดิน

1 / 14
2 / 14
3 / 14
4 / 14
5 / 14
6 / 14
7 / 14
8 / 14
9 / 14
10 / 14
11 / 14
12 / 14
13 / 14
14 / 14
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

งาน​โครงสร้าง​เสร็จ​เรียบร้อย

1 / 14
2 / 14
3 / 14
4 / 14
5 / 14
6 / 14
7 / 14
8 / 14
9 / 14
10 / 14
11 / 14
12 / 14
13 / 14
14 / 14
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563

งาน​โครงสร้าง​คานหลังคา และ พื้นกันสาดคอนกรีต

1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563

งานเทคอนกรีต​โครงสร้าง​พื้น​ระเบียง​และห้องน้ำ

1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563

งานโครงสร้างและวางระบบป้องกันปลวก

1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563

งาน​โครงสร้าง​คานชั้น​ 1​ เทคอนกรีต​เสร็จ​เรียบร้อย

1 / 18
2 / 18
3 / 18
4 / 18
5 / 18
6 / 18
7 / 18
8 / 18
9 / 18
10 / 18
11 / 18
12 / 18
13 / 18
14 / 18
15 / 18
16 / 18
17 / 18
18 / 18
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพุธที่ 22 เมษายน 2563

งาน​โครงสร้าง​ฐานราก​เสร็จ​เรียบร้อย​

1 / 19
2 / 19
3 / 19
4 / 19
5 / 19
6 / 19
7 / 19
8 / 19
9 / 19
10 / 19
11 / 19
12 / 19
13 / 19
14 / 19
15 / 19
16 / 19
17 / 19
18 / 19
19 / 19
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563

วันฤกษ์ดี ขึ้นเสาเอก

1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาค 2563

ตีผัง​ ตอกเข็ม​ เปิดหลุม​ รอฤกษ์​เสาเอก​ ๖​ กพ.

1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ลงเข็ม​เตรียม​เปิดงาน

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

บ้านที่กำลังก่อสร้าง..


บ้านชั้นเดียว โมเดิร์น บ้านทำเนียบ

16 มี.ค. 65 -งานก่ออิฐ และ งานหลังคา

บ้านชั้นเดียว ต.ทุ่ง อ.ไชยา

19 พ.ค. 65 - งานก่อ ฉาบ และทาสีรองพื้น

บ้านชั้นครึ่ง ชัยบุรี

17 พ.ย. 65 - งานหลังคา งานก่ออิฐ


บ้านชั้นครึ่ง บางใบไม้

11 พ.ค. 65 - พิธียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว ลีเล็ด

19 ต.ค. 65 - งานหลังคา ระบบไฟฟ้า งานฝ้าเพดาน

บ้านชั้นเดียว ควนศรี

20 ธ.ค. 65 - งานสถาปัตยกรรม


บ้านสองชั้น บางใบไม้

22 ต.ค. 65 - งานโครงสร้าง

บ้านสองชั้น ทุ่ง

28 ส.ค. 65 - งานครงสร้างเหล็ก SD-40 โรงใหญ่

บ้านชั้นเดียว ปากหมาก

28 ม.ค. 66 - งานโครงหลังคา และกอ่อิฐ


บ้านชั้นเดียว โมถ่าย

11 ส.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นครึ่ง พุนพิน

6 ก.พ. 66 - งานติดตั้งโครงหลังคา

บ้านชั้นเดียว บ้านทำเนียบ

4 ต.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านสองชั้น คลองฉนวน

13 ม.ค. 66 - งานโครงสร้าง

บ้านสองชั้น บ้านนา

1 พ.ย. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น มะขามเตี้ย

27 ม.ค. 66 - งานโครงสร้าง


บ้านชั้นเดียว มะลวน

6 พ.ย. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว มะขามเตี้ย

5 ธ.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น เขาหัวควาย

12 ธ.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านสอ336699งชั้น หัวเตย

6 ม.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น ท่าข้าม

31 ม.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

Post ล่าสุด!!