บ้านชั้นเดียว หลังคาปั้นหยา

​บ้านชั้นเดียว - 3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว โถงรับแขกกว้างขวาง และบริเวณหลังบ้านมีหลังคากว้าง โล่ง เหมาะสำหรับทุกกิจกรรมของทุกคนในครอบครัว

สถานที่ก่อสร้าง : ต.ป่าเว​ อ.ไชยา​ จ.สุราษฎร์​ธานี


วันที่ 22 ธันวาคม 2563

ส่งมอบงาน​

1 / 52
2 / 52
3 / 52
4 / 52
5 / 52
6 / 52
7 / 52
8 / 52
9 / 52
10 / 52
11 / 52
12 / 52
13 / 52
14 / 52
15 / 52
16 / 52
17 / 52
18 / 52
19 / 52
20 / 52
21 / 52
22 / 52
23 / 52
24 / 52
25 / 52
26 / 52
27 / 52
28 / 52
29 / 52
30 / 52
31 / 52
32 / 52
33 / 52
34 / 52
35 / 52
36 / 52
37 / 52
38 / 52
39 / 52
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
40 / 52
41 / 52
43 / 52
43 / 52
44 / 52
45 / 52
46 / 52
47 / 52
48 / 52
49 / 52
50 / 52
51 / 52
52 / 52
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 8 ธันวาคม 2563

เก็บงาน​รายละเอียด​ความสะอาดเพื่อส่งมอบงาน​

1 / 19
2 / 19
3 / 19
4 / 19
5 / 19
6 / 19
7 / 19
8 / 19
9 / 19
10 / 19
11 / 19
12 / 19
13 / 19
14 / 19
15 / 19
16 / 19
17 / 19
18 / 19
19 / 19
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

งานเก็บ​รายละเอียด​ในยกสุดท้าย​เพื่อส่งมอบ​

1 / 15
2 / 15
3 / 15
4 / 15
5 / 15
6 / 15
7 / 15
8 / 15
9 / 15
10 / 15
11 / 15
12 / 15
13 / 15
14 / 15
15 / 15
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 8 ตุลาคม 2563

งานเก็บ​รายละเอียด​งานสี​

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 28 กันยายน 2563

งานเก็บ​รายละเอียด

1 / 21
2 / 21
3 / 21
4 / 21
5 / 21
6 / 21
7 / 21
8 / 21
9 / 21
10 / 21
11 / 21
12 / 21
13 / 21
14 / 21
15 / 21
16 / 21
17 / 21
18 / 21
19 / 21
20 / 21
21 / 21
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 29 สิงหาคม 2563

งานสกิม​โค้ด​+ทาสีรองพื้น​เสร็จ​เรียบร้อย

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 12 สิงหาคม 2563

งานฝ้า ติดขอบบัว

1 / 17
2 / 17
3 / 17
4 / 17
5 / 17
6 / 17
7 / 17
8 / 17
9 / 17
10 / 17
11 / 17
12 / 17
13 / 17
14 / 17
15 / 17
16 / 17
17 / 17
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 27 กรกฎาคม 2563

งาน​ฉาบ​ผนัง​เสร็จ​เรียบร้อย​

1 / 20
2 / 20
3 / 20
4 / 20
5 / 20
6 / 20
7 / 20
8 / 20
9 / 20
10 / 20
11 / 20
12 / 20
13 / 20
14 / 20
15 / 20
16 / 20
17 / 20
18 / 20
19 / 20
20 / 20
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

งานมุงหลังคา

1 / 17
2 / 17
3 / 17
4 / 17
5 / 17
6 / 17
7 / 17
8 / 17
9 / 17
10 / 17
11 / 17
12 / 17
13 / 17
14 / 17
15 / 17
16 / 17
17 / 17
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563

งานฉาบ​ผนังและงาน​ติดตั้ง​โครงหลังคา

1 / 15
2 / 15
3 / 15
4 / 15
5 / 15
6 / 15
7 / 15
8 / 15
9 / 15
10 / 15
11 / 15
12 / 15
13 / 15
14 / 15
15 / 15
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 26 มิถุนายน 2563

งานก่ออิฐ​

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563

งานก่ออิฐ​

1 / 14
2 / 14
3 / 14
4 / 14
5 / 14
6 / 14
7 / 14
8 / 14
9 / 14
10 / 14
11 / 14
12 / 14
13 / 14
14 / 14
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

งานวางระบบกำจัดปลวก


วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

งาน​โครงสร้าง​คานระดับ​ที่​ 2​ ยกสูง​ 1.20 เมตร​

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563

เข้าแบบคาน

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563

งาน​โครงสร้าง​คาน​คอดินระดับ​ที่​ 1​

1 / 18
2 / 18
3 / 18
4 / 18
5 / 18
6 / 18
7 / 18
8 / 18
9 / 18
10 / 18
11 / 18
1 / 18
2 / 18
3 / 18
4 / 18
5 / 18
6 / 18
7 / 18
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563

ฤกษ์งาม ยามดี ขึ้นเสาเอก

1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2563

สำรวจที่ดิน เตรียมความพร้อมฤกษ์เสาเอก

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

แบบบ้านชั้นเดียว ทรงร่วมสมัย หลังคาซีแพค

3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว โถงรับแขกกว้างขวาง และบริเวณหลังบ้านมีหลังคากว้าง โล่ง เหมาะสำหรับทุกกิจกรรมของทุกคนในครอบครัว

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป


บ้านที่กำลังก่อสร้าง..


บ้านชั้นเดียว โมเดิร์น บ้านทำเนียบ

16 มี.ค. 65 -งานก่ออิฐ และ งานหลังคา

บ้านชั้นเดียว ต.ทุ่ง อ.ไชยา

19 พ.ค. 65 - งานก่อ ฉาบ และทาสีรองพื้น

บ้านชั้นครึ่ง ชัยบุรี

17 พ.ย. 65 - งานหลังคา งานก่ออิฐ


บ้านชั้นครึ่ง บางใบไม้

11 พ.ค. 65 - พิธียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว ลีเล็ด

19 ต.ค. 65 - งานหลังคา ระบบไฟฟ้า งานฝ้าเพดาน

บ้านชั้นเดียว ควนศรี

20 ธ.ค. 65 - งานสถาปัตยกรรม


บ้านสองชั้น บางใบไม้

22 ต.ค. 65 - งานโครงสร้าง

บ้านสองชั้น ทุ่ง

28 ส.ค. 65 - งานครงสร้างเหล็ก SD-40 โรงใหญ่

บ้านชั้นเดียว ปากหมาก

28 ม.ค. 66 - งานโครงหลังคา และกอ่อิฐ


บ้านชั้นเดียว โมถ่าย

11 ส.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นครึ่ง พุนพิน

6 ก.พ. 66 - งานติดตั้งโครงหลังคา

บ้านชั้นเดียว บ้านทำเนียบ

4 ต.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านสองชั้น คลองฉนวน

13 ม.ค. 66 - งานโครงสร้าง

บ้านสองชั้น บ้านนา

1 พ.ย. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น มะขามเตี้ย

27 ม.ค. 66 - งานโครงสร้าง


บ้านชั้นเดียว มะลวน

6 พ.ย. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว มะขามเตี้ย

5 ธ.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น เขาหัวควาย

12 ธ.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านสอ336699งชั้น หัวเตย

6 ม.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น ท่าข้าม

31 ม.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

Post ล่าสุด!!