บ้านชั้นเดียว ทรงโมเดิร์น ทุ่งหลวง

สถานที่ก่อสร้าง : ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่ 10 สิงหาคม 2564

ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า1/ 49
2/ 49
3/ 49
4/ 49
5/ 49
6/ 49
7/ 49
8/ 49
9/ 49
10/ 49
11/ 49
12/ 49
13/ 49
14/ 49
15/ 49
16/ 49
17/ 49
18/ 49
19/ 49
20/ 49
21/ 49
22/ 49
23/ 49
24/ 49
25/ 49
26/ 49
27/ 49
28/ 49
29/ 49
30/ 49
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
1/ 49
2/ 49
3/ 49
4/ 49
5/ 49
6/ 49
7/ 49
8/ 49
9/ 49
10/ 49
11/ 49
12/ 49
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 29 พฤษภาคม 2564

ความคืบหน้า 98%

1/ 17
2/ 17
3/ 17
4/ 17
5/ 17
6/ 17
7/ 17
8/ 17
9/ 17
10/ 17
11/ 17
12/ 17
13/ 17
14/ 17
15/ 17
16/ 17
17/ 17
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 16 มีนาคม 2564

งานเก็บรายละเอียดในยกสุดท้าย

1 / 22
2 / 22
3 / 22
4 / 22
5 / 22
6 / 22
7 / 22
8 / 22
9 / 22
10 / 22
11 / 22
11 / 22
13 / 22
14 / 22
15 / 22
16/ 22
17 / 22
18 / 22
19 / 22
20 / 22
22 / 22
22 / 22
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 9 มกราคม 2564

งานปูกระเบื้องและเก็บรายละเอียดงาน

1 / 17
2 / 17
3 / 17
4 / 17
5 / 17
6 / 17
7 / 17
8 / 17
9 / 17
10 / 17
11 / 17
11 / 17
13 / 17
14 / 17
15 / 17
16/ 17
17 / 17
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 27 ธันวาคม 2563

งานทาสีรองพื้นและเก็บงานตกแต่งกรุหินทราย

1 / 17
2 / 17
3 / 17
4 / 17
5 / 17
6 / 17
7 / 17
8 / 17
9 / 17
10 / 17
11 / 17
11 / 17
13 / 17
14 / 17
15 / 17
16/ 17
17 / 17
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

งานฉาบผนังเสร็จเรียบร้อย

1 / 23
2 / 23
3 / 23
4 / 23
5 / 23
6 / 23
7 / 23
8 / 23
9 / 23
10 / 23
11 / 23
11 / 23
13 / 23
14 / 23
15 / 23
16/ 23
17 / 23
18 / 23
19 / 23
20/ 23
21 / 23
22 / 23
23 / 23
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 14 ตุลาคม 2563

งานฉาบผนัง 80%

1 / 16
2 / 16
3 / 16
4 / 16
5 / 16
6 / 16
7 / 16
8 / 16
9 / 16
10 / 16
11 / 16
11 / 16
13 / 16
14 / 16
15 / 16
16/ 16
17 / 16
18 / 16
19 / 16
20/ 16
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 21 กันยายน 2563

งานก่ออิฐ

1 / 16
2 / 16
3 / 16
4 / 16
5 / 16
6 / 16
7 / 16
8 / 16
9 / 16
10 / 16
11 / 16
11 / 16
13 / 16
14 / 16
15 / 16
16/ 16
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 8 กันยายน 2563

งานก่ออิฐ

1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
11 / 13
13 / 13
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 24 สิงหาาคม 2563

งานก่ออิฐ

1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 2 สิงหาาคม 2563

งานโครงสร้างคานหลังคาเสร็จเรียบร้อย

1 / 21
2 / 21
3 / 21
4 / 21
5 / 21
6 / 21
7 / 21
8 / 21
9 / 21
10 / 21
11 / 21
12 / 21
13 / 21
14 / 21
15 / 21
16 / 21
17 / 21
18 / 21
19 / 21
20 / 21
21 / 21
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

งานเทคอนกรีตโครงสร้างคานหลังคาและพื้นดาดฟ้า

1 / 22
2 / 22
3 / 22
4 / 22
5 / 22
6 / 22
7 / 22
8 / 22
9 / 22
10 / 22
11 / 22
12 / 22
13 / 22
14 / 22
15 / 22
16 / 22
17 / 22
18 / 22
19 / 22
20 / 22
21 / 22
22 / 22
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

งานโครงสร้างคานหลังคาและพื้นกันสาดคอนกรีต

1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 12 กรกฎาคม 2563

งานโครงสร้างเสารับคานหลังคาเสร็จเรียบร้อย

1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

งานโครงสร้างพื้นฐาน

1 / 25
2 / 25
3 / 25
4 / 25
5 / 25
6 / 25
7 / 25
8 / 25
9 / 25
10 / 25
11 / 25
12 / 25
13 / 25
14 / 25
15 / 25
16 / 25
17 / 25
18 / 25
19 / 25
20 / 25
21 / 25
22 / 25
23 / 25
24 / 25
25 / 25
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2563

งานโครงสร้างคานชั้น 1

1 / 16
2 / 16
3 / 16
4 / 16
5 / 16
6 / 16
7 / 16
8 / 16
9 / 16
10 / 16
11 / 16
12 / 16
13 / 16
14 / 16
15 / 16
16 / 16
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 18 มิถุนายน 2563

งานโครงสร้างฐานรากเสร็จเรียบร้อย

1 / 15
2 / 15
3 / 15
4 / 15
5 / 15
6 / 15
7 / 15
8 / 15
9 / 15
10 / 15
11 / 15
12 / 15
13 / 15
14 / 15
15 / 15
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563

เตรียมเปิดงานสร้างแคมป์คนงาน

1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563

ฤกษ์งาม ยามดี ขึ้นเสาเอก

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
6 / 9
7 / 9
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

บ้านชั้นเดียว ทรงโมเดิร์น

บ้านชั้นเดียว - 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว โถงรับแขกกว้างขวาง และระเบียงหน้าบ้าน โล่งสบายไม่อึดอัด พร้อมโรงจอดรถ 2 คัน

สถานที่ก่อสร้าง : ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563

สำรวจที่ดิน เตรียมความพร้อมฤกษ์เสาเอก

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

P1F019 - บ้านชั้นเดียว โมเดิร์น

แบบบ้านชั้นเดียว โมเดิร์น หลังคาซีแพค

แบบบ้านชั้นเดียว โมเดิร์น

4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว โถงรับแขกกว้างขวาง และระเบียงหน้าบ้าน โล่งสบายไม่อึดอัด พร้อมโรงจอดรถ 2 คัน

เหมาะหรับครอบครัวปานกลางขึ้นไป และบ้านที่มีผู้สูงอายุ ที่ต้องการความอบอุ่น ใกล้ชิดลูกหลาน

1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12


บ้านที่กำลังก่อสร้าง..


บ้านชั้นเดียว โมเดิร์น บ้านทำเนียบ

16 มี.ค. 65 -งานก่ออิฐ และ งานหลังคา

บ้านสองชั้น มะขามเตี้ย

10 มิ.ย. 66 - งานก่ออิฐ-งานฉาบปูนผนัง

บ้านชั้นเดียว มะลวน

2 ต.ค. 66 - ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า


บ้านสองชั้น เขาหัวควาย

24 มิ.ย. 66 - งานหลังคา ระบบไฟฟ้า

บ้านสองชั้น หัวเตย

1 ต.ค. 66 - งานโครงหลังคา ไฟฟ้า ก่ออิฐ

บ้านสองชั้น ท่าข้าม

23 ส.ค. 66 - งานหลังคา ไฟฟ้า ก่ออิฐ


บ้านสองชั้น หัวเตย

18 ก.ย. 66 - งานหลังคา ก่ออิฐ และไฟฟ้า

บ้านสองชั้น ทุ่งหลวง

31 ก.ค. 66 - งานหลังคา ไฟฟ้า ก่ออิฐ

บ้านชั้นเดียว มะขามเตี้ย

22 ต.ค. 66 - ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า


บ้านชั้นเดียว ตะเคียนทอง

4 ต.ค. 66 - งานฝ้าเพดาน ก่ออิฐ

บ้านสองชั้น น้ำพุ

7 ส.ค. 66 - งานหลังคา ไฟฟ้า ก่ออิฐ

บ้านสองชั้น เขาศรีวิชัย

11 ต.ค. 66 - งานหลังคา ไฟฟ้า ก่ออิฐ


บ้านชั้นเดียว ตะกุกเหนือ

14 ส.ค. 66 - งานหลังคา และก่ออิฐ

บ้านชั้นเดียว บ้านท่าเคย

15 ก.ย. 66 - งานหลังคา และก่ออิฐ

บ้านชั้นเดียว ท่าขนอน

4 ก.ย. 66 - งานหลังคา และก่ออิฐ


บ้านสองชั้น บ้านนาเดิม

9 ต.ค. 66 - งานติดตั้งโครงหลังคา ไฟฟ้า ก่ออิฐ

บ้านชั้นเดียว ขุนทะเล

26 มิ.ย. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น วัดประดู่

17 ต.ค. 66 - งานโครงหลังคา


บ้านสองชั้น หนองขรี

7 ส.ค. 66 - โครงสร้างพื้นฐาน

บ้านชั้นเดียว ขุนทะเล

17 ส.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

อาคารขายสินค้า 2 ชั้น - ทุ่งหลวง

17 ส.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านชั้นเดียว บางมะเดื่อ

18 ส.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น - ทุ่งหลวง

29 ส.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นครึ่ง นาสาร

29 ส.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านชั้นครึ่ง ลำพูน

29 ส.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นครึ่ง ท่าข้าม

5 ก.ย. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

Post ล่าสุด!!