บ้านชั้นเดียว ทรงโมเดิร์น

​บ้านชั้นเดียว

สถานที่ก่อสร้าง : ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฏร์ธานี

วันที่ 8 มีนาคม 2564

ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า

1 / 54
2 / 54
3 / 54
4 / 54
5 / 54
6 / 54
7 / 54
8 / 54
9 / 54
10 / 54
11 / 54
12 / 54
13 / 54
14 / 54
15 / 54
16 / 54
17 / 54
18 / 54
19 / 54
20 / 54
21 / 54
22 / 54
23 / 54
24 / 54
25 / 54
26 / 54
27 / 54
28 / 54
29 / 54
30 / 54
31 / 54
32 / 54
33 / 54
34 / 54
35 / 54
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
36 / 54
37 / 54
38 / 54
39 / 54
40 / 54
41 / 54
42 / 54
43 / 54
44 / 54
45 / 54
46 / 54
47 / 54
48 / 54
49 / 54
50 / 54
51 / 54
52 / 54
53 / 54
54 / 54
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 12 ธันวาคน 2563

ตัวบ้านงานปู​กระเบื้อง​และ​เก็บ​รายละเอียด​ 90%

1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563

งานรั้วและ​เก็บ​รายละเอียด​งานสีจริงรอบแรก​

1 / 20
2 / 20
3 / 20
4 / 20
5 / 20
6 / 20
7 / 20
8 / 20
9 / 20
10 / 20
11 / 20
12 / 20
13 / 20
14 / 20
15 / 20
16 / 20
17 / 20
18 / 20
19 / 20
20 / 20
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 26 ตุลาคม 2563

งานทาสีจริงเที่ยวแรก+งานฝ้าเพดาน และงานรั้ว

1 / 21
2 / 21
3 / 21
4 / 21
5 / 21
6 / 21
7 / 21
8 / 21
9 / 21
10 / 21
11 / 21
12 / 21
13 / 21
14 / 21
15 / 21
16 / 21
17 / 21
18 / 21
19 / 21
20 / 21
21 / 21
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 4 ตุลาคม 2563

งานฝ้าเพดาน งานฉาบสกิม​โค้ด​เตรียมงานทาสี​ งานรั้ว และทำกำแพงกั้นดินโดยรอบ​พื้นที่​

1 / 20
2 / 20
3 / 20
4 / 20
5 / 20
6 / 20
7 / 20
8 / 20
9 / 20
10 / 20
11 / 20
12 / 20
13 / 20
14 / 20
15 / 20
16 / 20
17 / 20
18 / 20
19 / 20
20 / 20
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 25 สิงหาคม 2563

งานฉาบผนัง

1 / 20
2 / 20
3 / 20
4 / 20
5 / 20
6 / 20
7 / 20
8 / 20
9 / 20
10 / 20
11 / 20
12 / 20
13 / 20
14 / 20
15 / 20
16 / 20
17 / 20
18 / 20
19 / 20
20 / 20
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

งาน​ติดตั้ง​โครง​หลังคา​ไม้เนื้อแข็ง

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 18 กรกฎาคม 2563

งานก่ออิฐ​ต่อเนื่อง​

1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 29 มิถุนายน 2563

งานก่ออิฐ​ต่อเนื่อง​

1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 22 มิถุนายน 2563

งาน​โครงสร้าง​คานและพื้นเสร็จ​เรียบร้อย

งานโครงสร้าง​พื้น​ S หรือพื้นหล่อในที่ อาทิเช่น​พื้นห้องน้ำ​ พื้นระเบียง​ NBR จะทำการผูกเหล็ก​พื้นเข้าแบบ​ และเทคอนกรีตพร้อมกับโครงสร้าง​คาน​ทุกไซต์งาน​ เพื่อให้โครงสร้างพื้น​ประสานเป็นชิ้นเดียวกับคาน​ เพื่อป้องกันการรั้วซึมในอนาคต​ พื้น​ S ถ้ามีการเจาะเสียบเหล็ก​หรือไม่เทคอนกรีต​พร้อมกับคาน​ โอกาส​รั้วซึมสูงมากในอนาคต​ สังเกต​ภาพหน้างานได้เลยพื้น​ S.หรือพื้นห้องน้ำ​ พื้นระเบียง​จะเทคอนกรีต​พร้อมกับคานทุกไซต์งาน

1 / 15
2 / 15
3 / 15
4 / 15
5 / 15
6 / 15
7 / 15
8 / 15
9 / 15
10 / 15
11 / 15
2 / 15
13 / 15
14 / 15
15 / 15
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563

งานโครงสร้าง

1 / 23
2 / 23
3 / 23
4 / 23
5 / 23
6 / 23
7 / 23
8 / 23
9 / 23
10 / 23
11 / 23
2 / 23
13 / 23
14 / 23
15 / 23
16 / 23
17 / 23
18 / 23
19 / 23
20 / 23
21 / 23
22 / 23
23 / 23
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563

ฤกษ์งาม ยามดี ขึ้นเสาเอกวันที่ 4 พฤษภาคม 2563

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563

ฤกษ์งาม ยามดี ขึ้นเสาเอกวันที่ 4 พฤษภาคม 2563

1 / 16
2 / 16
3 / 16
4 / 16
5 / 16
6 / 16
7 / 16
8 / 16
9 / 16
10 / 16
11 / 16
12 / 16
13 / 16
14 / 16
15 / 16
16 / 16
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

บ้านชั้นเดียว ทรงโมเดิร์น

​บ้านชั้นเดียว

สถานที่ก่อสร้าง : ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฏร์ธานี

วันอังคาร์ที่ 21 เมษายน 2563

สำรวจที่ดิน เตรียมความพร้อมฤกษ์เสาเอกวันที่ 4 พฤษภาคม 2563

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

บ้านที่กำลังก่อสร้าง..


บ้านชั้นเดียว โมเดิร์น บ้านทำเนียบ

16 มี.ค. 65 -งานก่ออิฐ และ งานหลังคา

บ้านสองชั้น บางใบไม้

28 มิ.ย. 66 - ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า

บ้านสองชั้น ทุ่ง

20 ก.ค. 66 - ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า


บ้านชั้นเดียว ปากหมาก

24 ก.ค. 66 - งานติดตั้งฝ้าเพดาน และปูกระเบื้อง

บ้านชั้นเดียว บ้านทำเนียบ

9 ก.ค. 66 - ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า

บ้านสองชั้น คลองฉนวน

25 ส.ค. 66 - ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า


บ้านสองชั้น บ้านนา

6 ก.ย. 66 - ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า

บ้านสองชั้น มะขามเตี้ย

10 มิ.ย. 66 - งานก่ออิฐ-งานฉาบปูนผนัง

บ้านชั้นเดียว มะลวน

14 พ.ค. 66 - งานก่ออิฐ หลังคา


บ้านชั้นเดียว มะขามเตี้ย

9 ก.ย. 66 - งานหลังคา ฝ้าเพดาน และทาสี

บ้านสองชั้น เขาหัวควาย

24 มิ.ย. 66 - งานหลังคา ระบบไฟฟ้า

บ้านสองชั้น หัวเตย

26 มิ.ย. 66 - งานโครงสร้างแล้วเสร็จ


บ้านสองชั้น ท่าข้าม

23 ส.ค. 66 - งานหลังคา ไฟฟ้า ก่ออิฐ

บ้านสองชั้น หัวเตย

5 มิ.ย. 66 - งานโครงสร้างแล้วเสร็จ

บ้านสองชั้น ทุ่งหลวง

31 ก.ค. 66 - งานหลังคา ไฟฟ้า ก่ออิฐ


บ้านชั้นเดียว มะขามเตี้ย

4 ก.ค. 66 - งานระบบไฟฟ้า หลังคา

บ้านชั้นเดียว ตะเคียนทอง

17 มี.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น น้ำพุ

7 ส.ค. 66 - งานหลังคา ไฟฟ้า ก่ออิฐ


บ้านสองชั้น เขาศรีวิชัย

18 ก.ค. 66 - งานโครงสร้างแล้วเสร็จ

บ้านชั้นเดียว ตะกุกเหนือ

14 ส.ค. 66 - งานหลังคา และก่ออิฐ

บ้านชั้นเดียว บ้านท่าเคย

2 พ.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านชั้นเดียว ท่าขนอน

4 ก.ย. 66 - งานหลังคา และก่ออิฐ

บ้านสองชั้น บ้านนาเดิม

2 ก.ย. 66 - งานก่ออิฐ และหลังคา

บ้านชั้นเดียว ขุนทะเล

26 มิ.ย. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านสองชั้น วัดประดู่

22 ก.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น หนองขรี

7 ส.ค. 66 - โครงสร้างพื้นฐาน

บ้านชั้นเดียว ขุนทะเล

17 ส.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


อาคารขายสินค้า 2 ชั้น - ทุ่งหลวง

17 ส.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว บางมะเดื่อ

18 ส.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น - ทุ่งหลวง

29 ส.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านชั้นครึ่ง นาสาร

29 ส.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นครึ่ง ลำพูน

29 ส.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นครึ่ง ท่าข้าม

5 ก.ย. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

Post ล่าสุด!!