บ้านชั้นเดียว ตะเคียน​ทอง​

​บ้านชั้นเดียว หลังคาปั้นหยา

สถานที่ก่อสร้าง : ต.ตะเคียน​ทอง​ อ.กาญจนดิษฐ์​ จ.สุราษฎร์​ธานี​

วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า
1/ 38
2/ 38
3/ 38
4/ 38
5/ 38
6/ 38
7/ 38
8/ 38
9/ 38
10/ 38
11/ 38
12/ 38
13/ 38
14/ 38
15/ 38
16/ 38
17/ 38
18/ 38
19/ 38
20/ 38
21/ 38
22/ 38
23/ 38
24/ 38
25/ 38
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
1/ 39
2/ 39
3/ 39
4/ 39
5/ 39
6/ 39
7/ 39
8/ 39
9/ 39
10/ 39
11/ 39
12/ 39
13/ 39
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 19 มีนาคม 2564

งานฉาบรั้วเสร็จ​เรียบร้อย​ เก็บงาน​วางท่อระบาย​

1 / 19
2 / 19
3 / 19
4 / 19
5 / 19
6 / 19
7 / 19
8 / 19
9 / 19
10 / 19
11 / 19
12 / 19
13/ 19
14 / 19
15 / 19
16 / 19
17 / 19
18 / 19
19 / 19
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 29 มกราคม 2564

งาน​เก็บ​รายละเอียด​ใน​ยก​สุดท้าย​

1 / 22
2 / 22
3 / 22
4 / 22
5 / 22
6 / 22
7 / 22
8 / 22
9 / 22
10 / 22
11 / 22
12 / 22
13/ 22
14 / 22
15 / 22
16 / 22
17 / 22
18 / 22
19 / 22
20 / 22
21 / 22
22 / 22
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 4 มกราคม 2564

กระเบื้อง​หลังคา​ซีแพค​ SCG สีเทาปีกนางนวล​

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 22 ธันวาคม 2563

งานปู​กระเบื้อง​ 80%

1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

งานจับเซี้ยมฉาบผนัง​ภายใน​ ภายนอก​ 95%​

1 / 24
2 / 24
3 / 24
4 / 24
5 / 24
6 / 24
7 / 24
8 / 24
9 / 24
10 / 24
11 / 24
12 / 24
13 / 24
14 / 24
15 / 24
16 / 24
17 / 24
18 / 24
19 / 24
20 / 24
21 / 24
22 / 24
23 / 24
24 / 24
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 24 กันยายน 2563

งาน​ก่ออิฐ​มอญ​และงาน​ติดตั้ง​โครง​หลังคา

1 / 15
2 / 15
3 / 15
4 / 15
5 / 15
6 / 15
7 / 15
8 / 15
9 / 15
10 / 15
11 / 15
12 / 15
13 / 15
14 / 15
15 / 15
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 1 กันยายน 2563

งาน​โครงสร้าง​เสร็จ​เรียบร้อย​ยืนเสารับหลัง​คา

1 / 18
2 / 18
3 / 18
4 / 18
5 / 18
6 / 18
7 / 18
8 / 18
9 / 18
10 / 18
11 / 18
12 / 18
13 / 18
14 / 18
15 / 18
16 / 18
17 / 18
18 / 18
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 22 สิงหาคม 2563

งาน​โครงสร้าง​คานคอ​ดิน​ เสร็จ​เรียบร้อย

1 / 23
2 / 23
3 / 23
4 / 23
5 / 23
6 / 23
7 / 23
8 / 23
9 / 23
10 / 23
11 / 23
12 / 23
13 / 23
14 / 23
15 / 23
16 / 23
17 / 23
18 / 23
19 / 23
20 / 23
21 / 23
22 / 23
23 / 23
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 9 สิงหาคม 2563

งาน​โครงสร้าง​ฐานราก​เสร็จ​เรียบร้อย

1 / 15
2 / 15
3 / 15
4 / 15
5 / 15
6 / 15
7 / 15
8 / 15
9 / 15
10 / 15
11 / 15
12 / 15
13 / 15
14 / 15
15 / 15
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 3 สิงหาคม 2563

งานโครงสร้าง​ฐานราก

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

ฤกษ์​ดีเสาเอก​ ๒๑-๐๙-๒๕๖๓

1 / 20
2 / 20
3 / 20
4 / 20
5 / 20
6 / 20
7 / 20
8 / 20
9 / 20
10 / 20
11 / 20
12 / 20
13 / 20
14 / 20
15 / 20
16 / 20
17 / 20
18 / 20
19 / 20
20 / 20
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 29 มิถุนายน 2563

เคลียร์​พื้นที่​เตรียม​เปิดงาน​ 21 ก.ค. 2563

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
บ้านที่กำลังก่อสร้าง..


บ้านชั้นเดียว โมเดิร์น บ้านทำเนียบ

16 มี.ค. 65 -งานก่ออิฐ และ งานหลังคา

บ้านชั้นเดียว ต.ทุ่ง อ.ไชยา

19 พ.ค. 65 - งานก่อ ฉาบ และทาสีรองพื้น

บ้านชั้นครึ่ง ชัยบุรี

17 พ.ย. 65 - งานหลังคา งานก่ออิฐ


บ้านชั้นครึ่ง บางใบไม้

11 พ.ค. 65 - พิธียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว ลีเล็ด

19 ต.ค. 65 - งานหลังคา ระบบไฟฟ้า งานฝ้าเพดาน

บ้านชั้นเดียว ควนศรี

20 ธ.ค. 65 - งานสถาปัตยกรรม


บ้านสองชั้น บางใบไม้

22 ต.ค. 65 - งานโครงสร้าง

บ้านสองชั้น ทุ่ง

28 ส.ค. 65 - งานครงสร้างเหล็ก SD-40 โรงใหญ่

บ้านชั้นเดียว ปากหมาก

28 ม.ค. 66 - งานโครงหลังคา และกอ่อิฐ


บ้านชั้นเดียว โมถ่าย

11 ส.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นครึ่ง พุนพิน

6 ก.พ. 66 - งานติดตั้งโครงหลังคา

บ้านชั้นเดียว บ้านทำเนียบ

4 ต.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านสองชั้น คลองฉนวน

13 ม.ค. 66 - งานโครงสร้าง

บ้านสองชั้น บ้านนา

1 พ.ย. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น มะขามเตี้ย

27 ม.ค. 66 - งานโครงสร้าง


บ้านชั้นเดียว มะลวน

6 พ.ย. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว มะขามเตี้ย

5 ธ.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น เขาหัวควาย

12 ธ.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านสอ336699งชั้น หัวเตย

6 ม.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น ท่าข้าม

31 ม.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

Post ล่าสุด!!