บ้านชั้นเดียว โมเดิร์น- ท่าชี

สถานที่ก่อสร้าง : ต.ท่าชี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานีวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

ส่งมอบบ่านให้ลูกค้า1/ 43
2/ 43
3/ 43
4/ 43
5/ 43
6/ 43
7/ 43
8/ 43
9/ 43
10/ 43
11/ 43
12/ 43
13/ 43
14/ 43
15/ 43
16/ 43
17/ 43
18/ 43
19/ 43
20/ 43
21/ 43
22/ 43
23/ 43
24/ 43
25/ 43
26/ 43
27/ 43
28/ 43
29/ 43
30/ 43
31/ 43
32/ 43
33/ 43
34/ 43
35/ 43
36/ 43
37/ 43
38/ 43
39/ 43
40/ 43
41/ 43
42/ 43
43/ 43
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

🔨งานปูกระเบื้องและเก็บรายละเอียดงาน 🔨งานระบบไฟฟ้าก่อนปิดฝ้าเพดาน1/ 38
2/ 38
3/ 38
4/ 38
5/ 38
6/ 38
7/ 38
8/ 38
9/ 38
10/ 38
11/ 38
12/ 38
13/ 38
14/ 38
15/ 38
16/ 38
17/ 38
18/ 38
19/ 38
20/ 38
21/ 38
22/ 38
23/ 38
24/ 38
25/ 38
26/ 38
27/ 38
28/ 38
29/ 38
30/ 38
31/ 38
32/ 38
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
37/ 38
38/ 38
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 25 สิงหาคม 2564

งานสถาปัตย์ งานก่ออิฐมอญ 7 ซม.1/ 26
2/ 26
3/ 26
4/ 26
5/ 26
6/ 26
7/ 26
8/ 26
9/ 26
10/ 26
11/ 26
12/ 26
13/ 26
14/ 26
15/ 26
16/ 26
17/ 26
18/ 26
19/ 26
20/ 26
21/ 26
22/ 26
23/ 26
24/ 26
25/ 26
26/ 26
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

งานโครงสร้างคาน และพื้นห้องน้ำ และระเบียง

1/ 20
2/ 20
3/ 20
4/ 20
5/ 20
6/ 20
7/ 20
8/ 20
9/ 20
10/ 20
11/ 20
12/ 20
13/ 20
14/ 20
15/ 20
16/ 20
17/ 20
18/ 20
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
34/ 20
35/ 20
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 10 มิถุนายน 2564

พิธีเสาเอก

1/ 16
2/ 16
3/ 16
4/ 16
5/ 16
6/ 16
7/ 16
8/ 16
9/ 16
10/ 16
11/ 16
12/ 16
13/ 16
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
14/ 16
15/ 16
16/ 16
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
บ้านที่กำลังก่อสร้าง..


บ้านชั้นเดียว โมเดิร์น บ้านทำเนียบ

16 มี.ค. 65 -งานก่ออิฐ และ งานหลังคา

บ้านชั้นเดียว ต.ทุ่ง อ.ไชยา

19 พ.ค. 65 - งานก่อ ฉาบ และทาสีรองพื้น

บ้านชั้นครึ่ง ชัยบุรี

17 พ.ย. 65 - งานหลังคา งานก่ออิฐ


บ้านชั้นครึ่ง บางใบไม้

11 พ.ค. 65 - พิธียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว ลีเล็ด

19 ต.ค. 65 - งานหลังคา ระบบไฟฟ้า งานฝ้าเพดาน

บ้านชั้นเดียว ควนศรี

20 ธ.ค. 65 - งานสถาปัตยกรรม


บ้านสองชั้น บางใบไม้

22 ต.ค. 65 - งานโครงสร้าง

บ้านสองชั้น ทุ่ง

28 ส.ค. 65 - งานครงสร้างเหล็ก SD-40 โรงใหญ่

บ้านชั้นเดียว ปากหมาก

28 ม.ค. 66 - งานโครงหลังคา และกอ่อิฐ


บ้านชั้นเดียว โมถ่าย

11 ส.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นครึ่ง พุนพิน

6 ก.พ. 66 - งานติดตั้งโครงหลังคา

บ้านชั้นเดียว บ้านทำเนียบ

4 ต.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านสองชั้น คลองฉนวน

13 ม.ค. 66 - งานโครงสร้าง

บ้านสองชั้น บ้านนา

1 พ.ย. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น มะขามเตี้ย

27 ม.ค. 66 - งานโครงสร้าง


บ้านชั้นเดียว มะลวน

6 พ.ย. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว มะขามเตี้ย

5 ธ.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น เขาหัวควาย

12 ธ.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านสอ336699งชั้น หัวเตย

6 ม.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น ท่าข้าม

31 ม.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

Post ล่าสุด!!