บ้านชั้นเดียว ท่าข้าม อ.พุนพิน

สถานที่ก่อสร้าง ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานีวันที่ 14 สิงหาคม 2565

ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า1/ 48
2/ 48
3/ 48
4/ 48
5/ 48
6/ 48
7/ 48
8/ 48
9/ 48
10/ 48
11/ 48
12/ 48
13/ 48
14/ 48
15/ 48
16/ 48
17/ 48
18/ 48
19/ 48
20/ 48
21/ 48
22/ 48
23/ 48
24/ 48
25/ 48
26/ 48
27/ 48
28/ 48
29/ 48
30/ 48
31/ 48
32/ 48
33/ 48
34/ 48
35/ 48
36/ 48
37/ 48
38/ 48
39/ 48
40/ 48
41/ 48
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
32/ 48
33/ 48
34/ 48
35/ 48
36/ 48
37/ 48
38/ 48
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 14 ตุลาคม 2564

งานโครงสร้าง 60%1/ 27
2/ 27
3/ 27
4/ 27
5/ 27
6/ 27
7/ 27
8/ 27
9/ 27
10/ 27
11/ 27
12/ 27
13/ 27
14/ 27
15/ 27
16/ 27
17/ 27
18/ 27
19/ 27
20/ 27
21/ 27
22/ 27
23/ 27
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
24/ 19
25/ 19
26/ 19
27/ 19
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 19 สิงหาคม 2564

พิธีเสาเอก1/ 12
2/ 12
3/ 12
4/ 12
5/ 12
6/ 12
7/ 12
8/ 12
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
9/ 12
10/ 12
11/ 12
12/ 12
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปแบบบ้านพักอาศัยชั้นเดียว

1/ 2
2/ 2
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
บ้านที่กำลังก่อสร้าง..


บ้านชั้นเดียว โมเดิร์น บ้านทำเนียบ

16 มี.ค. 65 -งานก่ออิฐ และ งานหลังคา

บ้านชั้นเดียว ต.ทุ่ง อ.ไชยา

19 พ.ค. 65 - งานก่อ ฉาบ และทาสีรองพื้น

บ้านชั้นครึ่ง ชัยบุรี

17 พ.ย. 65 - งานหลังคา งานก่ออิฐ


บ้านชั้นครึ่ง บางใบไม้

11 พ.ค. 65 - พิธียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว ลีเล็ด

19 ต.ค. 65 - งานหลังคา ระบบไฟฟ้า งานฝ้าเพดาน

บ้านชั้นเดียว ควนศรี

20 ธ.ค. 65 - งานสถาปัตยกรรม


บ้านสองชั้น บางใบไม้

22 ต.ค. 65 - งานโครงสร้าง

บ้านสองชั้น ทุ่ง

28 ส.ค. 65 - งานครงสร้างเหล็ก SD-40 โรงใหญ่

บ้านชั้นเดียว ปากหมาก

28 ม.ค. 66 - งานโครงหลังคา และกอ่อิฐ


บ้านชั้นเดียว โมถ่าย

11 ส.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นครึ่ง พุนพิน

6 ก.พ. 66 - งานติดตั้งโครงหลังคา

บ้านชั้นเดียว บ้านทำเนียบ

4 ต.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านสองชั้น คลองฉนวน

13 ม.ค. 66 - งานโครงสร้าง

บ้านสองชั้น บ้านนา

1 พ.ย. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น มะขามเตี้ย

27 ม.ค. 66 - งานโครงสร้าง


บ้านชั้นเดียว มะลวน

6 พ.ย. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว มะขามเตี้ย

5 ธ.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น เขาหัวควาย

12 ธ.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านสอ336699งชั้น หัวเตย

6 ม.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น ท่าข้าม

31 ม.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

Post ล่าสุด!!