บ้านชั้นเดียว ท่าชี

สถานที่ก่อสร้าง ต.ท่าชี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า1/ 43
2/ 43
3/ 43
4/ 43
5/ 43
6/ 43
7/ 43
8/ 43
9/ 43
10/ 43
11/ 43
12/ 43
13/ 43
14/ 43
15/ 43
16/ 43
17/ 43
18/ 43
19/ 43
20/ 43
21/ 43
22/ 43
23/ 43
24/ 43
25/ 43
26/ 43
27/ 43
28/ 43
29/ 43
30/ 43
31/ 43
32/ 43
33/ 43
34/ 43
35/ 43
36/ 43
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
37/ 43
38/ 43
39/ 43
40/ 43
41/ 43
42/ 43
43/ 43
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 16 กรกฎาคม 2565

งานเก็บรายละเอียด1/ 22
2/ 22
3/ 22
4/ 22
5/ 22
6/ 22
7/ 22
8/ 22
9/ 22
10/ 22
11/ 22
12/ 22
13/ 22
14/ 22
15/ 22
16/ 22
17/ 22
18/ 22
19/ 22
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
20/ 22
21/ 22
22/ 22
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 1 มิถุนายน 2565

งานฉาบ และมุงกระเบื้อง1/ 22
2/ 22
3/ 22
4/ 22
5/ 22
6/ 22
7/ 22
8/ 22
9/ 22
10/ 22
11/ 22
12/ 22
13/ 22
14/ 22
15/ 22
16/ 22
17/ 22
18/ 22
19/ 22
20/ 22
21/ 22
22/ 22
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 3 เมษายน 2565

งานโครงหลังคา และ ฉาบผนัง1/ 24
2/ 24
3/ 24
4/ 24
5/ 24
6/ 24
7/ 24
8/ 24
9/ 24
10/ 24
11/ 24
12/ 24
13/ 24
14/ 24
15/ 24
16/ 24
17/ 24
18/ 24
19/ 24
20/ 24
21/ 24
22/ 24
23/ 24
24/ 24
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 20 มกราคม 2565

งานโครงสร้างเสร็จเรียบร้อย1/ 32
2/ 32
3/ 32
4/ 32
5/ 32
6/ 32
7/ 32
8/ 32
9/ 32
10/ 32
11/ 32
12/ 32
13/ 32
14/ 32
15/ 32
16/ 32
17/ 32
18/ 32
19/ 32
20/ 32
21/ 32
22/ 32
23/ 32
24/ 32
25/ 32
26/ 32
27/ 32
28/ 32
29/ 32
30/ 32
31/ 32
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
32/ 32
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 15 ตุลาคม 2564

พิธียกเสาเอก1/ 12
2/ 12
3/ 12
4/ 12
5/ 12
6/ 12
7/ 12
8/ 12
9/ 12
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
10/ 12
11/ 12
12/ 12
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 5 ตุลาคม 2564

เคลียร์พื้นที่ตีผังตอกเข็ม เตรียมฤกษ์ยกเสาเอก1/ 14
2/ 14
3/ 14
4/ 14
5/ 14
6/ 14
7/ 14
8/ 14
9/ 14
10/ 14
11/ 14
12/ 14
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
13/ 14
14/ 14
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปแบบบ้าน

1/ 4
2/ 4
3/ 4
4/ 4
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

บ้านที่กำลังก่อสร้าง..


บ้านสองชั้น - วังล้อ อ.บ้านนาสาร

31 ก.ค. 65 - งานเก็บรายละเอียด

บ้านชั้นเดียว โมเดิร์น บ้านทำเนียบ

16 มี.ค. 65 -งานก่ออิฐ และ งานหลังคา

บ้านชั้นเดียว ต.ทุ่ง อ.ไชยา

19 พ.ค. 65 - งานก่อ ฉาบ และทาสีรองพื้น


บ้านชั้นครึ่ง 3 ระดับ มะขามเตี้ย

4 มิ.ย. 65 - งานติดตั้งโครงหลังคา

บ้านชั้นเดียว ช้างขวา

26 ธ.ค. 65 - งานเก็บรายละเอียด

บ้านชั้นครึ่ง ชัยบุรี

17 พ.ย. 65 - งานหลังคา งานก่ออิฐ


บ้านสองชั้น บางใบไม้

23 ก.ย. 65 - งานหลังคา และ งานผนัง

บ้านชั้นเดียว ช้างขวา

15 พ.ย. 65 - งานติดตั้งฝ้าเพดาน ปูกระเบื้อง

บ้านชั้นเดียว บ้านทำเนียบ

27 ธ.ค. 65 - งานเก็บรายละเอียด


บ้านชั้นครึ่ง บางใบไม้

11 พ.ค. 65 - พิธียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว ลีเล็ด

19 ต.ค. 65 - งานหลังคา ระบบไฟฟ้า งานฝ้าเพดาน

บ้านชั้นเดียว ทุ่งรัง

10 ต.ค. 65 - งานก่ออิฐมอญ ฉาบผนัง และหลังคา


บ้านชั้นเดียว ควนศรี

20 ธ.ค. 65 - งานสถาปัตยกรรม

บ้านชั้นเดียว วัดประดู่

9 ม.ค. 66 - งานเก็บรายละเอียด

บ้านสองชั้น บางใบไม้

22 ต.ค. 65 - งานโครงสร้าง


บ้านสองชั้น ทุ่ง

28 ส.ค. 65 - งานครงสร้างเหล็ก SD-40 โรงใหญ่

บ้านชั้นเดียว ปากหมาก

28 ม.ค. 66 - งานโครงหลังคา และกอ่อิฐ

บ้านชั้นเดียว ปากหมาก

10 พ.ย. 65 - งานโครงสร้าง และหลังคา


บ้านชั้นเดียว โมถ่าย

11 ส.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นครึ่ง หนองไทร

20 ม.ค. 66 - งานสถาปัตยกรรม

บ้านชั้นเดียว พุนพิน

29 พ.ย. 65 - งานโครงสร้าง


บ้านชั้นเดียว บ้านทำเนียบ

4 ต.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น คลองฉนวน

13 ม.ค. 66 - งานโครงสร้าง

บ้านสองชั้น บ้านนา

1 พ.ย. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านสองชั้น มะขามเตี้ย

27 ม.ค. 66 - งานโครงสร้าง

บ้านชั้นเดียว มะลวน

6 พ.ย. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว มะขามเตี้ย

5 ธ.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านสองชั้น เขาหัวควาย

12 ธ.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น หัวเตย

6 ม.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น ท่าข้าม

31 ม.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

Post ล่าสุด!!