อาคารเก็บสินค้า 2 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี.วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า1/ 51
2/ 51
3/ 51
4/ 51
5/ 51
6/ 51
7/ 51
8/ 51
9/ 51
10/ 51
11/ 51
12/ 51
13/ 51
14/ 51
15/ 51
16/ 51
17/ 51
18/ 51
19/ 51
20/ 51
21/ 51
22/ 51
23/ 51
24/ 51
25/ 51
26/ 51
27/ 51
28/ 51
29/ 51
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
31/ 51
32/ 51
33/ 51
34/ 51
35/ 51
36/ 51
37/ 51
38/ 51
39/ 51
40/ 51
41/ 51
42/ 51
43/ 51
44/ 51
45/ 51
46/ 51
47/ 51
48/ 51
49/ 51
50/ 51
51/ 51
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 7 กันยายน 2565

งานเก็บรายละเอียดในยกสุดท้าย1/ 20
2/ 20
3/ 20
4/ 20
5/ 20
6/ 20
7/ 20
8/ 20
9/ 20
10/ 20
11/ 20
12/ 20
13/ 20
14/ 20
15/ 20
16/ 20
17/ 20
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
18/ 20
19/ 20
20/ 20
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 7 กันยายน 2565

งานเก็บรายละเอียดในยกสุดท้าย\
1/ 18
2/ 18
3/ 18
4/ 18
5/ 18
6/ 18
7/ 18
8/ 18
9/ 18
10/ 18
11/ 18
12/ 18
13/ 18
14/ 18
15/ 18
16/ 18
17/ 18
18/ 18
19/ 18
20/ 18
21/ 18
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
22/ 18
23/ 18
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 18 มิถุนายน 2565

งานหลังคา เมทัลชีท\
1/ 18
2/ 18
3/ 18
4/ 18
5/ 18
6/ 18
7/ 18
8/ 18
9/ 18
10/ 18
11/ 18
12/ 18
13/ 18
14/ 18
15/ 18
16/ 18
17/ 18
18/ 18
19/ 18
20/ 18
21/ 18
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
22/ 18
23/ 18
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 1 เม.ย. 65

งานโครงสร้างชั้น 1-21/ 25
2/ 25
3/ 25
4/ 25
5/ 25
6/ 25
7/ 25
8/ 25
9/ 25
10/ 25
11/ 25
12/ 25
13/ 25
14/ 25
15/ 25
16/ 25
17/ 25
18/ 25
19/ 25
20/ 25
21/ 25
22/ 25
23/ 25
24/ 25
25/ 25
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 17 ธันวาคม 2564

พิธียกเสาเอก1/ 18
2/ 18
3/ 18
4/ 18
5/ 18
6/ 18
7/ 18
8/ 18
9/ 18
10/ 18
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
11/ 18
12/ 18
13/ 18
14/ 18
15/ 18
16/ 18
17/ 18
18/ 18
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

บ้านที่กำลังก่อสร้าง..


บ้านชั้นเดียว โมเดิร์น บ้านทำเนียบ

16 มี.ค. 65 -งานก่ออิฐ และ งานหลังคา

บ้านชั้นเดียว ต.ทุ่ง อ.ไชยา

19 พ.ค. 65 - งานก่อ ฉาบ และทาสีรองพื้น

บ้านชั้นครึ่ง ชัยบุรี

17 พ.ย. 65 - งานหลังคา งานก่ออิฐ


บ้านชั้นครึ่ง บางใบไม้

11 พ.ค. 65 - พิธียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว ลีเล็ด

19 ต.ค. 65 - งานหลังคา ระบบไฟฟ้า งานฝ้าเพดาน

บ้านชั้นเดียว ควนศรี

20 ธ.ค. 65 - งานสถาปัตยกรรม


บ้านสองชั้น บางใบไม้

22 ต.ค. 65 - งานโครงสร้าง

บ้านสองชั้น ทุ่ง

28 ส.ค. 65 - งานครงสร้างเหล็ก SD-40 โรงใหญ่

บ้านชั้นเดียว ปากหมาก

28 ม.ค. 66 - งานโครงหลังคา และกอ่อิฐ


บ้านชั้นเดียว โมถ่าย

11 ส.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นครึ่ง พุนพิน

6 ก.พ. 66 - งานติดตั้งโครงหลังคา

บ้านชั้นเดียว บ้านทำเนียบ

4 ต.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านสองชั้น คลองฉนวน

13 ม.ค. 66 - งานโครงสร้าง

บ้านสองชั้น บ้านนา

1 พ.ย. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น มะขามเตี้ย

27 ม.ค. 66 - งานโครงสร้าง


บ้านชั้นเดียว มะลวน

6 พ.ย. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว มะขามเตี้ย

5 ธ.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น เขาหัวควาย

12 ธ.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านสอ336699งชั้น หัวเตย

6 ม.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น ท่าข้าม

31 ม.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

Post ล่าสุด!!