บ้านชั้นเดียว ควนศรี

สถานที่ก่อสร้าง : ต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี


วันที่ 20 ธันวาคม 2565

งานสถาปัตยกรรม

🔨 งานผนังใช้อิฐแดงก้อนใหญ่
🔨 อิฐที่ใช้มีใบรับรองคุณภาพผ่านการทดสอบตามาตรฐานวิศวกรรม
🔨 ปูนก่ออิฐ ปูนฉาบผนัง ใช้ผลิตภัณฑ์ของ SCG ทั้งหมด

1/ 26
2/ 26
3/ 26
4/ 26
5/ 26
6/ 26
7/ 26
8/ 26
9/ 26
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
9/ 26
10/ 26
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 28 กันยายน 2565

🔨 งานหลังคา เมทัลชีท บลูส์สโคป สีขาว
- ฉนวนกันความร้อน PE 5 mm.
- เหล็กหลังคา ใช้เหล็กตัวชี มอก.ทั้งโครงการ
- งานสีกันสนิม 2 เที่ยว และสีน้ำมัน 2 เที่ยว TOA.

🔨 งานก่ออิฐมอญก้อนใหญ่ มีใบรับรองคุณภาพอิฐ
- ปูนก่ออิฐใช้ผลิตภัณฑ์ของ SCG ทั้งหมด
- งานวงกบไม้เต็ง (ไม้เนื้อแข็ง)

🔨 งานฉาบผนังใช้ปูนฉาบของ SCG ทั้งหมด


1/ 18
2/ 18
3/ 18
4/ 18
5/ 18
6/ 18
7/ 18
8/ 18
9/ 18
10/ 18
11/ 18
12/ 18
13/ 18
14/ 18
15/ 18
16/ 18
17/ 18
18/ 18
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

งานโครงสร้าง1/ 26
2/ 26
3/ 26
4/ 26
5/ 26
6/ 26
7/ 26
8/ 26
9/ 26
10/ 26
11/ 26
12/ 26
13/ 26
14/ 26
15/ 26
16/ 26
17/ 26
18/ 26
19/ 26
20/ 26
21/ 26
22/ 26
23/ 26
24/ 26
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
25/ 26
26/ 26
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 4 พฤษภาคม 2565

พิธียกเสาเอก1/ 17
2/ 17
3/ 17
4/ 17
5/ 17
6/ 17
7/ 17
8/ 17
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
9/ 17
10/ 17
11/ 17
12/ 17
13/ 17
14/ 17
15/ 17
16/ 17
17/ 17
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปบ้านที่กำลังก่อสร้าง..


บ้านชั้นเดียว โมเดิร์น บ้านทำเนียบ

16 มี.ค. 65 -งานก่ออิฐ และ งานหลังคา

บ้านชั้นเดียว ต.ทุ่ง อ.ไชยา

19 พ.ค. 65 - งานก่อ ฉาบ และทาสีรองพื้น

บ้านชั้นครึ่ง ชัยบุรี

17 พ.ย. 65 - งานหลังคา งานก่ออิฐ


บ้านชั้นครึ่ง บางใบไม้

11 พ.ค. 65 - พิธียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว ลีเล็ด

19 ต.ค. 65 - งานหลังคา ระบบไฟฟ้า งานฝ้าเพดาน

บ้านชั้นเดียว ควนศรี

20 ธ.ค. 65 - งานสถาปัตยกรรม


บ้านสองชั้น บางใบไม้

22 ต.ค. 65 - งานโครงสร้าง

บ้านสองชั้น ทุ่ง

28 ส.ค. 65 - งานครงสร้างเหล็ก SD-40 โรงใหญ่

บ้านชั้นเดียว ปากหมาก

28 ม.ค. 66 - งานโครงหลังคา และกอ่อิฐ


บ้านชั้นเดียว โมถ่าย

11 ส.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นครึ่ง พุนพิน

6 ก.พ. 66 - งานติดตั้งโครงหลังคา

บ้านชั้นเดียว บ้านทำเนียบ

4 ต.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านสองชั้น คลองฉนวน

13 ม.ค. 66 - งานโครงสร้าง

บ้านสองชั้น บ้านนา

1 พ.ย. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น มะขามเตี้ย

27 ม.ค. 66 - งานโครงสร้าง


บ้านชั้นเดียว มะลวน

6 พ.ย. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว มะขามเตี้ย

5 ธ.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น เขาหัวควาย

12 ธ.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านสอ336699งชั้น หัวเตย

6 ม.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น ท่าข้าม

31 ม.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

Post ล่าสุด!!