บ้านชั้นเดียว ทุ่งรัง

สถานที่ก่อสร้าง : ต.ทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี

วันที่ 27 มีนาคม 2566

ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า1/ 34
2/ 34
3/ 34
4/ 34
5/ 34
6/ 34
7/ 34
8/ 34
9/ 34
10/ 34
11/ 34
12/ 34
13/ 34
14/ 34
15/ 34
16/ 34
17/ 34
18/ 34
19/ 34
20/ 34
21/ 34
22/ 34
23/ 34
24/ 34
25/ 34
26/ 34
27/ 34
28/ 34
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
29/ 34
30/ 34
31/ 34
32/ 34
33/ 34
34/ 34
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 10 ตุลาคม 2565

✅ งานก่ออิฐมอญ
       - อิฐมอญที่ทาง NBR เลือกใช้ มีใบรับรองมาตรฐาน ผ่านการทดสอบคุณภาพของอิฐเรียบร้อย
       - ปูนก่ออิฐใช้ปูนซีเมนต์ของ SCG ทั้งโครงการ
       - งานจับเซี้ยมใช้เซี้ยม PVC. สำเร็จรูป ของยี่ห้อ เซี้ยมไทย ผ่านมาตรฐาน มอก.

✅ งานฉาบผนัง ใช้ปูนฉาบของ SCG ทั้งโครงการ

✅ งานระบบประปา
       - ใช้ท่อ PVC ของ SCG ทั้งโครงการ

✅ งานหลังคา มุงด้วยแผ่นเมทัลชีท บลูส์สโคป
       - บุฉนวนกันความร้อนหนา 5 มม.

✅ งานปิดจั่วหลังคา ใช้แผ่นซีแชร์เนล SCG


1/ 26
2/ 26
3/ 26
4/ 26
5/ 26
6/ 26
7/ 26
8/ 26
9/ 26
10/ 26
11/ 26
12/ 26
13/ 26
14/ 26
15/ 26
16/ 26
17/ 26
18/ 26
19/ 26
20/ 26
21/ 26
22/ 26
23/ 26
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
24/ 26
25/ 26
26/ 26
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 26 มิถุนายน 2565

งานโครงสร้าง1/ 25
2/ 25
3/ 25
4/ 25
5/ 25
6/ 25
7/ 25
8/ 25
9/ 25
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
11/ 25
12/ 25
13/ 25
14/ 25
15/ 25
16/ 25
17/ 25
18/ 25
19/ 25
20/ 25
21/ 25
22/ 25
23/ 25
24/ 25
25/ 25
26/ 25
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

พิธียกเสาเอก1/ 17
2/ 17
3/ 17
4/ 17
5/ 17
6/ 17
7/ 17
8/ 17
9/ 17
10/ 17
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
11/ 17
12/ 17
13/ 17
14/ 17
15/ 17
16/ 17
17/ 17
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปบ้านที่กำลังก่อสร้าง..


บ้านชั้นเดียว โมเดิร์น บ้านทำเนียบ

16 มี.ค. 65 -งานก่ออิฐ และ งานหลังคา

บ้านชั้นเดียว ต.ทุ่ง อ.ไชยา

19 พ.ค. 65 - งานก่อ ฉาบ และทาสีรองพื้น

บ้านชั้นครึ่ง ชัยบุรี

17 พ.ย. 65 - งานหลังคา งานก่ออิฐ


บ้านชั้นครึ่ง บางใบไม้

11 พ.ค. 65 - พิธียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว ลีเล็ด

19 ต.ค. 65 - งานหลังคา ระบบไฟฟ้า งานฝ้าเพดาน

บ้านชั้นเดียว ควนศรี

20 ธ.ค. 65 - งานสถาปัตยกรรม


บ้านสองชั้น บางใบไม้

22 ต.ค. 65 - งานโครงสร้าง

บ้านสองชั้น ทุ่ง

28 ส.ค. 65 - งานครงสร้างเหล็ก SD-40 โรงใหญ่

บ้านชั้นเดียว ปากหมาก

28 ม.ค. 66 - งานโครงหลังคา และกอ่อิฐ


บ้านชั้นเดียว โมถ่าย

11 ส.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นครึ่ง พุนพิน

6 ก.พ. 66 - งานติดตั้งโครงหลังคา

บ้านชั้นเดียว บ้านทำเนียบ

4 ต.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านสองชั้น คลองฉนวน

13 ม.ค. 66 - งานโครงสร้าง

บ้านสองชั้น บ้านนา

1 พ.ย. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น มะขามเตี้ย

27 ม.ค. 66 - งานโครงสร้าง


บ้านชั้นเดียว มะลวน

6 พ.ย. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว มะขามเตี้ย

5 ธ.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น เขาหัวควาย

12 ธ.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านสอ336699งชั้น หัวเตย

6 ม.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น ท่าข้าม

31 ม.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

Post ล่าสุด!!