บ้านชั้นเดียว ท่าชี

สถานที่ก่อสร้าง : ต. ท่าชี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานีวันที่ 25 มกราคม 2566

ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า


1/ 28
2/ 28
3/ 28
4/ 28
5/ 28
6/ 28
7/ 28
8/ 28
9/ 28
10/ 28
11/ 28
12/ 28
13/ 28
14/ 28
15/ 28
16/ 28
17/ 28
18/ 28
19/ 28
20/ 28
21/ 28
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
21/ 28
22/ 28
23/ 28
24/ 28
25/ 28
26/ 28
27/ 28
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

งานเก็บรายละเอียดก่อนส่งมอบ


✅งานติดตั้งฝ้าเพดาน
-แผ่นฝ้าเพดานใช้แผ่นฝ้าของ SCG
✅งานสถาปัตยกรรม
-งานผนังใช้อิฐแดงก้อนใหญ่
-อิฐที่ใช้มีใบรับรองคุณภาพผ่านการทดสอบตามาตรฐานวิศวกรรม
-ปูนก่ออิฐ ปูนฉาบผนัง ใช้ผลิตภัณฑ์ของ SCG ทั้งหมด
✅งานปูกระเบื้อง
-ปูนกาวปูกระเบื้องใช้ของ SCG ทั้งหมด
-งานกระเบื้องใช้ปูนกาวเฉพาะสำหรับปูกระเบื้อง

1/ 21
2/ 21
3/ 21
4/ 21
5/ 21
6/ 21
7/ 21
8/ 21
9/ 21
10/ 21
11/ 21
12/ 21
13/ 21
14/ 21
15/ 21
16/ 21
17/ 21
18/ 21
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
19/ 21
20/ 21
21/ 21
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 21 กรกฎาคม 2565

งานโครงสร้าง1/ 35
2/ 35
3/ 35
4/ 35
5/ 35
6/ 35
7/ 35
8/ 35
9/ 35
10/ 35
11/ 35
12/ 35
13/ 35
14/ 35
15/ 35
16/ 35
17/ 35
18/ 35
19/ 35
20/ 35
21/ 35
22/ 35
23/ 35
24/ 35
25/ 35
26/ 35
27/ 35
28/ 35
29/ 35
30/ 35
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
31/ 35
32/ 35
33/ 35
34/ 35
35/ 35
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

พิธียกเสาเอก1/ 14
2/ 14
3/ 14
4/ 14
5/ 14
6/ 14
7/ 14
8/ 14
9/ 14
10/ 14
11/ 14
12/ 14
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
13/ 13
14/ 13
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปบ้านที่กำลังก่อสร้าง..


บ้านชั้นเดียว โมเดิร์น บ้านทำเนียบ

16 มี.ค. 65 -งานก่ออิฐ และ งานหลังคา

บ้านสองชั้น มะขามเตี้ย

10 มิ.ย. 66 - งานก่ออิฐ-งานฉาบปูนผนัง

บ้านชั้นเดียว มะลวน

2 ต.ค. 66 - ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า


บ้านสองชั้น เขาหัวควาย

24 มิ.ย. 66 - งานหลังคา ระบบไฟฟ้า

บ้านสองชั้น หัวเตย

1 ต.ค. 66 - งานโครงหลังคา ไฟฟ้า ก่ออิฐ

บ้านสองชั้น ท่าข้าม

23 ส.ค. 66 - งานหลังคา ไฟฟ้า ก่ออิฐ


บ้านสองชั้น หัวเตย

18 ก.ย. 66 - งานหลังคา ก่ออิฐ และไฟฟ้า

บ้านสองชั้น ทุ่งหลวง

31 ก.ค. 66 - งานหลังคา ไฟฟ้า ก่ออิฐ

บ้านชั้นเดียว มะขามเตี้ย

22 ต.ค. 66 - ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า


บ้านชั้นเดียว ตะเคียนทอง

4 ต.ค. 66 - งานฝ้าเพดาน ก่ออิฐ

บ้านสองชั้น น้ำพุ

7 ส.ค. 66 - งานหลังคา ไฟฟ้า ก่ออิฐ

บ้านสองชั้น เขาศรีวิชัย

11 ต.ค. 66 - งานหลังคา ไฟฟ้า ก่ออิฐ


บ้านชั้นเดียว ตะกุกเหนือ

14 ส.ค. 66 - งานหลังคา และก่ออิฐ

บ้านชั้นเดียว บ้านท่าเคย

15 ก.ย. 66 - งานหลังคา และก่ออิฐ

บ้านชั้นเดียว ท่าขนอน

4 ก.ย. 66 - งานหลังคา และก่ออิฐ


บ้านสองชั้น บ้านนาเดิม

9 ต.ค. 66 - งานติดตั้งโครงหลังคา ไฟฟ้า ก่ออิฐ

บ้านชั้นเดียว ขุนทะเล

26 มิ.ย. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น วัดประดู่

17 ต.ค. 66 - งานโครงหลังคา


บ้านสองชั้น หนองขรี

7 ส.ค. 66 - โครงสร้างพื้นฐาน

บ้านชั้นเดียว ขุนทะเล

17 ส.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

อาคารขายสินค้า 2 ชั้น - ทุ่งหลวง

17 ส.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านชั้นเดียว บางมะเดื่อ

18 ส.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น - ทุ่งหลวง

29 ส.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นครึ่ง นาสาร

29 ส.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านชั้นครึ่ง ลำพูน

29 ส.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นครึ่ง ท่าข้าม

5 ก.ย. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

Post ล่าสุด!!