บ้านชั้นเดียว อ.ทุ่งเขน กาญจนดิษฐ์

สถานที่ก่อสร้าง ทุ่งเขน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่ 7 มกราคม 2564

ส่งมอบ​งานบ้าน​

1 / 67
2 / 67
3 / 67
4 / 67
5 / 67
6 / 67
7 / 67
8 / 67
9 / 67
10 / 67
11 / 67
12 / 67
13 / 67
14 / 67
15 / 67
16 / 67
17 / 67
18 / 67
19 / 67
20 / 67
21 / 67
22 / 67
23 / 67
24 / 67
25 / 67
26 / 67
27 / 67
28 / 67
29 / 67
30 / 67
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
31 / 67
32 / 67
33 / 67
34 / 67
35 / 67
36 / 67
37 / 67
38 / 67
39 / 67
40 / 67
41 / 67
42 / 67
43 / 67
44 / 67
45 / 67
46 / 67
47 / 67
48 / 67
49 / 67
50 / 67
51 / 67
52 / 67
53 / 67
54 / 67
55 / 67
56 / 67
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
58 / 67
59 / 67
60 / 67
61 / 67
62 / 67
63 / 67
64 / 67
65 / 67
66 / 67
67 / 67
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 25 ตุลาคม 2563

งานเก็บ​รายละเอียด​เตรียม​ส่งมอบ​งาน​ในงวดสุดท้าย​​

1 / 23
2 / 23
3 / 23
4 / 23
5 / 23
6 / 23
7 / 23
8 / 23
9 / 23
10 / 23
11 / 23
12 / 23
13 / 23
14 / 23
15 / 23
16 / 23
17 / 23
18 / 23
19 / 23
20 / 23
21 / 23
22 / 23
23 / 23
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 18 สิงหาคม 563

งาน​เก็บ​รายละเอียด

1 / 18
2 / 18
3 / 18
4 / 18
5 / 18
6 / 18
7 / 18
8 / 18
9 / 18
10 / 18
11 / 18
12 / 18
13 / 18
14 / 18
15 / 18
16 / 18
17 / 18
18 / 18
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 27 กรกฎาคม 2563

งานเก็บ​รายละเอียด​บ้านและงานฉาบผนัง​รั้ว​

1 / 26
2 / 26
3 / 26
4 / 26
5 / 26
6 / 26
7 / 26
8 / 26
9 / 26
10 / 26
11 / 26
12 / 26
13 / 26
14 / 26
15 / 26
16 / 26
17 / 26
18 / 26
19 / 26
20 / 26
21 / 26
22 / 26
23 / 26
24 / 26
25 / 26
26 / 26
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2563

งานบัวผนัง​ภายนอกตกแต่ง​ตามแบบระบุ

1 / 25
2 / 25
3 / 25
4 / 25
5 / 25
6 / 25
7 / 25
8 / 25
9 / 25
10 / 25
11 / 25
12 / 25
13 / 25
14 / 25
15 / 25
16 / 25
17 / 25
18 / 25
19 / 25
20 / 25
21 / 25
22 / 25
23 / 25
24 / 25
25 / 25
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563

ตัวบ้าน90% งานรั้ว 50%

1 / 14
2 / 14
3 / 14
4 / 14
5 / 14
6 / 14
7 / 14
8 / 14
9 / 14
10 / 14
11 / 14
12 / 14
13 / 14
14 / 14
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563

งานขัดผนัง​ก่อนลงงานสี​


วันศุกร์ที่ 29 พฤษาภคม 2563

งาน​โครงสร้าง​รั้วและ​ที่จอดรถ

1 / 19
2 / 19
3 / 19
4 / 19
5 / 19
6 / 19
7 / 19
8 / 19
9 / 19
10 / 19
11 / 19
12 / 19
13 / 19
14 / 19
15 / 19
16 / 19
17 / 19
18 / 19
19 / 19
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษาภคม 2563

เปิดงาน​โครงสร้าง​รั้วและที่จอดรถ

1 / 15
2 / 15
3 / 15
4 / 15
5 / 15
6 / 15
7 / 15
8 / 15
9 / 15
10 / 15
11 / 15
12 / 15
13 / 15
14 / 15
15 / 15
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันอังคารที่ 12 พฤษาภคม 2563

เปิดงานรั้วสูง2เมตรยาว150เมตรต่อเนื่อง​

1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพุธที่ 6 พฤษาภคม 2563

งาน​ฉาบผนังเสร็จเรียบร้อย

1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563

งาน​ฉาบ​ภายนอกและระบบไฟฟ้า​บนฝ้า​เพดาน

1 / 16
2 / 16
3 / 16
4 / 16
5 / 16
6 / 16
7 / 16
8 / 16
9 / 16
10 / 16
11 / 16
12 / 16
13 / 16
14 / 16
15 / 16
16 / 16
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพุธที่ 15 เมษายน 2563

ฉาบผนังภายใน

1 / 14
2 / 14
3 / 14
4 / 14
5 / 14
6 / 14
7 / 14
8 / 14
9 / 14
10 / 14
11 / 14
12 / 14
13 / 14
14 / 14
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563

ก่ออิฐ95%

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563

ก่ออิฐ​และฉาบผนัง และงานไม้​

1 / 22
2 / 22
3 / 22
4 / 22
5 / 22
6 / 22
7 / 22
8 / 22
9 / 22
10 / 22
11 / 22
12 / 22
13 / 22
14 / 22
15 / 22
16 / 22
17 / 22
18 / 22
19 / 22
20 / 22
21 / 22
22 / 22
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563

งาน​หลังคาและงาน​ก่ออิฐ​ผนัง​

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันเสาร์ที่ 8 กมภาพันธ์ 2563

งาน​โครงสร้าง​เสร็จเรียบร้อย

1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันเสาร์ที่ 8 กมภาพันธ์ 2563

งาน​โครงสร้าง​เสร็จเรียบร้อย

1 / 21
2 / 21
3 / 21
4 / 21
5 / 21
6 / 21
7 / 21
8 / 21
9 / 21
10 / 21
11 / 21
12 / 21
13 / 21
14 / 21
15 / 21
16 / 21
17 / 21
18 / 21
19 / 21
20 / 21
21 / 21
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563

งาน​โครงสร้าง​คานคอดิน​

1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563

โครงสร้าง​คาน​ชั้น1

1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563

โครงสร้าง​คาน​ชั้น1

1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563

งาน​โครงสร้าง​ฐานราก

1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563

งาน​โครงสร้าง​ฐานราก

1 / 17
2 / 17
3 / 17
4 / 17
5 / 17
6 / 17
7 / 17
8 / 17
9 / 17
10 / 17
11 / 17
12 / 17
13 / 17
14 / 17
15 / 17
16 / 17
17 / 17
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563

เปิดงานโครงสร้าง

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563

พิธีขึ้นเสาเอก

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562

ขุดฟุตติ้ง

1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562

ตีผังเปิดงาน setup เตรียมงาน

1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562

เขียนแบบ บ้าน​พักอาศัย​ชั้นเดียว3ห้องนอน3ห้อง​น้ำ

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

บ้านที่กำลังก่อสร้าง..


บ้านชั้นเดียว โมเดิร์น บ้านทำเนียบ

16 มี.ค. 65 -งานก่ออิฐ และ งานหลังคา

บ้านชั้นเดียว ต.ทุ่ง อ.ไชยา

19 พ.ค. 65 - งานก่อ ฉาบ และทาสีรองพื้น

บ้านชั้นครึ่ง ชัยบุรี

17 พ.ย. 65 - งานหลังคา งานก่ออิฐ


บ้านชั้นครึ่ง บางใบไม้

11 พ.ค. 65 - พิธียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว ลีเล็ด

19 ต.ค. 65 - งานหลังคา ระบบไฟฟ้า งานฝ้าเพดาน

บ้านชั้นเดียว ควนศรี

20 ธ.ค. 65 - งานสถาปัตยกรรม


บ้านสองชั้น บางใบไม้

22 ต.ค. 65 - งานโครงสร้าง

บ้านสองชั้น ทุ่ง

28 ส.ค. 65 - งานครงสร้างเหล็ก SD-40 โรงใหญ่

บ้านชั้นเดียว ปากหมาก

28 ม.ค. 66 - งานโครงหลังคา และกอ่อิฐ


บ้านชั้นเดียว โมถ่าย

11 ส.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นครึ่ง พุนพิน

6 ก.พ. 66 - งานติดตั้งโครงหลังคา

บ้านชั้นเดียว บ้านทำเนียบ

4 ต.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านสองชั้น คลองฉนวน

13 ม.ค. 66 - งานโครงสร้าง

บ้านสองชั้น บ้านนา

1 พ.ย. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น มะขามเตี้ย

27 ม.ค. 66 - งานโครงสร้าง


บ้านชั้นเดียว มะลวน

6 พ.ย. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว มะขามเตี้ย

5 ธ.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น เขาหัวควาย

12 ธ.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านสอ336699งชั้น หัวเตย

6 ม.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น ท่าข้าม

31 ม.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

Post ล่าสุด!!