บ้านสองชั้น - ขุนทะเล

สถานที่ก่อสร้าง : ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี

วันที่ 14 ธันวาคม 2565

ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า1/ 46
2/ 46
3/ 46
4/ 46
5/ 46
6/ 46
7/ 46
8/ 46
9/ 46
10/ 46
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
11/ 46
12/ 46
13/ 46
14/ 46
15/ 46
16/ 46
17/ 46
18/ 46
19/ 46
20/ 46
21/ 46
22/ 46
23/ 46
24/ 46
25/ 46
26/ 46
27/ 46
28/ 46
29/ 46
30/ 46
31/ 46
32/ 46
33/ 46
34/ 46
35/ 46
36/ 46
37/ 46
38/ 46
39/ 46
40/ 46
41/ 46
42/ 46
43/ 46
44/ 46
45/ 46
46/ 46
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 5 สิงหาคม 2565

งานหลังคา และระบบไฟฟ้า1/ 23
2/ 23
3/ 23
4/ 23
5/ 23
6/ 23
7/ 23
8/ 23
9/ 23
10/ 23
11/ 23
12/ 23
13/ 23
14/ 23
15/ 23
16/ 23
17/ 23
18/ 23
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
19/ 23
20/ 23
21/ 23
22/ 23
23/ 23
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 15 มิถุนายน 2565

งานหลังคา SCG เต็มระบบ1/ 30
2/ 30
3/ 30
4/ 30
5/ 30
6/ 30
7/ 30
8/ 30
9/ 30
10/ 30
11/ 30
12/ 30
13/ 30
14/ 30
15/ 30
16/ 30
17/ 30
18/ 30
19/ 30
20/ 30
21/ 30
22/ 30
23/ 30
24/ 30
25/ 30
26/ 30
27/ 30
28/ 30
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
29/ 30
30/ 30
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

พิธียกเสาเอก1/ 15
2/ 15
3/ 15
4/ 15
5/ 15
6/ 15
7/ 15
8/ 15
9/ 15
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
10/ 15
11/ 15
12/ 15
13/ 15
14/ 15
15/ 15
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
บ้านที่กำลังก่อสร้าง..


บ้านชั้นเดียว โมเดิร์น บ้านทำเนียบ

16 มี.ค. 65 -งานก่ออิฐ และ งานหลังคา

บ้านชั้นเดียว ต.ทุ่ง อ.ไชยา

19 พ.ค. 65 - งานก่อ ฉาบ และทาสีรองพื้น

บ้านชั้นครึ่ง ชัยบุรี

17 พ.ย. 65 - งานหลังคา งานก่ออิฐ


บ้านชั้นครึ่ง บางใบไม้

11 พ.ค. 65 - พิธียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว ลีเล็ด

19 ต.ค. 65 - งานหลังคา ระบบไฟฟ้า งานฝ้าเพดาน

บ้านชั้นเดียว ควนศรี

20 ธ.ค. 65 - งานสถาปัตยกรรม


บ้านสองชั้น บางใบไม้

22 ต.ค. 65 - งานโครงสร้าง

บ้านสองชั้น ทุ่ง

28 ส.ค. 65 - งานครงสร้างเหล็ก SD-40 โรงใหญ่

บ้านชั้นเดียว ปากหมาก

28 ม.ค. 66 - งานโครงหลังคา และกอ่อิฐ


บ้านชั้นเดียว โมถ่าย

11 ส.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นครึ่ง พุนพิน

6 ก.พ. 66 - งานติดตั้งโครงหลังคา

บ้านชั้นเดียว บ้านทำเนียบ

4 ต.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านสองชั้น คลองฉนวน

13 ม.ค. 66 - งานโครงสร้าง

บ้านสองชั้น บ้านนา

1 พ.ย. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น มะขามเตี้ย

27 ม.ค. 66 - งานโครงสร้าง


บ้านชั้นเดียว มะลวน

6 พ.ย. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว มะขามเตี้ย

5 ธ.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น เขาหัวควาย

12 ธ.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านสอ336699งชั้น หัวเตย

6 ม.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น ท่าข้าม

31 ม.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

Post ล่าสุด!!