บ้านสองชั้น - มะขามเตี้ย

สถานที่ก่อสร้าง : มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี

วันที่ 28 มิถุนายน 2566

ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า


1/ 39
2/ 39
3/ 39
4/ 39
5/ 39
6/ 39
7/ 39
8/ 39
9/ 39
10/ 39
11/ 39
12/ 39
13/ 39
14/ 39
15/ 39
16/ 39
17/ 39
18/ 39
19/ 39
20/ 39
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
21/ 39
22/ 39
23/ 39
24/ 39
25/ 39
26/ 39
27/ 39
28/ 39
29/ 39
30/ 39
31/ 39
32/ 39
33/ 39
34/ 39
35/ 39
36/ 39
37/ 39
38/ 39
39/ 39
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 22 ตุลาคม 2565

งานโครงสร้าง

🔨งานโครงสร้างเหล็ก SD-40.โรงใหญ่
🔨คอนกรีต ST.240 Ksc. CPAC


วันที่ 25 มีนาคม 2566

✅ งานติดตั้งโครงหลังคาสำเร็จรูป
- วัสดุมุงหลังคา กระเบื้องชีแพค SCG สีเทา
- อุปกรณ์แผ่นสะท้อนความร้อน SCG
- อุปกรณ์ครอบแห้ง SCG เต็มระบบ

✅ งานก่ออิฐผนัง+งานฉาบผนัง
- ใช้อิฐมอญก้อนใหญ่ มีใบรับรองการทดสอบคุณภาพของอิฐผ่านมาตรฐาน มอก.
- ปูนก่ออิฐใช้ผลิตภัณฑ์ SCG ทั้งโครงการ
- ปูนฉาบใช้ผลิตภัณฑ์ SCG ทั้งโครงการ

✅ งานฝ้าเพดาน แผ่นฝ้า SCG ยิปซัมบอร์ด 9 มม.v
✅ งานระบบไฟฟ้าก่อนปิดฝ้าเพดาน เดินท่อร้อยสายตามมาตรฐานงานระบบไฟฟ้า

1/ 25
2/ 25
3/ 25
4/ 25
5/ 25
6/ 25
7/ 25
8/ 25
9/ 25
10/ 25
11/ 25
12/ 25
13/ 25
14/ 25
15/ 25
16/ 25
17/ 25
18/ 25
19/ 25
20/ 25
21/ 25
22/ 25
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
23/ 25
24/ 25
25/ 25
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 22 ตุลาคม 2565

งานโครงสร้าง

🔨งานโครงสร้างเหล็ก SD-40.โรงใหญ่
🔨คอนกรีต ST.240 Ksc. CPAC


1/ 29
2/ 29
3/ 29
4/ 29
5/ 29
6/ 29
7/ 29
8/ 29
9/ 29
10/ 29
11/ 29
12/ 29
13/ 29
14/ 29
15/ 29
16/ 29
17/ 29
18/ 29
19/ 29
20/ 29
21/ 29
22/ 29
23/ 29
24/ 29
25/ 29
26/ 29
27/ 29
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
28/ 29
29/ 29
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 8 กรกฎาคม 2565

พิธียกเสาเอก1/ 18
2/ 18
3/ 18
4/ 18
5/ 18
6/ 18
7/ 18
8/ 18
9/ 18
10/ 18
11/ 18
12/ 18
13/ 18
14/ 18
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
15/ 18
16/ 18
17/ 18
18/ 18
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
บ้านที่กำลังก่อสร้าง..


บ้านชั้นเดียว โมเดิร์น บ้านทำเนียบ

16 มี.ค. 65 -งานก่ออิฐ และ งานหลังคา

บ้านสองชั้น มะขามเตี้ย

10 มิ.ย. 66 - งานก่ออิฐ-งานฉาบปูนผนัง

บ้านสองชั้น เขาหัวควาย

24 มิ.ย. 66 - งานหลังคา ระบบไฟฟ้า


บ้านสองชั้น หัวเตย

28 พ.ย. 66 - งานเก็บรายละเอียด

บ้านสองชั้น ท่าข้าม

3 ธ.ค. 66 - ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า

บ้านสองชั้น หัวเตย

18 ก.ย. 66 - งานหลังคา ก่ออิฐ และไฟฟ้า


บ้านสองชั้น เขาศรีวิชัย

24 ม.ค. 67 - งานเก็บรายละอียดงานตกแต่ง

บ้านชั้นเดียว ตะกุกเหนือ

14 ส.ค. 66 - งานหลังคา และก่ออิฐ

บ้านชั้นเดียว บ้านท่าเคย

15 ก.ย. 66 - งานหลังคา และก่ออิฐ


บ้านชั้นเดียว ท่าขนอน

21 ม.ค. 67 - ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า

บ้านสองชั้น บ้านนาเดิม

9 ต.ค. 66 - งานติดตั้งโครงหลังคา ไฟฟ้า ก่ออิฐ

บ้านชั้นเดียว ขุนทะเล

30 ต.ค. 66 - งานโครงสร้างแล้วเสร็จ


บ้านสองชั้น วัดประดู่

25 ธ.ค. 66 - งานติดตั้งโครงหลังคา และก่ออิฐ

บ้านชั้นเดียว ขุนทะเล

17 ส.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

อาคารขายสินค้า 2 ชั้น - ทุ่งหลวง

13 ต.ค. 66 - งานโครงสร้างแล้วเสร็จ


บ้านชั้นเดียว บางมะเดื่อ

18 ธ.ค. 66 - งานโครงสร้าง

บ้านสองชั้น - ทุ่งใหญ่

17 ม.ค. 67 - งานก่ออิฐผนัง และงานหลังคา

บ้านชั้นครึ่ง นาสาร

29 ส.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านชั้นครึ่ง ลำพูน

6 ธ.ค. 66 - งานติดตั้งโครงหลังคาสําเร็จรูป

บ้านชั้นครึ่ง ท่าข้าม

5 ก.ย. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว เวียงสระ

30 ม.ค. 67 - งานก่ออิฐ และมุงหลังคา


บ้านสองชั้น - นาใต้

29 เม.ย. - งานโครงสร้างชั้น 1-2

บ้านชั้นเดียว - เคียนซา

26 ม.ค. 67 - งานโครงสร้าง

บ้านชั้นเดียว - ตลาด

7 ก.พ. 67 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านสองชั้น - เวียง ไชยา

22 พ.ย. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว - ตลาด

5 เม.ย. 67 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

Post ล่าสุด!!