บ้านสองชั้น อ.พุนพิน

บ้านสองชั้น เรียบหรู

สถานที่ก่อสร้าง : อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี


วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563

​ส่งมอบงานบบ้าน

1 / 47
2 / 47
3 / 47
4 / 47
5 / 47
6 / 47
7 / 47
8 / 47
9 / 47
10 / 47
11 / 47
12 / 47
13 / 47
14 / 47
15 / 47
16 / 47
17 / 47
18 / 47
19 / 47
20 / 47
21 / 47
22 / 47
23 / 47
24 / 47
25 / 47
26 / 47
27 / 47
28 / 47
29 / 47
30 / 47
31 / 47
32 / 47
33 / 47
34 / 47
35 / 47
36 / 47
37 / 47
38 / 47
39 / 47
40 / 47
41 / 47
42 / 47
43 / 47
44 / 47
45 / 47
46 / 47
47 / 47
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563

ทำความสะอาด​เตรียม​ส่งมอบงานบบ้าน

1 / 39
2 / 39
3 / 39
4 / 39
5 / 39
6 / 39
7 / 39
8 / 39
9 / 39
10 / 39
11 / 39
12 / 39
13 / 39
14 / 39
15 / 39
16 / 39
17 / 39
18 / 39
19 / 39
20 / 39
21 / 39
22 / 39
23 / 39
24 / 39
25 / 39
26 / 39
27 / 39
28 / 39
29 / 39
30 / 39
31 / 39
32 / 39
33 / 39
34 / 39
35 / 39
36 / 39
37 / 39
38 / 39
39 / 39
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563

เก็บงานสี เคลียร์บริเวณ​​ที่รอบบ้าน

1 / 22
2 / 22
3 / 22
4 / 22
5 / 22
6 / 22
7 / 22
8 / 22
9 / 22
10 / 22
11 / 22
12 / 22
13 / 22
14 / 22
15 / 22
16 / 22
17 / 22
18 / 22
19 / 22
20 / 22
21 / 22
22 / 22
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์2563

เทพื้นขัดมันเก็บงานฟุตบาท​ที่จอดรถ

1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

งานเก็บรายละเอียด และอาคารจอดรถ

1 / 14
2 / 14
3 / 14
4 / 14
5 / 14
6 / 14
7 / 14
8 / 14
9 / 14
10 / 14
11 / 14
12 / 14
13 / 14
14 / 14
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563

งานเก็บรายละเอียด และอาคารจอดรถ

1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563

งานเก็บรายละเอียด และอาคารจอดรถ

1 / 16
2 / 16
3 / 16
4 / 16
5 / 16
6 / 16
7 / 16
8 / 16
9 / 16
10 / 16
11 / 16
12 / 16
13 / 16
14 / 16
15 / 16
16 / 16
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563

งานก่อสร้างอาคารที่จอดรถ และวางระบบสุขาภิบาล

1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563

งานติดตั้ง​สุขภัณฑ์ งานก่อสร้างอาคารที่จอดรถ

1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562

เปิดงานโรงรถ

1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562

งานสีจริงรอบแรก

1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562

งานสี และ​เก็บ​รายละเอียด

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562

เก็บรายละเอียด

1 / 16
2 / 16
3 / 16
4 / 16
5 / 16
6 / 16
7 / 16
8 / 16
9 / 16
10 / 16
11 / 16
12 / 16
13 / 16
14 / 16
15 / 16
16 / 16
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562

งานกระเบื้อง​ 95% งานฝ้าเพดาน​ 80%

1 / 17
2 / 17
3 / 17
4 / 17
5 / 17
6 / 17
7 / 17
8 / 17
9 / 17
10 / 17
11 / 17
12 / 17
13 / 17
14 / 17
15 / 17
16 / 17
17 / 17
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562

ทาสี ปูกระเบื้อง

1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562

ปูกระเบื้อง​พื้น​ งานสกิมโคด​ งานระบบไฟฟ้า​-ประปา

1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562

งานฝ้าภายนอก เสร็จเรียบร้อย

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562

งานฉาบเสร็จแล้ว เหลือเก็บงานให้เรียบร้อยวันพุธที่ 11 กันยายน 2562


5 กันยายน 2562 ฉาบผนัง

เหมือนเข้าไปทุกที เหมือนเข้าไปทุกวัน

บ้านที่กำลังก่อสร้าง..


บ้านชั้นเดียว โมเดิร์น บ้านทำเนียบ

16 มี.ค. 65 -งานก่ออิฐ และ งานหลังคา

บ้านชั้นเดียว ต.ทุ่ง อ.ไชยา

19 พ.ค. 65 - งานก่อ ฉาบ และทาสีรองพื้น

บ้านชั้นครึ่ง ชัยบุรี

17 พ.ย. 65 - งานหลังคา งานก่ออิฐ


บ้านชั้นครึ่ง บางใบไม้

11 พ.ค. 65 - พิธียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว ลีเล็ด

19 ต.ค. 65 - งานหลังคา ระบบไฟฟ้า งานฝ้าเพดาน

บ้านชั้นเดียว ควนศรี

20 ธ.ค. 65 - งานสถาปัตยกรรม


บ้านสองชั้น บางใบไม้

22 ต.ค. 65 - งานโครงสร้าง

บ้านสองชั้น ทุ่ง

28 ส.ค. 65 - งานครงสร้างเหล็ก SD-40 โรงใหญ่

บ้านชั้นเดียว ปากหมาก

28 ม.ค. 66 - งานโครงหลังคา และกอ่อิฐ


บ้านชั้นเดียว โมถ่าย

11 ส.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นครึ่ง พุนพิน

6 ก.พ. 66 - งานติดตั้งโครงหลังคา

บ้านชั้นเดียว บ้านทำเนียบ

4 ต.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านสองชั้น คลองฉนวน

13 ม.ค. 66 - งานโครงสร้าง

บ้านสองชั้น บ้านนา

1 พ.ย. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น มะขามเตี้ย

27 ม.ค. 66 - งานโครงสร้าง


บ้านชั้นเดียว มะลวน

6 พ.ย. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว มะขามเตี้ย

5 ธ.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น เขาหัวควาย

12 ธ.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านสอ336699งชั้น หัวเตย

6 ม.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น ท่าข้าม

31 ม.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

Post ล่าสุด!!