บ้านสองชั้น เล่นระดับ ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์

บ้านสองชั้น เล่นระดับ สร้างสรรค์ความแตกต่างที่ลงตัว

สถานที่ก่อสร้าง : อ.กาจญ​ดิษฐ์​ จ.สุราษฎร์​ธานี
วันที่ 26 สิงหาคม 2563

ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า

1 / 65
2 / 65
3 / 65
4 / 65
5 / 65
6 / 65
7 / 65
8 / 65
9 / 65
10 / 65
11 / 65
12 / 65
13 / 65
14 / 65
15 / 65
16 / 65
17 / 65
18 / 65
19 / 65
20 / 65
21 / 65
22 / 65
23 / 65
24 / 65
25 / 65
26 / 65
27 / 65
28 / 65
29 / 65
30 / 65
31 / 65
32 / 65
33 / 65
34 / 65
35 / 65
36 / 65
37 / 65
38 / 65
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
39 / 65
40 / 65
41 / 65
42 / 65
43 / 65
44 / 65
45 / 65
46 / 65
47 / 65
48 / 65
49 / 65
50 / 65
51 / 65
52 / 65
53 / 65
54 / 65
55 / 65
56 / 65
57 / 65
58 / 65
59 / 65
60 / 65
61 / 65
62 / 65
63 / 65
4 / 65
65 / 65
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 5 สิงหาคม 2563

เก็บรายละเอียด


1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 26 กรกฎาคม 2563

งานเก็บ​รายละเอียด​เตรียม​ส่งมอบ​งาน

1 / 29
2 / 29
3 / 29
4 / 29
5 / 29
6 / 29
7 / 29
8 / 29
9 / 29
10 / 29
11 / 29
12 / 29
13 / 29
14 / 29
15 / 29
16 / 29
17 / 29
18 / 29
19 / 29
20 / 29
21 / 29
22 / 29
23 / 29
24 / 29
25 / 29
26 / 29
27 / 29
28 / 29
29 / 29
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

งานวางระบบ​น้ำทิ้ง​ ระบบประปาน้ำใช้

1 / 26
2 / 26
3 / 26
4 / 26
5 / 26
6 / 26
7 / 26
8 / 26
9 / 26
10 / 26
11 / 26
12 / 26
13 / 26
14 / 26
15 / 26
16 / 26
17 / 26
18 / 26
19 / 26
20 / 26
21 / 26
22 / 26
23 / 26
24 / 26
25 / 26
26 / 26
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

เคลียร์​พื้นที่​เตรียม​ส่งมอบ​งานวันที่ 30 มิถุนายน 2563

งานสี และงานเก็บ​รายละเอียด

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 30 มิถุนายน 2563

งานเก็บ​รายละเอียด

1 / 18
2 / 18
3 / 18
4 / 18
5 / 18
6 / 18
7 / 18
8 / 18
9 / 18
10 / 18
11 / 18
12 / 18
13 / 18
14 / 18
15 / 18
16 / 18
17 / 18
18 / 18
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 17 มิถุนายน 2563

ทาสี

1 / 17
2 / 17
3 / 17
4 / 17
5 / 17
6 / 17
7 / 17
8 / 17
9 / 17
10 / 17
11 / 17
12 / 17
13 / 17
14 / 17
15 / 17
16 / 17
17 / 17
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563

งานปู​กระเบื้อง​ และเก็บรายละเอียด​งาน​

1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563

งานสี และปูกระเบื้อง​พื้น

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563

งานฉาบภายนอกตามด้วยฝ้าภายใน​

1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563

งานฝ้าเพดาน งานระบบไฟฟ้า​ใต้ฝ้าเพดาน​

1 / 14
2 / 14
3 / 14
4 / 14
5 / 14
6 / 14
7 / 14
8 / 14
9 / 14
10 / 14
11 / 14
12 / 14
13 / 14
14 / 14
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพุธที่ 15 เมษายน 2563

งานฉาบผนังภายนอก

1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563

งานฉาบผนังภายใน

1 / 15
2 / 15
3 / 15
4 / 15
5 / 15
6 / 15
7 / 15
8 / 15
9 / 15
10 / 15
11 / 15
12 / 15
13 / 15
14 / 15
15 / 15
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563

งานฉาบผิวผนัง

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563

วางท่อระบบไฟฟ้า​ก่อนฉาบผนัง

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพฤหัสที่ 12 มีนาคม 2563

งาน​ก่ออิฐ​ผนัง​

1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
10 / 11
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

งาน​ก่ออิฐ​ และโครงหลังคา

1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

งาน​ก่ออิฐ​และโครงหลังคา

1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

เริ่มงานก่ออิิฐและงาน​หลังคา

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563

ความคืบหน้า โครงสร้าง​คาน​ระดับ​ที่​ 2

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563

โครงสร้าง​คาน​ระดับ​ที่​ 2

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563

โครงสร้าง​คาน​ระดับ​ที่​ 2

1 / 14
2 / 14
3 / 14
4 / 14
5 / 14
6 / 14
7 / 14
8 / 14
9 / 14
10 / 14
11 / 14
12 / 14
13 / 14
14 / 14
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563

โครงสร้าง​คาน​ระดับ​ที่​ 2

1 /4
2 /4
3 /4
4 /4
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563

Update โครงสร้าง​คาน​ระดับ​ที่​ 2

1 /12
2 /12
3 /12
4 /12
5 /12
6 /12
7 /12
8 /12
9 /12
10 /12
11 /12
12 /12
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562

Update โครงสร้าง​คาน​ระดับ​ที่​ 2

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันเสารที่ 14 ธันวาคม 2562

โครงสร้าง​คาน​ระดับ​ที่​ 2

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562

เทคาน และพื้นห้องน้ำ

1 / 15
2 / 15
3 / 15
4 / 15
5 / 15
6 / 15
7 / 15
8 / 15
9 / 15
10 / 15
11 / 15
12 / 15
13 / 15
14 / 15
15 / 15
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562

งาน​โครงสร้าง​ฐานราก​เสร็จ​เรียบร้อย

1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562

ยกเสาเอก

1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562

ตีผัง เตรียมยกเสาเอก วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2562

1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

บ้านที่กำลังก่อสร้าง..


บ้านชั้นเดียว โมเดิร์น บ้านทำเนียบ

16 มี.ค. 65 -งานก่ออิฐ และ งานหลังคา

บ้านชั้นเดียว ต.ทุ่ง อ.ไชยา

19 พ.ค. 65 - งานก่อ ฉาบ และทาสีรองพื้น

บ้านชั้นครึ่ง ชัยบุรี

17 พ.ย. 65 - งานหลังคา งานก่ออิฐ


บ้านชั้นครึ่ง บางใบไม้

11 พ.ค. 65 - พิธียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว ลีเล็ด

19 ต.ค. 65 - งานหลังคา ระบบไฟฟ้า งานฝ้าเพดาน

บ้านชั้นเดียว ควนศรี

20 ธ.ค. 65 - งานสถาปัตยกรรม


บ้านสองชั้น บางใบไม้

22 ต.ค. 65 - งานโครงสร้าง

บ้านสองชั้น ทุ่ง

28 ส.ค. 65 - งานครงสร้างเหล็ก SD-40 โรงใหญ่

บ้านชั้นเดียว ปากหมาก

28 ม.ค. 66 - งานโครงหลังคา และกอ่อิฐ


บ้านชั้นเดียว โมถ่าย

11 ส.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นครึ่ง พุนพิน

6 ก.พ. 66 - งานติดตั้งโครงหลังคา

บ้านชั้นเดียว บ้านทำเนียบ

4 ต.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านสองชั้น คลองฉนวน

13 ม.ค. 66 - งานโครงสร้าง

บ้านสองชั้น บ้านนา

1 พ.ย. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น มะขามเตี้ย

27 ม.ค. 66 - งานโครงสร้าง


บ้านชั้นเดียว มะลวน

6 พ.ย. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว มะขามเตี้ย

5 ธ.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น เขาหัวควาย

12 ธ.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านสอ336699งชั้น หัวเตย

6 ม.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น ท่าข้าม

31 ม.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

Post ล่าสุด!!