สถานการณ์ฝุ่นควันจากการเผาป่าที่อินโดนีเซีย

ส่งผลกระทบมาถึง..สุราษฎร์ธานี                                                          บันทึกไว้ ณ วันพุธที่ 25 กันยายน 2562

การเดินทางนับพันกิโล ของฝุ่นควัน

จากสถานการณ์การเผาป่าเพื่อแผ้วถางป่าของเกษตรกรที่ต้องการที่ดินทำกินที่อินโดนีเซีย เกิดฝุ่นควันจำนวนมหาศาลแผ่ปกคลุมทั่วประเทศอินโดนีเซีย และได้ส่งผลกระทบวงกว้างมายังประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะในสิงคโปร์และมาเลเซีย โดยจากข้อมูลของเว็บไซต์ www.airvisual.com ซึ่งเก็บข้อมูลคุณภาพอากาศทั่วโลกพบว่าในคุณภาพอากาศในรัฐซาราวัก ของมาเลเซีย อยู่ในการจัดอันดับที่ 1 ของคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลก ตามด้วยอันดับ 2 คือกรุงกัวลาร์ลัมเปอร์ อันดับ 3 คือสิงคโปร์ และอันดับ 4 คือกรุงจาการ์ต้าของอินโดนีเซีย

ที่สิงคโปร์พบว่ามีค่าฝุ่น PM2.5 วัดได้สูงสุดที่ 79-101ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อเวลา 13.00 น. ขณะที่บริเวณทางใต้ของประเทศซึ่งอยู่ใกล้กับชายแดนอินโดนีเซียวัดได้สูงสุดที่ 101ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

และส่งผลกระทบมายังภาคใต้ของประเทศไทย จนมาถึงสุราษฎร์ธานี ซึ่งระยะทางจากเกาะสุมาตรา มาถึงสุราษฎร์ธานีไกลกันนับพันกิโลเมตร ฝุ่นควันต่างๆ ก็สามารถเดินทางมาถึงได้
เมื่อวานนี้ วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 ที่ไซต์งาน ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี พบว่ามีควันสีขาวปกคลุมไปทั่วบริเวณ

ซึ่งเวปไซต์ของ กรมควบคุมมลพิษ http://air4thai.pcd.go.th/webV2/station.php?station=42t&fbclid=IwAR1UnS2lRo2JhQLzOmRX1AEYJWOldWaa23b4bXoeb1HjrU8_Nj2sMz8N2Zw แสดงให้เห็นถึงปริมาณจำนวน PM 2.5 และ PM 10 ในปริมาณที่สูงกว่าปกติดังรูป แต่ก็ยังจัดว่าคุณภาพอากาศ อยู่ในขั้นดีมาก ซึ่งองค์การอนามัยโลกกำหนดมาตรฐานค่าเฉลี่ย ของฝุ่น PM 2.5 ไว้ที่ไม่เกิน 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อวานนี้สูงถึง 24 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แล้ว นับว่าโชคดีที่วันนี้ฝนตกลงมาทำให้ปริมาณ PM 2.5 วันนี้ลดลงเหลือ 20 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

แต่สถานการณ์ก็ยังไม่เป็นที่น่าไว้วางใจนัก เราจึงควรตรวจสอบภาพอากาศจากเวปไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อติดตามสถานการณ์ฝุ่นและควันจากการเผาป่า เพื่อจะเอาที่ดินมาทำการเกษตร ของคนเห็นแก่ตัว มักง่าย ไม่คำนึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นในวงกว้าง

จากเหตุการณ์ครั้งนี้ ทำให้นึกไปถึงว่าถ้าคนยังจนอยู่ และไม่มีสามัญสำนึกเพื่อสิ่งแวดล้อม และเห็นแก่ตัวแบบนี้ ภาวะภัยอันตรายต่อโลกนี้ก็เกิดขึ้นได้เสมอ

เราต้องเริ่มจากการอบรมสั่งสอน ค่านิยมในสังคม การตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมที่เป็นเสมือนมารดาแห่งสิ่งมีชีวิตทั้งปวงบนโลกใบนี้ การศึกษาที่จะทำให้คนมีความรู้ความเข้าใจที่จะช่วยลดความเลื่อมล้ำในสังคมได้ รวมถึงการเมืองการปกครองที่สนับสนุนให้คนมีความรู้ มีความเข้าใจในปัญหาต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาความเลื่อมล้ำและความยากจนลง ซึ่งนับเป็นโจทย์ที่ท้าทายของทุกประเทศตลอดมา

รู้จักกับ PM 2.5 https://themomentum.co/pm-2-5-air-quality-index/

ที่มา https://www.posttoday.com/world/601074

บ้านที่กำลังก่อสร้าง..


บ้านสองชั้น - วังล้อ อ.บ้านนาสาร

31 ก.ค. 65 - งานเก็บรายละเอียด

บ้านชัั้นเดียว - ท่าชี อ.บ้านนาสาร

1 ต.ค. 65 - ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า

บ้านชั้นเดียว โมเดิร์น บ้านทำเนียบ

16 มี.ค. 65 -งานก่ออิฐ และ งานหลังคา


บ้านชั้นเดียว ต.ทุ่ง อ.ไชยา

19 พ.ค. 65 - งานก่อ ฉาบ และทาสีรองพื้น

บ้านสองชั้น ขุนทะเล

5 ส.ค. 65 - งานหลังคา และระบบไฟฟ้า

บ้านชั้นเดียว ดอนสัก

9 พ.ย. 2565 - ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า


บ้านชั้นเดียว หนองไทร

12 ต.ค. 65 - ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า

บ้านชั้นเดียว หัวเตย

17 พ.ย. 65 - ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า

บ้านชั้นเดียว บางกุ้ง

25 ต.ค. 65 - ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า


อาคารเก็บสินค้า 2 ชั้น บ้านส้อง

7 ก.ย. 65 - งานเก็บรายละเอียดในยกสุดท้าย

บ้านชั้นครึ่ง 3 ระดับ มะขามเตี้ย

4 มิ.ย. 65 - งานติดตั้งโครงหลังคา

บ้านชั้นเดียว ช้างขวา

13 ก.ย. 65 - งานหลังคา ระบบไฟฟ้า และรั้ว


บ้านชั้นเดียว บางใบไม้

16 ก.ย. 65 - งานปูกระเบื้องและเก็บรายละเอียด

บ้านชั้นครึ่ง ทุ่งเตา

31 ส.ค. 65 - งานหลังคา เมทัลชีทบลูส์สโคป

บ้านชั้นครึ่ง ชัยบุรี

17 พ.ย. 65 - งานหลังคา งานก่ออิฐ


บ้านสองชั้น บางใบไม้

23 ก.ย. 65 - งานหลังคา และ งานผนัง

บ้านชั้นเดียว ช้างขวา

15 พ.ย. 65 - งานติดตั้งฝ้าเพดาน ปูกระเบื้อง

บ้านชั้นเดียว บ้านทำเนียบ

18 ก.ค. 65 - งานโครงสร้าง


บ้านชั้นเดียว ท่าชี

21 ก.ค. 65 - งานโครงสร้าง

บ้านชั้นครึ่ง บางใบไม้

11 พ.ค. 65 - พิธียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว ลีเล็ด

19 ต.ค. 65 - งานหลังคา ระบบไฟฟ้า งานฝ้าเพดาน


บ้านชั้นเดียว ทุ่งรัง

10 ต.ค. 65 - งานก่ออิฐมอญ ฉาบผนัง และหลังคา

บ้านชั้นเดียว ควนศรี

28 ก.ย. 65 - งานหลังค่า ก่ออิฐและฉาบผนัง

บ้านชั้นเดียว วัดประดู่

22 ก.ค. 65 - งานโครงสร้างเหล็ก


บ้านสองชั้น บางใบไม้

22 ต.ค. 65 - งานโครงสร้าง

บ้านสองชั้น ทุ่ง

28 ส.ค. 65 - งานครงสร้างเหล็ก SD-40 โรงใหญ่

บ้านชั้นเดียว ปากหมาก

4 ส.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านชั้นเดียว ปากหมาก

10 พ.ย. 65 - งานโครงสร้าง และหลังคา

บ้านชั้นเดียว โมถ่าย

11 ส.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นครึ่ง หนองไทร

24 พ.ย. 65 - งานโครงสร้าง


บ้านชั้นเดียว พุนพิน

4 ต.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว บ้านทำเนียบ

4 ต.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น คลองฉนวน

27 ต.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านสองชั้น บ้านนา

1 พ.ย. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น มะขามเตี้ย

4 พ.ย. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว มะลวน

6 พ.ย. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

Post ล่าสุด!!