ปรับปรุงอาคารพาณิชย์

อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง : อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี

วันูศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563

ส่งมอบบ้าน

1 / 41
2 / 41
3 / 41
4 / 41
5 / 41
6 / 41
7 / 41
8 / 41
9 / 41
10 / 41
11 / 41
12 / 41
13 / 41
14 / 41
15 / 41
16 / 41
17 / 41
18 / 41
19 / 41
20 / 41
21 / 41
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
22 / 41
23 / 41
24 / 41
25 / 41
26 / 41
27 / 41
28 / 41
29 / 41
30 / 41
31 / 41
32 / 41
33 / 41
34 / 41
35 / 41
36 / 41
37 / 41
38 / 41
39 / 41
40 / 41
41 / 41
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563

เก็บงาน ทำความสะอาด เตรียมส่งมองงาน

1 / 30
2 / 30
3 / 30
4 / 30
5 / 30
6 / 30
7 / 30
8 / 30
9 / 30
10 / 30
11 / 30
12 / 30
13 / 30
14 / 30
15 / 30
16 / 30
17 / 30
18 / 30
19 / 30
20 / 30
21 / 30
22 / 30
23 / 30
24 / 30
25 / 30
26 / 30
27 / 30
28 / 30
29/ 30
30 / 30
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563

เก็บงาน

1 / 17
2 / 17
3 / 17
4 / 17
5 / 17
6 / 17
7 / 17
8 / 17
9 / 17
10 / 17
11 / 17
12 / 17
13 / 17
14 / 17
15 / 17
16 / 17
17 / 17
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563

เก็บงาน

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เทสระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

งานทาสีจริงรอบแรกโทนสีชาเขียวอเมซอน

1 / 34
2 / 34
3 / 34
4 / 34
5 / 34
6 / 34
7 / 34
8 / 34
9 / 34
10 / 34
11 / 34
12 / 34
13 / 34
14 / 34
15 / 34
16 / 34
17 / 34
18 / 34
19 / 34
20 / 34
21 / 34
22 / 34
23 / 34
24 / 34
25 / 34
26 / 34
27 / 34
28 / 34
29 / 34
30 / 34
31 / 34
32 / 34
33 / 34
34 / 34
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563

งานฝ้า และปูกระเบื้อง

1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563

Update งานฝ้า สกิมโค้ท ติดตั้งกระจกหน้าต่าง

1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562

งานฝ้า เพดาน

1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562

ฉาบปูน ก่ออิฐขั้น 2 เดินระบบไฟฟ้า

1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562

แบ็คโฮ​เคลียร์​ทางให้เครน​เข้ายกแผ่นพื้น

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562

เทคานชั้น 2 งานฉาบเสร็จเรียบร้อย

1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562

นชั้นล่าง ติดตั้งท่อระบบไฟฟ้า รื้อระบบไฟฟ้า ติดตั้งใหม่ทั้งหมด

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เข้าทุบรื้อ และบข

ุดรากฐาน ปักเสาเข็ม

1 / 18
2 / 18
3 / 18
4 / 18
5 / 18
6 / 18
7 / 18
8 / 18
9 / 18
10 / 18
11 / 18
12 / 18
13 / 18
14 / 18
15 / 18
16 / 18
17 / 18
18 / 18
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

บ้านที่กำลังก่อสร้าง..


บ้านชั้นเดียว โมเดิร์น บ้านทำเนียบ

16 มี.ค. 65 -งานก่ออิฐ และ งานหลังคา

บ้านชั้นเดียว ต.ทุ่ง อ.ไชยา

19 พ.ค. 65 - งานก่อ ฉาบ และทาสีรองพื้น

บ้านชั้นครึ่ง ชัยบุรี

17 พ.ย. 65 - งานหลังคา งานก่ออิฐ


บ้านชั้นครึ่ง บางใบไม้

11 พ.ค. 65 - พิธียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว ลีเล็ด

19 ต.ค. 65 - งานหลังคา ระบบไฟฟ้า งานฝ้าเพดาน

บ้านชั้นเดียว ควนศรี

20 ธ.ค. 65 - งานสถาปัตยกรรม


บ้านสองชั้น บางใบไม้

22 ต.ค. 65 - งานโครงสร้าง

บ้านสองชั้น ทุ่ง

28 ส.ค. 65 - งานครงสร้างเหล็ก SD-40 โรงใหญ่

บ้านชั้นเดียว ปากหมาก

28 ม.ค. 66 - งานโครงหลังคา และกอ่อิฐ


บ้านชั้นเดียว โมถ่าย

11 ส.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นครึ่ง พุนพิน

6 ก.พ. 66 - งานติดตั้งโครงหลังคา

บ้านชั้นเดียว บ้านทำเนียบ

4 ต.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านสองชั้น คลองฉนวน

13 ม.ค. 66 - งานโครงสร้าง

บ้านสองชั้น บ้านนา

1 พ.ย. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น มะขามเตี้ย

27 ม.ค. 66 - งานโครงสร้าง


บ้านชั้นเดียว มะลวน

6 พ.ย. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว มะขามเตี้ย

5 ธ.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น เขาหัวควาย

12 ธ.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านสอ336699งชั้น หัวเตย

6 ม.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น ท่าข้าม

31 ม.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

Post ล่าสุด!!