อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น อ.วิภาวดี

สถานที่ก่อสร้าง ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
อาคารพาณิชย์สองชั้น 9 คูหา

อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง : ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี สุราษฎร์ธานี

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

ส่งมอบอาคารให้ลูกค้า1/ 49
2/ 49
3/ 49
4/ 49
5/ 49
6/ 49
7/ 49
8/ 49
9/ 49
10/ 49
11/ 49
12/ 49
13/ 49
14/ 49
15/ 49
16/ 49
17/ 49
18/ 49
19/ 49
20/ 49
21/ 49
22/ 49
23/ 49
24/ 49
25/ 49
26/ 49
27/ 49
28/ 49
29/ 49
30/ 49
31/ 49
32/ 49
33/ 49
34/ 49
35/ 49
36/ 49
37/ 49
38/ 49
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
1/ 49
2/ 49
3/ 49
4/ 49
5/ 49
6/ 49
7/ 49
8/ 49
9/ 49
10/ 49
11/ 49
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูปวันที่ 1 ธันวาคม 2563

งานเก็บ​รายละเอียด

1 / 15
2 / 15
3 / 15
4 / 15
5 / 15
6 / 15
7 / 15
8 / 15
9 / 15
10 / 15
11 / 15
12 / 15
13 / 15
14 / 15
15 / 15
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป


วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

งานเคลียร์​บริเวณ​ทำระดับเก็บงานถนนภายนอก

1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป


วันที่ 28 กันยายน 2563

เก็บงาน​สีและกระเบื้อง​

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป


วันที่ 29 สิงหาคม 2563

งานทาสีรองพื้น​ และงานปู​กระเบื้อง​

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป


วันที่ 11 สิงหาคม 2563

งานสี และเก็บรายละเอียด

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป


วันที่ 2 สิงหาคม 2563

งานฉาบผนังเสร็จเรียบร้อย

1 / 14
2 / 14
3 / 14
4 / 14
5 / 14
6 / 14
7 / 14
8 / 14
9 / 14
10 / 14
11 / 14
12 / 14
13 / 14
14 / 14
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป
112


วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

งานฉาบผนังภายนอก

1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563

งานฉาบผนัง กระเบื้อง และระบบไฟฟ้า

1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2563

งานฉาบผนัง และปูกระเบื้อง

1 / 25
2 / 25
3 / 25
4 / 25
5 / 25
6 / 25
7 / 25
8 / 25
9 / 25
10 / 25
11 / 25
12 / 25
13 / 25
14 / 25
15 / 25
16 / 25
17 / 25
18 / 25
19 / 25
20 / 25
21 / 25
22 / 25
23 / 25
24 / 25
25 / 25
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563

งานฉาบ​ผนัง​ภายใน


วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563

งานฉาบผนัง

1 / 16
2 / 16
3 / 16
4 / 16
5 / 16
6 / 16
7 / 16
8 / 16
9 / 16
10 / 16
11 / 16
12 / 16
13 / 16
14 / 16
13 / 16
14 / 16
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2563

งานวางระบบไฟฟ้า และจับเซี้ยมฉาบผนัง

1 / 14
2 / 14
3 / 14
4 / 14
5 / 14
6 / 14
7 / 14
8 / 14
9 / 14
10 / 14
11 / 14
12 / 14
13 / 14
14 / 14
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพุธที่ 22 เมษายน 2563

งานก่ออิฐ​ 90%

1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพุธที่ 15 เมษายน 2563

งานก่ออิฐ​ 80%

1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563

งานก่ออิฐ​ 70% ติดตั้ง​แผ่นหลังคาเสร็จเรียบร้อย

1 / 16
2 / 16
3 / 16
4 / 16
5 / 16
6 / 16
7 / 16
8 / 16
9 / 16
10 / 16
11 / 16
12 / 16
13 / 16
14 / 16
15 / 16
16 / 16
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563

งานก่ออิฐ​และติดตั้ง​แผ่นหลังคา

1 / 17
2 / 17
3 / 17
4 / 17
5 / 17
6 / 17
7 / 17
8 / 17
9 / 17
10 / 17
11 / 17
12 / 17
13 / 17
14 / 17
15 / 17
16 / 17
17 / 17
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563

งานหลังคา และก่ออิฐ

1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

งานหลังคา และก่ออิฐ

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

โครงสร้าง​ชั้น 2

1 / 14
2 / 14
3 / 14
4 / 14
5 / 14
6 / 14
7 / 14
8 / 14
9 / 14
10 / 14
11 / 14
12 / 14
13 / 14
14 / 14
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563

โครงสร้าง​เสาชั้น 2

1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563

โครงสร้าง​พื้นชั้น​ 2​ เสร็จ​เรียบร้อย

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563

งาน​โครงสร้าง​คานชั้น​ 2

1 / 15
2 / 15
3 / 15
4 / 15
5 / 15
6 / 15
7 / 15
8 / 15
9 / 15
10 / 15
11 / 15
12 / 15
13 / 15
14 / 15
15 / 15
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563

งาน​โครงสร้าง​คานชั้น​ 2

1 / 16
2 / 16
3 / 16
4 / 16
5 / 16
6 / 16
7 / 16
8 / 16
9 / 16
10 / 16
11 / 16
12 / 16
13 / 16
14 / 16
15 / 16
16 / 16
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563

งาน​โครงสร้าง​คานชั้น​ 2

1 / 19
2 / 19
3 / 19
4 / 19
5 / 19
6 / 19
7 / 19
8 / 19
9 / 19
10 / 19
11 / 19
12 / 19
13 / 19
14 / 19
15 / 19
16 / 19
17 / 19
18 / 19
19 / 19
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563

งาน​โครงสร้าง​คานชั้น​ 2

1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562

​โครงสร้าง​ชั้น​2

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562

​โครงสร้าง​ชั้น​2

1 / 24
2 / 24
3 / 24
4 / 24
5 / 24
6 / 24
7 / 24
8 / 24
9 / 24
10 / 24
11 / 24
12 / 24
13 / 24
14 / 24
15 / 24
16 / 24
17 / 24
18 / 24
19 / 24
20 / 24
21 / 24
22 / 24
23 / 24
24 / 24
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562

​โครงสร้าง​ชั้น​1 เสร็จเรียบร้อย

1 / 14
2 / 14
3 / 14
4 / 14
5 / 14
6 / 14
7 / 14
8 / 14
9 / 14
10 / 14
11 / 14
12 / 14
13 / 14
14 / 14
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562

งาน​โครงสร้าง​เสาชั้น​1 เสร็จเรียบร้อย

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2562

เทพื้นคอนกรีตพืันชั้น 1

1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562

เทพื้นห้องน้ำ เตรียมวางแผ่นพื้น ผูกเหล็กเสาตามหลักโครงสร้างอาคาร

1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562

งานโครงสร้าง​ใต้ดิน ฐานราก​ เสา​ตอม่อ​ และคานชั้น​ 1 เสร็จเรียบร้อย

1 / 14
2 / 14
3 / 14
4 / 14
5 / 14
6 / 14
7 / 14
8 / 14
9 / 14
10 / 14
11 / 14
12 / 14
13 / 14
14 / 14
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562

เทคอนกรีต​คาน​ชั้น​ 1​

1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562

เข้าแบบคานชั้น​ 1

1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562

เทลีน รองรับการเทคอนกรีตคาน ผูกเหล็กคาน

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562

เทคอนกรีตฐานราก

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562

เข้าแบบฐานราก

1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562

ขุดฟุตติ้ง เตรียมผูกเหล็กตามหลักวิศวกรรมโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่

1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
11 / 13
12 / 13
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562

ล้อมรั้ว ขุดฟุตติ้ง

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

สร้างแค้มป์คนงาน

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Click ที่ Tab : <> เพื่อเลื่อนดูรูป

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562

เปิดงานวันแรก - ตอกเสาเข็ม ตัดเสาเข็ม และขุดฟุตติ้ง สร้างแคมป์คนงาน

click ที่ --> รูปเล็กด้านล่าง เพื่อรับชมรูปขยายใหญ่ด้านบน ^

13 สิงหาคม 2562 ฤกษ์ดีขึ้นเสาเอก

บ้านที่กำลังก่อสร้าง..


บ้านชั้นเดียว โมเดิร์น บ้านทำเนียบ

16 มี.ค. 65 -งานก่ออิฐ และ งานหลังคา

บ้านสองชั้น มะขามเตี้ย

10 มิ.ย. 66 - งานก่ออิฐ-งานฉาบปูนผนัง

บ้านสองชั้น เขาหัวควาย

24 มิ.ย. 66 - งานหลังคา ระบบไฟฟ้า


บ้านสองชั้น หัวเตย

1 ต.ค. 66 - งานโครงหลังคา ไฟฟ้า ก่ออิฐ

บ้านสองชั้น ท่าข้าม

3 ธ.ค. 66 - ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า

บ้านสองชั้น หัวเตย

18 ก.ย. 66 - งานหลังคา ก่ออิฐ และไฟฟ้า


บ้านสองชั้น เขาศรีวิชัย

24 ม.ค. 67 - งานเก็บรายละอียดงานตกแต่ง

บ้านชั้นเดียว ตะกุกเหนือ

14 ส.ค. 66 - งานหลังคา และก่ออิฐ

บ้านชั้นเดียว บ้านท่าเคย

15 ก.ย. 66 - งานหลังคา และก่ออิฐ


บ้านชั้นเดียว ท่าขนอน

21 ม.ค. 67 - ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า

บ้านสองชั้น บ้านนาเดิม

9 ต.ค. 66 - งานติดตั้งโครงหลังคา ไฟฟ้า ก่ออิฐ

บ้านชั้นเดียว ขุนทะเล

30 ต.ค. 66 - งานโครงสร้างแล้วเสร็จ


บ้านสองชั้น วัดประดู่

25 ธ.ค. 66 - งานติดตั้งโครงหลังคา และก่ออิฐ

บ้านชั้นเดียว ขุนทะเล

17 ส.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

อาคารขายสินค้า 2 ชั้น - ทุ่งหลวง

13 ต.ค. 66 - งานโครงสร้างแล้วเสร็จ


บ้านชั้นเดียว บางมะเดื่อ

18 ธ.ค. 66 - งานโครงสร้าง

บ้านสองชั้น - ทุ่งหลวง

17 ม.ค. 67 - งานก่ออิฐผนัง และงานหลังคา

บ้านชั้นครึ่ง นาสาร

29 ส.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านชั้นครึ่ง ลำพูน

6 ธ.ค. 66 - งานติดตั้งโครงหลังคาสําเร็จรูป

บ้านชั้นครึ่ง ท่าข้าม

5 ก.ย. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว เวียงสระ

30 ม.ค. 67 - งานก่ออิฐ และมุงหลังคา


บ้านสองชั้น - นาใต้

22 ธํ.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว - เคียนซา

26 ม.ค. 67 - งานโครงสร้าง

บ้านชั้นเดียว - ตลาด

7 ก.พ. 67 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

Post ล่าสุด!!