บ้านที่ยังมีปัญหารอการเคลียร์..


โรงรับซื้อน้ำยางพารา ทุ่งเตา

21 ก.พ. 64 - พิธีฤกษ์เสาเอก ****ส่งพร้อมบ้านไปแล้ว

บ้านสองชั้น ขุนทะเล

8 มี.ค. 64 - พิธีฤกษ์เสาเอก **** รอเงินกู้

บ้านสองชั้น คลองน้อย

24 ก.ค. 64 - งานโครงสร้างคาน และพื้นห้องน้ำ และระเบียง ชั้น 2 **** ยกเลิกสัญญาไป

Post ล่าสุด!!