มาตรฐานราคา ณ วันที่ 6 กันยายน 2562

NBR ขอแจ้งมาตรฐานราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตร และวัสดุที่เลือกใช้


*** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงไปได้อนาคต ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ***

เนื่องจากมีลูกค้าหลายท่านมีคำถามเกี่ยวกับราคาที่ NBR รับสร้างบ้านให้ท่าน และมีความกังวลเกี่ยวกับ วัสดุที่จะนำมาสร้างเป็นบ้านของท่านในอนาคต NBR จึงขอชี้แจง แยกประเภทของคุณภาพบ้านออกเป็น 3 ระดับ และราคาของแต่ละระดับ รวมถึงแจ้งรายละเอียดของวัสดุก่อสร้างทั้งหมด ทั้งนี้เป็นเพียงราคาโดยประมาณ ซึ่ง อาจขึ้นอยู่กับความซับซ้อนยากง่ายของแบบบ้านประกอบด้วย

NBR ยินดีที่จะสร้างบ้านให้ท่าน ด้วยความจริงใจ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเรามีมาตรฐานการทำงานมาตรฐานเดียว

บ้านที่กำลังก่อสร้าง..


บ้านชั้นครึ่ง บางสวรรค์
8 ก.ค. 63 - ก่ออิฐเสร็จเรียบร้อย​

บ้านสองชั้น เล่นระดับ ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์
5 ส.ค. 63 - งานเก็บ​รายละเอียด​

อาคารพาณิชย์ อ.วิภาวดี
2 ส.ค. 63 - ฉาบผนังเสร็จเรียบร้อย

บ้านชั้นครึ่ง ขุนทะเล
28 มิ.ย. 63 -ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า

บ้านชั้นเดียวโมเดิร์น กาญจนดิษฐ์
6 ก.พ. 63 - งานสีจริงรอบแรก

บ้านชั้นเดียวโมเดิร์น บ้านส้อง
17 ก.ค. 63 - ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า
>