บ้าน NBR

โครงการบ้านจัดสรร NBR LAND (สร้างเสร็จส่งมอบลูกค้าแล้ว)


โครงการบ้านจ้ดสรร NBR เฟส1
..........................................................................................................................................................................................................

บ้านสองชั้น (สร้างเสร็จส่งมอบลูกค้าแล้ว)


บ้านสองชั้น วังล้อ

บ้านสองชั้น ขุนทะเล

บ้านสองชั้น ขุนทะเล

อาคารเก็บสินค้า 2 ชั้น

บ้านสองชั้น ในลึก

บ้านสองชั้น ท่าข้าม

บ้านสองชั้น บ้านส้อง

บ้านสองชั้น คีรีรัฐนิคม

บ้านสองชั้น บางสวรรค์

บ้านชั้นครึ่ง ขุนทะเล

บ้านสองชั้น พุนพิน

บ้านสองชั้นโมเดิร์น อ.เมือง

บ้านสองชั้นโมเดิร์น บางชุมโถ

บ้านสองชั้น ขุนทะเล

บ้านสองชั้น ปากน้ำ

บ้านสองชั้น ตรงข้ามโรงเรียนจอย
..........................................................................................................................................................................................................

บ้านชั้นครึ่ง(สร้างเสร็จส่งมอบลูกค้าแล้ว)


บ้านชั้นครึ่ง - หนองไทร อ.พุนพิน

บ้านชั้นครึ่ง - มะขามเตี้ย อ.เมือง

บ้านชั้นครึ่ง - ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร

บ้านชั้นครึ่ง - บางใบไม้ อ.เมือง

บ้านชั้นครึ่ง - บางใบไม้ อ.เมือง

บ้านชั้นครึ่ง - หนองไทร อ.พุนพิน

บ้านชั้นครึ่ง - ขุนทะเล อ.เมือง

บ้านชั้นครึ่ง - เลม็ด อ.ไชยา

บ้านชั้นครึ่ง - ควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร

บ้านชั้นครึ่ง เล่นระดับ ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์

บ้านทรงไทย ท่าเคย

บ้านชั้นครึ่ง - บางสวรรค์
..........................................................................................................................................................................................................

อาคารพาณิชย์ (สร้างเสร็จส่งมอบลูกค้าแล้ว)


อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น 9 คูหา
..........................................................................................................................................................................................................

รีสอร์ต (สร้างเสร็จส่งมอบลูกค้าแล้ว)


Meet outique Resort พุนพิน

KK Park Resort เขาศก
..........................................................................................................................................................................................................

บ้านชั้นเดียว (สร้างเสร็จส่งมอบลูกค้าแล้ว)


บ้านชั้นเดียว - ทุ่งรัง

บ้านชั้นเดียว - วัดประดู่

บ้านชั้นเดียว - บ้านทำเนียบ

บ้านชั้นเดียว - ปากหมาก

บ้านชั้นเดียว - ช้างขวา

บ้านชั้นเดียว - ท่าชี

โครงการบ้าน NBR LAND - บ้านพร้อมที่ดิน

บ้านชั้นเดียว หัวเตย

บ้านชั้นเดียว ดอนสัก

บ้านชั้นเดียว ท่าชี

บ้านชั้นเดียว ท่าข้าม

บ้านชั้นเดียว บ้านทุ่ง

บ้านชั้นเดียว บางงอน

บ้านชั้นเดียว กระแดะ

บ้านชั้นเดียว ท่าอุแท

บ้านชั้นเดียว ทุ่งหลวง

บ้านชั้นเดียว บางโพธิ์

บ้านชั้นเดียว ท่าขนอน

บ้านชั้นเดียว ช้างขวา

บ้านชั้นเดียว ท่าชี

บ้านชั้นเดียว ชัยบุรี

บ้านชั้นเดียว บ้านส้อง

อาคารบ้าน - ร้านค้า กงตาก

บ้านชั้นเดียว บางกุ้ง

บ้านชั้นเดียว บ่อกรัง

บ้านชั้นเดียว โมถ่าย

บ้านชั้นเดียว ไทรขึง

บ้านชั้นเดียว กรูด

บ้านชั้นเดียว ทุ่งหลวง

บ้านชั้นเดียว ท่าเคย

บ้านชั้นเดียว ทุ่งเตา

บ้านชั้นเดียว บางสวรรค์

บ้านชั้นเดียว ท่าสะท้อน

บ้านชั้นเดียว ตะเคียนทอง

บ้านชั้นเดียว โมเดิร์น บางงอน

บ้านชั้นเดียว โมเดิร์น ลานเข้ เวียงสระ

บ้านชั้นเดียว โมเดิร์น ต้นยวน พนม

บ้านชั้นเดียว ท่าเคย

บ้านชั้นเดียว ทุ่งเขน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

บ้านชั้นเดียว ต.ป่าเว อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

บ้านชั้นเดียว ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

บ้านชั้นเดียว ต.บางโพธิ์​ อ.เมือง​ จ.สุราษฎร์ธานี

บ้านชั้นเดียวโมเดิร์น บ้านส้อง

บ้านชั้นเดียว โมเดิร์น กาญจนดิษฐ์

บ้านชั้นเดียวโมเดิร์น คีรีรัฐนิคม

บ้านชั้นเดียว โมเดิร์น พรายวาส

บ้านชั้นเดียว ทุ่งหลวง

บ้านแฝดชั้นเดียว ทรงโมเดิร์น

บ้านชั้นเดียว ขุนทะเล

บ้านชั้นเดียว บางชุมโถ

โกดังผลไม้เอนกประสงค์ เหมืองทวด
..........................................................................................................................................................................................................

Renovation ปรับปรุงอาคาร (ปรับปรุงแล้วเสร็จ ส่งมอบลูกค้าแล้ว)


ปรับปรุงอาคารพาณิชย์ อ.เมือง
..........................................................................................................................................................................................................

แบบบ้านชั้นเดียว

..........................................................................................................................................................................................................

P1F055 - บ้านพักอาศัยชั้นเดียว

P1F054 - บ้านพักอาศัยชั้นเดียว

P1F053 - บ้านพักอาศัยชั้นเดียว

P1F052 - บ้านพักอาศัยชั้นเดียว

P1F051 - บ้านพักอาศัยชั้นเดียว

P1F050 - บ้านพักอาศัยชั้นเดียว

P1F049 - บ้านพักอาศัยชั้นเดียว

P1F048 - บ้านพักอาศัยชั้นเดียว

P1F047 - บ้านพักอาศัยชั้นเดียว

P1F046 - บ้านพักอาศัยชั้นเดียว

P1F045 - บ้านพักอาศัยชั้นเดียว

P1F044 - บ้านพักอาศัยชั้นเดียว

P1F043 - บ้านพักอาศัยชั้นเดียว

P1F042 - บ้านพักอาศัยชั้นเดียว

P1F041 - บ้านพักอาศัยชั้นเดียว

P1F040 - บ้านพักอาศัยชั้นเดียว

P1F039 - บ้านพักอาศัยชั้นเดียว

P1F038 - บ้านพักอาศัยชั้นเดียว

P1F037 - บ้านพักอาศัยชั้นเดียว

P1F036 - บ้านพักอาศัยชั้นเดียว

P1F035 - บ้านพักอาศัยชั้นเดียว ทรงมินิมอล

P1F034 - บ้านพักอาศัยชั้นเดียว ทรงไทยร่วมสมัย

P1F033 - บ้านพักอาศัยชั้นเดียว โมเดิร์นทรอปิคอล

1F01 - แบบบ้านชั้นเดียว

1F02 - แบบบ้านชั้นเดียว

1F03 - แบบบ้านชั้นเดียว

P1F04 - แบบบ้านชั้นเดียว

P1F05 - แบบบ้านแฝดชั้นเดียว

P1F06 - แบบบ้านชั้นเดียว

P1F07 - แบบบ้านชั้นเดียว

P1F08 - แบบบ้านชั้นเดียว

P1F09 - แบบบ้านชั้นเดียว เล่นระดับ

P1F010 - แบบอู่รถยนต์

P1F011 - แบบบ้านชั้นเดียว

P1F012 - แบบบ้านชั้นเดียว

P1F013 - แบบบ้านชั้นเดียว

P1F014 - แบบบ้านชั้นเดียว โมเดิร์น

P1F015 - แบบบ้านชั้นเดียว สไตล์เทพนิยาย

P1F017 - แบบบ้านชั้นเดียว ทรงร่วมสมัย หลังคาซีแพค

P1F018 - แบบบ้านชั้นเดียว ทรงร่วมสมัย หลังคาซีแพค

P1F019 - แบบบ้านชั้นเดียว โมเดิร์น

P1F020 - แบบบ้านชั้นเดียว โมเดิร์น

P1F021 - แบบบ้านชั้นเดียว

P1F022 - แบบบ้านชั้นเดียว

P1F023 - แบบบ้านชั้นเดียว

P1F024 - แบบบ้านชั้นเดียว

P1F025 - แบบบ้านชั้นเดียว

P1F026 - แบบบ้านชั้นเดียว

P1F027 - แบบบ้านชั้นเดียว

P1F028 - แบบบ้านชั้นเดียว

P1F029 - แบบบ้านชั้นเดียว

P1F030 - แบบบ้านชั้นเดียว สไตล์รีสอร์ต

P1F031 - แบบบ้านชั้นเดียว ทรงไทยประยุกต์

P1F032 - แบบบ้านชั้นเดียว
.......................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................

P1F14 - บ้านพักอาศัยชั้นครึ่ง

P15F13 - แบบบ้านชั้นครึ่ง

P15F12 - แบบบ้านชั้นครึ่ง

P15F11 - แบบบ้านชั้นครึ่ง

P15F10 - แบบบ้านชั้นครึ่ง

P15F09 - แบบบ้านชั้นครึ่ง

P15F08 - แบบบ้านชั้นครึ่ง

P15F07 - แบบบ้านชั้นครึ่ง

P15F06 - แบบบ้านชั้นครึ่ง

P15F05 - แบบบ้านชั้นครึ่ง

P15F01 - แบบบ้านชั้นครึ่ง

P15F02 - แบบบ้านทรงไทย ใต้ถุนสูง

P15F03 - แบบบ้านชั้นครึ่ง 3 ระดับ

P15F04 - แบบบ้านชั้นครึ่ง 3 ระดับ
..........................................................................................................................................................................................................

แบบบ้านสองชั้น

..........................................................................................................................................................................................................

P2F030 - บ้านพักอาศัยสองชั้น

P2F029 - บ้านพักอาศัยสองชั้น

P2F028 - บ้านพักอาศัยสองชั้น

P2F027 - บ้านพักอาศัยสองชั้น

P2F026 - บ้านพักอาศัยสองชั้น

P2F025 - บ้านพักอาศัยสองชั้น

P2F024 - บ้านพักอาศัยสองชั้น

P2F023 - บ้านพักอาศัยสองชั้น

P2F022 - บ้านพักอาศัยสองชั้น

P2F021 - บ้านพักอาศัยสองชั้น

P2F020 - บ้านพักอาศัยสองชั้น

P2F019 - บ้านพักอาศัยสองชั้น

P2F018 - บ้านพักอาศัยสองชั้น

P2F017 - บ้านพักอาศัยสองชั้น

P2F016 - บ้านพักอาศัยสองชั้น โมเดิร์นทรอปิคอล

2F01 - แบบบ้านสองชั้น

P2F02 - แบบบ้านสองชั้น

P2F03 - แบบบ้านสองชั้น

P2F04 - แบบบ้านสองชั้น

P2F05 - แบบบ้านสองชั้น

P2F06 - แบบบ้านสองชั้น

P2F07 - แบบบ้านสองชั้น เล่นระดับ

P2F08 - แบบบ้านสองชั้น

P2F09 - แบบบ้านสองชั้น

P2F010 - แบบบ้านสองชั้น ทรงโมเดิร์น

P2F011 - แบบบ้านสองชั้น ทรงโมเดิร์น

P2F012 - แบบบ้านสองชั้น ทรงโมเดิร์น

P2F013 - แบบบ้านสองชั้น

P2F014 - แบบบ้านสองชั้น

P2F015 - แบบบ้านสองชั้น
..........................................................................................................................................................................................................

แบบอาคารพาณิชย์

..........................................................................................................................................................................................................

PBD01 - แบบอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น 9 คูหา
..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

บ้านที่ส่งมอบงาน ปิดงานแล้ว


บ้านสองชั้น ท่าชี นาสาร
11 ก.พ. 63 - ส่งมอบ ปิดงาน

บ้านชั้นเดียว เหมืองทวด
6 ธ.ค. 65 - ส่งมอบ ปิดงาน

บ้านที่กำลังก่อสร้าง..


บ้านชั้นเดียว โมเดิร์น บ้านทำเนียบ

16 มี.ค. 65 -งานก่ออิฐ และ งานหลังคา

บ้านชั้นเดียว ต.ทุ่ง อ.ไชยา

19 พ.ค. 65 - งานก่อ ฉาบ และทาสีรองพื้น

บ้านชั้นครึ่ง ชัยบุรี

17 พ.ย. 65 - งานหลังคา งานก่ออิฐ


บ้านชั้นครึ่ง บางใบไม้

11 พ.ค. 65 - พิธียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว ลีเล็ด

19 ต.ค. 65 - งานหลังคา ระบบไฟฟ้า งานฝ้าเพดาน

บ้านชั้นเดียว ควนศรี

20 ธ.ค. 65 - งานสถาปัตยกรรม


บ้านสองชั้น บางใบไม้

22 ต.ค. 65 - งานโครงสร้าง

บ้านสองชั้น ทุ่ง

28 ส.ค. 65 - งานครงสร้างเหล็ก SD-40 โรงใหญ่

บ้านชั้นเดียว ปากหมาก

28 ม.ค. 66 - งานโครงหลังคา และกอ่อิฐ


บ้านชั้นเดียว โมถ่าย

11 ส.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นครึ่ง พุนพิน

6 ก.พ. 66 - งานติดตั้งโครงหลังคา

บ้านชั้นเดียว บ้านทำเนียบ

4 ต.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านสองชั้น คลองฉนวน

13 ม.ค. 66 - งานโครงสร้าง

บ้านสองชั้น บ้านนา

1 พ.ย. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น มะขามเตี้ย

27 ม.ค. 66 - งานโครงสร้าง


บ้านชั้นเดียว มะลวน

6 พ.ย. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว มะขามเตี้ย

5 ธ.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น เขาหัวควาย

12 ธ.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านสอ336699งชั้น หัวเตย

6 ม.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น ท่าข้าม

31 ม.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

Post ล่าสุด!!