NBR มาตรฐานเดียว

NBR ให้ความสำคัญกับมาตรฐานตามหลักวิชาชีพอย่างเคร่งครัด เราจะไม่ยอมให้งานตกไปจากมาตรฐาน แต่จะทำให้ดีกว่า และดีที่สุดในทุกระบบงาน ซึ่งผลงานที่ผ่านมา สามารถการรันตรีได้ว่าเรายึดมั่นในมาตรฐาน และพยายามทำให้ดีกว่า ดีที่สุดตลอดมา

1) ความพร้อมในด้านต่างๆ 5) งานเหล็ก 9) งานก่อ งานฉาบ
2) การออกแบบ/วิศวกรรมโครงสร้าง 6) งานพื้น 10) งานสี
3) วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง 7) งานเสา 11) งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
4) งานรากฐาน 8) งานหลังคา 12) งานสุขาภิบาล

1. ความพร้อมในด้านต่างๆ

ด้านศักยภาพ ความชำนาญ
เราสะสมประสบการณ์ในการก่อสร้างเริ่มต้นมาจาก รับเหมาต่อเติม สร้างบ้านหลังเล็กๆ จนถึงบ้าน 2 ชั้นหลังใหญ่ๆ เรามีลูกค้าที่สร้างบ้านกับเรามากมายทั่วจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียง

ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์การก่อสร้าง
ตลอดจนยานพาหนะประเภทต่างๆ เราสะสมไว้จนเพียงพอ และยังเหลือเปิดให้เพื่อนผู้รับเหมาได้เช่าด้วย

ด้านด้านความร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ
เรามีความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมอาชีพ ตลอดจนร้านค้า ผู้จำหน่ายสินค้าก่อสร้าง ทำให้เราสามารถจัดหาวัตถุและเครื่องมือในการก่อสร้างได้ทันเวลาที่ต้องการทันที ทำให้งานของเรารวดเร็วทันกำหนดเวลาตลอดมา

สภาพคล่องด้านการเงิน
เรามีทุนสำรองที่ได้เก็บสะสมมาตั้งแต่เริ่มต้นรับเหมาก่อสร้าง ทำให้เรามั่นใจว่า เราจะทำงานได้ราบรื่น และมีคุณภาพ ส่งงานได้ตามกำหนดเวลา

ด้านบุคคลากร และคนงาน
เรามีบุคคลากรและคนงานที่มีประสบการณ์ ในการทำงานทุกงาน พร้อมร่วมมือประสานงานกัน เพื่อให้การสร้างบ้านบรรลุวัตถุประสงค์ของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

2.การออกแบบ และคำนวนวิศวกรรมโครงสร้าง

การออกแบบบ้าน

เราออกแบบที่อยู่อาศัยตามความต้องการของลูกค้า นำเสนอแบบที่สวยงาม เรียบหรูดูดี คำนึงถึงประโยชน์การใช้งานสูงสุด รวมถึงทิศทางลมฟ้าอากาศ และการประหยัดพลังงานต่างๆ ให้มากที่สุด เพื่อตอบสนองความเป็นอยู่ของลูกค้าให้ดีที่สุด โดยเริ่มศึกษาความต้องการลูกลูกค้าแต่ละท่าน แล้รวนำมาเขียนแบบ 2 มิติ (floor plan) จากนั้นจึงได้จัดทำแบบ 3 จำลองออกมาเป็นแบบ 3 มิติ ที่เสมือนจริง NBR ทำการก่อสร้างโดยยึดแบบที่ได้ตกลงกับลูกค้าไว้ก่อนแล้ว เราสร้างเหมือนแบบ แต่ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนแบบได้ โดยปรึกษากับเราก่อน NBR ยินดีปรับปรุงให้ตามหลักวิชาชีพ

การคำนวนวิศวกรรมโครงสร้าง

NBR ให้ความสำคัญกับเรื่องความแข็งแรงของสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด เราได้ทำการคำนวนวิศวกรรมโครงร้างของทุกการออกแบบ เพื่อให้บ้านทุกหลังมีความมั่นคงปลอดภัย มีอายุการใช้งานเท่ามาตรฐาน และสูงกว่ามาตรฐานตลอดมา

3. งานวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง

เนื่องด้วย NBR รับสร้างบ้านที่คุณภาพมาตรฐาน ถึงสูงกว่ามาตรฐาน เราจึงเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างคุณภาพดีถึงดีที่สุด ที่เราระบุไว้ใน BOQ เราเลือกใช้อิฐขนาดเต็มก้อนคุณภาพสูงของสุราษฎร์ธานี เหล็กเส้นเหล็กกล่องที่เราเลือกใช้ได้มาตรฐานอุสาหกรรม (มอก.) เราเลือกใช้สีคุณภาพสูงที่เหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายใน ปูนซีเมนต์เราก็เลือกใช้ปูนคุณภาพมาตรฐานตามที่ระบุไว้ ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เราได้คัดสรรเลือกที่มีคุณภาพสูงระบุไว้ใน BOQ แล้ว และเราได้จัดหาวัสดุตาม BOQ มาใช้ในการของเราทุกงาน ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าบ้านที่สร้างออกมาจะมีคุณภาพมาตรฐาน

4. งานรากฐาน

รากฐานเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกสิ่ง สำหรับเรื่องการสร้างที่อยู่อาศัยนั้น ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอันเดับหนึ่งก็ว่าได้ เพราะรากฐานเป็นงานแรกที่ต้องสร้างขึ้นก่อนงานอื่นๆ ถ้าผิดพลาดไปจะแก้ไขไม่ได้ NBR ให้ความสำคัญของงานรากฐานเป็นที่สุด เราจึงได้ให้ความใส่ใจตั้งแต่วางผังตอกเสาเข็ม การหล่อตอม่อเสา การเทลีน การผูกเหล็ก คนงานของเราทุกทีมมีมาตรฐานการทำงานเสมอกัน ทั้งงานเล็กๆ และงานใหญ่ และนี่คือมาตรฐานเดียวของ NBR

5. งานเหล็ก

มาตรฐานงานเหล็กของ NBR เริ่มต้นตั้งแต่ คำนวนวิศวกรรมโครงสร้าง เราระบุขนาดเหล็กทุกประเภทตามหลักวิชาชีพและมาตรฐานการก่อสร้าง เมื่อจัดหาวัสดุเข้าหน้างาน เราเลือกทั้งขนาด ประเภท ไปจนถีงยี่ห้อเหล็กที่มีคุณภาพไปใช้ในงานก่อสร้างของเราตลอดมา และเมื่อนำเหล็กมาเข้างาน เราได้ทำตามกรรมวิธีมาตรฐานอย่างเคร่งคัด ความแน่หนาของการผูกเหล็ก ระยะห่างของปลอกเหล็ก รวมไปถีงการพ่นสีกันสนิมและสีของเหล็ก ให้สอดคล้องกับสีของบ้าน ทำให้เราสามารถมั่นใจในการรับประกันระยะเวลาของโครงสร้างพื้นฐานของเรา

6. งานพื้น

มาตรฐานงานเหล็กของ NBR เริ่มต้นตั้งแต่ คำนวนวิศวกรรมโครงสร้าง เราระบุขนาดเหล็กทุกประเภทตามหลักวิชาชีพและมาตรฐานการก่อสร้าง เมื่อจัดหาวัสดุเข้าหน้างาน เราเลือกทั้งขนาด ประเภท ไปจนถีงยี่ห้อเหล็กที่มีคุณภาพไปใช้ในงานก่อสร้างของเราตลอดมา และเมื่อนำเหล็กมาเข้างาน เราได้ทำตามกรรมวิธีมาตรฐานอย่างเคร่งคัด ความแน่หนาของการผูกเหล็ก ระยะห่างของปลอกเหล็ก รวมไปถีงการพ่นสีกันสนิมและสีของเหล็ก ให้สอดคล้องกับสีของบ้าน ทำให้เราสามารถมั่นใจในการรับประกันระยะเวลาของโครงสร้างพื้นฐานของเรา

7. งานเสา

8. งานหลังคา

9. งานก่อ งานฉาบ

10. งานสี

11. งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

12. งานสุขาภิบาล


บ้านที่กำลังก่อสร้าง..


บ้านชั้นเดียว โมเดิร์น บ้านทำเนียบ

16 มี.ค. 65 -งานก่ออิฐ และ งานหลังคา

บ้านสองชั้น บางใบไม้

28 มิ.ย. 66 - ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า

บ้านสองชั้น ทุ่ง

20 ก.ค. 66 - ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า


บ้านชั้นเดียว ปากหมาก

24 ก.ค. 66 - งานติดตั้งฝ้าเพดาน และปูกระเบื้อง

บ้านชั้นเดียว บ้านทำเนียบ

9 ก.ค. 66 - ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า

บ้านสองชั้น คลองฉนวน

25 ส.ค. 66 - ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า


บ้านสองชั้น บ้านนา

6 ก.ย. 66 - ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า

บ้านสองชั้น มะขามเตี้ย

10 มิ.ย. 66 - งานก่ออิฐ-งานฉาบปูนผนัง

บ้านชั้นเดียว มะลวน

14 พ.ค. 66 - งานก่ออิฐ หลังคา


บ้านชั้นเดียว มะขามเตี้ย

9 ก.ย. 66 - งานหลังคา ฝ้าเพดาน และทาสี

บ้านสองชั้น เขาหัวควาย

24 มิ.ย. 66 - งานหลังคา ระบบไฟฟ้า

บ้านสองชั้น หัวเตย

26 มิ.ย. 66 - งานโครงสร้างแล้วเสร็จ


บ้านสองชั้น ท่าข้าม

23 ส.ค. 66 - งานหลังคา ไฟฟ้า ก่ออิฐ

บ้านสองชั้น หัวเตย

5 มิ.ย. 66 - งานโครงสร้างแล้วเสร็จ

บ้านสองชั้น ทุ่งหลวง

31 ก.ค. 66 - งานหลังคา ไฟฟ้า ก่ออิฐ


บ้านชั้นเดียว มะขามเตี้ย

4 ก.ค. 66 - งานระบบไฟฟ้า หลังคา

บ้านชั้นเดียว ตะเคียนทอง

17 มี.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น น้ำพุ

7 ส.ค. 66 - งานหลังคา ไฟฟ้า ก่ออิฐ


บ้านสองชั้น เขาศรีวิชัย

18 ก.ค. 66 - งานโครงสร้างแล้วเสร็จ

บ้านชั้นเดียว ตะกุกเหนือ

14 ส.ค. 66 - งานหลังคา และก่ออิฐ

บ้านชั้นเดียว บ้านท่าเคย

2 พ.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านชั้นเดียว ท่าขนอน

4 ก.ย. 66 - งานหลังคา และก่ออิฐ

บ้านสองชั้น บ้านนาเดิม

2 ก.ย. 66 - งานก่ออิฐ และหลังคา

บ้านชั้นเดียว ขุนทะเล

26 มิ.ย. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านสองชั้น วัดประดู่

22 ก.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น หนองขรี

7 ส.ค. 66 - โครงสร้างพื้นฐาน

บ้านชั้นเดียว ขุนทะเล

17 ส.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


อาคารขายสินค้า 2 ชั้น - ทุ่งหลวง

17 ส.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว บางมะเดื่อ

18 ส.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น - ทุ่งหลวง

29 ส.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านชั้นครึ่ง นาสาร

29 ส.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นครึ่ง ลำพูน

29 ส.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นครึ่ง ท่าข้าม

5 ก.ย. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

Post ล่าสุด!!