NBR มาตรฐานเดียว

NBR ให้ความสำคัญกับมาตรฐานตามหลักวิชาชีพอย่างเคร่งครัด เราจะไม่ยอมให้งานตกไปจากมาตรฐาน แต่จะทำให้ดีกว่า และดีที่สุดในทุกระบบงาน ซึ่งผลงานที่ผ่านมา สามารถการรันตรีได้ว่าเรายึดมั่นในมาตรฐาน และพยายามทำให้ดีกว่า ดีที่สุดตลอดมา

1) ความพร้อมในด้านต่างๆ 5) งานเหล็ก 9) งานก่อ งานฉาบ
2) การออกแบบ/วิศวกรรมโครงสร้าง 6) งานพื้น 10) งานสี
3) วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง 7) งานเสา 11) งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
4) งานรากฐาน 8) งานหลังคา 12) งานสุขาภิบาล

1. ความพร้อมในด้านต่างๆ

ด้านศักยภาพ ความชำนาญ
เราสะสมประสบการณ์ในการก่อสร้างเริ่มต้นมาจาก รับเหมาต่อเติม สร้างบ้านหลังเล็กๆ จนถึงบ้าน 2 ชั้นหลังใหญ่ๆ เรามีลูกค้าที่สร้างบ้านกับเรามากมายทั่วจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียง

ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์การก่อสร้าง
ตลอดจนยานพาหนะประเภทต่างๆ เราสะสมไว้จนเพียงพอ และยังเหลือเปิดให้เพื่อนผู้รับเหมาได้เช่าด้วย

ด้านด้านความร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ
เรามีความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมอาชีพ ตลอดจนร้านค้า ผู้จำหน่ายสินค้าก่อสร้าง ทำให้เราสามารถจัดหาวัตถุและเครื่องมือในการก่อสร้างได้ทันเวลาที่ต้องการทันที ทำให้งานของเรารวดเร็วทันกำหนดเวลาตลอดมา

สภาพคล่องด้านการเงิน
เรามีทุนสำรองที่ได้เก็บสะสมมาตั้งแต่เริ่มต้นรับเหมาก่อสร้าง ทำให้เรามั่นใจว่า เราจะทำงานได้ราบรื่น และมีคุณภาพ ส่งงานได้ตามกำหนดเวลา

ด้านบุคคลากร และคนงาน
เรามีบุคคลากรและคนงานที่มีประสบการณ์ ในการทำงานทุกงาน พร้อมร่วมมือประสานงานกัน เพื่อให้การสร้างบ้านบรรลุวัตถุประสงค์ของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

2.การออกแบบ และคำนวนวิศวกรรมโครงสร้าง

การออกแบบบ้าน

เราออกแบบที่อยู่อาศัยตามความต้องการของลูกค้า นำเสนอแบบที่สวยงาม เรียบหรูดูดี คำนึงถึงประโยชน์การใช้งานสูงสุด รวมถึงทิศทางลมฟ้าอากาศ และการประหยัดพลังงานต่างๆ ให้มากที่สุด เพื่อตอบสนองความเป็นอยู่ของลูกค้าให้ดีที่สุด โดยเริ่มศึกษาความต้องการลูกลูกค้าแต่ละท่าน แล้รวนำมาเขียนแบบ 2 มิติ (floor plan) จากนั้นจึงได้จัดทำแบบ 3 จำลองออกมาเป็นแบบ 3 มิติ ที่เสมือนจริง NBR ทำการก่อสร้างโดยยึดแบบที่ได้ตกลงกับลูกค้าไว้ก่อนแล้ว เราสร้างเหมือนแบบ แต่ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนแบบได้ โดยปรึกษากับเราก่อน NBR ยินดีปรับปรุงให้ตามหลักวิชาชีพ

การคำนวนวิศวกรรมโครงสร้าง

NBR ให้ความสำคัญกับเรื่องความแข็งแรงของสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด เราได้ทำการคำนวนวิศวกรรมโครงร้างของทุกการออกแบบ เพื่อให้บ้านทุกหลังมีความมั่นคงปลอดภัย มีอายุการใช้งานเท่ามาตรฐาน และสูงกว่ามาตรฐานตลอดมา

3. งานวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง

เนื่องด้วย NBR รับสร้างบ้านที่คุณภาพมาตรฐาน ถึงสูงกว่ามาตรฐาน เราจึงเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างคุณภาพดีถึงดีที่สุด ที่เราระบุไว้ใน BOQ เราเลือกใช้อิฐขนาดเต็มก้อนคุณภาพสูงของสุราษฎร์ธานี เหล็กเส้นเหล็กกล่องที่เราเลือกใช้ได้มาตรฐานอุสาหกรรม (มอก.) เราเลือกใช้สีคุณภาพสูงที่เหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายใน ปูนซีเมนต์เราก็เลือกใช้ปูนคุณภาพมาตรฐานตามที่ระบุไว้ ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เราได้คัดสรรเลือกที่มีคุณภาพสูงระบุไว้ใน BOQ แล้ว และเราได้จัดหาวัสดุตาม BOQ มาใช้ในการของเราทุกงาน ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าบ้านที่สร้างออกมาจะมีคุณภาพมาตรฐาน

4. งานรากฐาน

รากฐานเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกสิ่ง สำหรับเรื่องการสร้างที่อยู่อาศัยนั้น ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอันเดับหนึ่งก็ว่าได้ เพราะรากฐานเป็นงานแรกที่ต้องสร้างขึ้นก่อนงานอื่นๆ ถ้าผิดพลาดไปจะแก้ไขไม่ได้ NBR ให้ความสำคัญของงานรากฐานเป็นที่สุด เราจึงได้ให้ความใส่ใจตั้งแต่วางผังตอกเสาเข็ม การหล่อตอม่อเสา การเทลีน การผูกเหล็ก คนงานของเราทุกทีมมีมาตรฐานการทำงานเสมอกัน ทั้งงานเล็กๆ และงานใหญ่ และนี่คือมาตรฐานเดียวของ NBR

5. งานเหล็ก

มาตรฐานงานเหล็กของ NBR เริ่มต้นตั้งแต่ คำนวนวิศวกรรมโครงสร้าง เราระบุขนาดเหล็กทุกประเภทตามหลักวิชาชีพและมาตรฐานการก่อสร้าง เมื่อจัดหาวัสดุเข้าหน้างาน เราเลือกทั้งขนาด ประเภท ไปจนถีงยี่ห้อเหล็กที่มีคุณภาพไปใช้ในงานก่อสร้างของเราตลอดมา และเมื่อนำเหล็กมาเข้างาน เราได้ทำตามกรรมวิธีมาตรฐานอย่างเคร่งคัด ความแน่หนาของการผูกเหล็ก ระยะห่างของปลอกเหล็ก รวมไปถีงการพ่นสีกันสนิมและสีของเหล็ก ให้สอดคล้องกับสีของบ้าน ทำให้เราสามารถมั่นใจในการรับประกันระยะเวลาของโครงสร้างพื้นฐานของเรา

6. งานพื้น

มาตรฐานงานเหล็กของ NBR เริ่มต้นตั้งแต่ คำนวนวิศวกรรมโครงสร้าง เราระบุขนาดเหล็กทุกประเภทตามหลักวิชาชีพและมาตรฐานการก่อสร้าง เมื่อจัดหาวัสดุเข้าหน้างาน เราเลือกทั้งขนาด ประเภท ไปจนถีงยี่ห้อเหล็กที่มีคุณภาพไปใช้ในงานก่อสร้างของเราตลอดมา และเมื่อนำเหล็กมาเข้างาน เราได้ทำตามกรรมวิธีมาตรฐานอย่างเคร่งคัด ความแน่หนาของการผูกเหล็ก ระยะห่างของปลอกเหล็ก รวมไปถีงการพ่นสีกันสนิมและสีของเหล็ก ให้สอดคล้องกับสีของบ้าน ทำให้เราสามารถมั่นใจในการรับประกันระยะเวลาของโครงสร้างพื้นฐานของเรา

7. งานเสา

8. งานหลังคา

9. งานก่อ งานฉาบ

10. งานสี

11. งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

12. งานสุขาภิบาล


บ้านที่กำลังก่อสร้าง..


บ้านสองชั้น - วังล้อ อ.บ้านนาสาร

31 ก.ค. 65 - งานเก็บรายละเอียด

บ้านชั้นเดียว โมเดิร์น บ้านทำเนียบ

16 มี.ค. 65 -งานก่ออิฐ และ งานหลังคา

บ้านชั้นเดียว ต.ทุ่ง อ.ไชยา

19 พ.ค. 65 - งานก่อ ฉาบ และทาสีรองพื้น


บ้านชั้นครึ่ง 3 ระดับ มะขามเตี้ย

4 มิ.ย. 65 - งานติดตั้งโครงหลังคา

บ้านชั้นเดียว ช้างขวา

26 ธ.ค. 65 - งานเก็บรายละเอียด

บ้านชั้นครึ่ง ชัยบุรี

17 พ.ย. 65 - งานหลังคา งานก่ออิฐ


บ้านสองชั้น บางใบไม้

23 ก.ย. 65 - งานหลังคา และ งานผนัง

บ้านชั้นเดียว ช้างขวา

15 พ.ย. 65 - งานติดตั้งฝ้าเพดาน ปูกระเบื้อง

บ้านชั้นเดียว บ้านทำเนียบ

27 ธ.ค. 65 - งานเก็บรายละเอียด


บ้านชั้นครึ่ง บางใบไม้

11 พ.ค. 65 - พิธียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว ลีเล็ด

19 ต.ค. 65 - งานหลังคา ระบบไฟฟ้า งานฝ้าเพดาน

บ้านชั้นเดียว ทุ่งรัง

10 ต.ค. 65 - งานก่ออิฐมอญ ฉาบผนัง และหลังคา


บ้านชั้นเดียว ควนศรี

20 ธ.ค. 65 - งานสถาปัตยกรรม

บ้านชั้นเดียว วัดประดู่

9 ม.ค. 66 - งานเก็บรายละเอียด

บ้านสองชั้น บางใบไม้

22 ต.ค. 65 - งานโครงสร้าง


บ้านสองชั้น ทุ่ง

28 ส.ค. 65 - งานครงสร้างเหล็ก SD-40 โรงใหญ่

บ้านชั้นเดียว ปากหมาก

28 ม.ค. 66 - งานโครงหลังคา และกอ่อิฐ

บ้านชั้นเดียว ปากหมาก

10 พ.ย. 65 - งานโครงสร้าง และหลังคา


บ้านชั้นเดียว โมถ่าย

11 ส.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นครึ่ง หนองไทร

20 ม.ค. 66 - งานสถาปัตยกรรม

บ้านชั้นเดียว พุนพิน

29 พ.ย. 65 - งานโครงสร้าง


บ้านชั้นเดียว บ้านทำเนียบ

4 ต.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น คลองฉนวน

13 ม.ค. 66 - งานโครงสร้าง

บ้านสองชั้น บ้านนา

1 พ.ย. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านสองชั้น มะขามเตี้ย

27 ม.ค. 66 - งานโครงสร้าง

บ้านชั้นเดียว มะลวน

6 พ.ย. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว มะขามเตี้ย

5 ธ.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านสองชั้น เขาหัวควาย

12 ธ.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น หัวเตย

6 ม.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น ท่าข้าม

31 ม.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

Post ล่าสุด!!