บ้านทุ่งหลวง

บ้านชั้นเดียว เล่นระดับ

สถานที่ก่อสร้าง : ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563

ส่งมอบบ้าน

1 / 40
2 / 40
3 / 40
4 / 40
5 / 40
6 / 40
7 / 40
8 / 40
9 / 40
10 / 40
11 / 40
12 / 40
13 / 40
14 / 40
15 / 40
16 / 40
17 / 40
18 / 40
19 / 40
20 / 40
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป
21 / 40
22 / 40
23 / 40
24 / 40
25 / 40
26 / 40
27 / 40
28 / 40
29 / 40
30 / 40
31 / 40
32 / 40
33 / 40
34 / 40
35 / 40
36 / 40
37 / 40
38 / 40
39 / 40
40 / 40
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563

เก็บงาน​รายละเอียด​สุดท้าย​

1 / 16
2 / 16
3 / 16
4 / 16
5 / 16
6 / 16
7 / 16
8 / 16
9 / 16
10 / 16
11 / 16
12 / 16
13 / 16
14 / 16
15 / 16
16 / 16
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563

เก็บงาน​รายละเอียด​สุดท้าย​

1 / 20
2 / 20
3 / 20
4 / 20
5 / 20
6 / 20
7 / 20
8 / 20
9 / 20
10 / 20
11 / 20
12 / 20
13 / 20
14 / 20
15 / 20
16 / 20
17 / 20
18 / 20
19 / 20
20 / 20
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563

เคลียร์​พื้นที่บริเวณ​เก็บเศษ​วัสดุ​ เตรียม​ส่งมอบงาน​งวดสุดท้าย​

1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563

ขุดท่อ วางระบบสุขาภิบาล

1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563

เก็บงาน​สี​ 90%

1 / 20
2 / 20
3 / 20
4 / 20
5 / 20
6 / 20
7 / 20
8 / 20
9 / 20
10 / 20
11 / 20
12 / 20
13 / 20
14 / 20
15 / 20
16 / 20
17 / 20
18 / 20
19 / 20
20 / 20
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563

เก็บงาน​สี​ ยกสุดท้าย

1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563

งานกระเบื้อง​ภายในเสร็จเรียบร้อย ติดตั้งสุขภัณฑ์และเคาวน์เตอร์ซิงค์

1 / 22
2 / 22
3 / 22
4 / 22
5 / 22
6 / 22
7 / 22
8 / 22
9 / 22
10 / 22
11 / 22
12 / 22
13 / 22
14 / 22
15 / 22
16 / 22
17 / 22
18 / 22
19 / 22
20 / 22
21 / 22
22 / 22
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563

งานกระเบื้อง​ภายในเสร็จเรียบร้อย และเก็บงาน​ละเอียด

1 / 23
2 / 23
3 / 23
4 / 23
5 / 23
6 / 23
7 / 23
8 / 23
9 / 23
10 / 23
11 / 23
12 / 23
13 / 23
14 / 23
15 / 23
16 / 23
17 / 23
18 / 23
19 / 23
20 / 23
21 / 23
22 / 23
23 / 23
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

งานกระเบื้อง​และเก็บงาน​ละเอียด

1 / 16
2 / 16
3 / 16
4 / 16
5 / 16
6 / 16
7 / 16
8 / 16
9 / 16
10 / 16
11 / 16
12 / 16
13 / 16
14 / 16
15 / 16
16 / 16
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

งานกระเบื้อง​และเก็บงาน​ละเอียด

1 / 19
2 / 19
3 / 19
4 / 19
5 / 19
6 / 19
7 / 19
8 / 19
9 / 19
10 / 19
11 / 19
12 / 19
13 / 19
14 / 19
15 / 19
16 / 19
17 / 19
18 / 19
19 / 19
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

งานกระเบื้อง​และเก็บงาน​ละเอียด

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

งานฉาบสกิม​โค้ด

1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563

งานฝ้าเพดาน

1 / 14
2 / 14
3 / 14
4 / 14
5 / 14
6 / 14
7 / 14
8 / 14
9 / 14
10 / 14
11 / 14
12 / 14
13 / 14
14 / 14
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563

งานฉาบผนัง

1 / 20
2 / 20
3 / 20
4 / 20
5 / 20
6 / 20
7 / 20
8 / 20
9 / 20
10 / 20
11 / 20
12 / 20
13 / 20
14 / 20
15 / 20
16 / 20
17 / 20
18 / 20
19 / 20
20 / 20
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562

งานฉาบผนัง

1 / 15
2 / 15
3 / 15
4 / 15
5 / 15
6 / 15
7 / 15
8 / 15
9 / 15
10 / 15
11 / 15
12 / 15
13 / 15
14 / 15
15 / 15
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562

งานระบบไฟฟ้า​ก่อนปิดฝ้า​เพดาน

1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562

เก็บงานก่ออิฐ​ จับเซี้ยม​

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ก่ออิฐเสร็จ จับเซี้ยม เตรียมงานฉาบ

1 / 18
2 / 18
3 / 18
4 / 18
5 / 18
6 / 18
7 / 18
8 / 18
9 / 18
10 / 18
11 / 18
12 / 18
13 / 18
14 / 18
15 / 18
16 / 18
17 / 18
18 / 18
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562

งานมุงหลังคา​กระเบื้อง​เพรสทิช SCG สีช็อคโก้บราวน์​ หลัง​แรกในสุราษฎร์ธานี

1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562

มุงหลังคา

1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพฤห้สบดีที่ 31 ตุลาคม 2562

เตรียมมุงโครงหลังคา และฉาบผนัง

1 / 15
2 / 15
3 / 15
4 / 15
5 / 15
6 / 15
7 / 15
8 / 15
9 / 15
10 / 15
11 / 15
12 / 15
13 / 15
14 / 15
15 / 15
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพฤห้สบดีที่ 24 ตุลาคม 2562

วางโครงหลังคา

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562

งานก่ออิฐ​ และ​งานหลังคา

1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562

งานก่ออิฐ​ และ​งานหลังคา

1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562

งานโครงสร้าง​เสร็จ​เรียบร้อย พร้อมสำหรับงานต่อไป

1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562

เทคอนกรีดพื้น

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
Click ที่ Tab : < > เพื่อเลื่อนดูรูป

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562

เทคอนกรีต​ CPAC คานระดับที่​ 3 เสร็จเรียบร้อย
วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562

  • เทคอนกรีต​ CPAC คานระดับที่​ 3 หลังจากที่ฝนตกลงมา ทางเข้าเละมาก

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562


วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เทคอนกรีต​ CPAC คานระดับที่​ 1

บ้านที่กำลังก่อสร้าง..


บ้านชั้นเดียว โมเดิร์น บ้านทำเนียบ

16 มี.ค. 65 -งานก่ออิฐ และ งานหลังคา

บ้านชั้นเดียว ต.ทุ่ง อ.ไชยา

19 พ.ค. 65 - งานก่อ ฉาบ และทาสีรองพื้น

บ้านชั้นครึ่ง ชัยบุรี

17 พ.ย. 65 - งานหลังคา งานก่ออิฐ


บ้านชั้นครึ่ง บางใบไม้

11 พ.ค. 65 - พิธียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว ลีเล็ด

19 ต.ค. 65 - งานหลังคา ระบบไฟฟ้า งานฝ้าเพดาน

บ้านชั้นเดียว ควนศรี

20 ธ.ค. 65 - งานสถาปัตยกรรม


บ้านสองชั้น บางใบไม้

22 ต.ค. 65 - งานโครงสร้าง

บ้านสองชั้น ทุ่ง

28 ส.ค. 65 - งานครงสร้างเหล็ก SD-40 โรงใหญ่

บ้านชั้นเดียว ปากหมาก

28 ม.ค. 66 - งานโครงหลังคา และกอ่อิฐ


บ้านชั้นเดียว โมถ่าย

11 ส.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นครึ่ง พุนพิน

6 ก.พ. 66 - งานติดตั้งโครงหลังคา

บ้านชั้นเดียว บ้านทำเนียบ

4 ต.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านสองชั้น คลองฉนวน

13 ม.ค. 66 - งานโครงสร้าง

บ้านสองชั้น บ้านนา

1 พ.ย. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น มะขามเตี้ย

27 ม.ค. 66 - งานโครงสร้าง


บ้านชั้นเดียว มะลวน

6 พ.ย. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านชั้นเดียว มะขามเตี้ย

5 ธ.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น เขาหัวควาย

12 ธ.ค. 65 - ฤกษ์ดียกเสาเอก


บ้านสอ336699งชั้น หัวเตย

6 ม.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

บ้านสองชั้น ท่าข้าม

31 ม.ค. 66 - ฤกษ์ดียกเสาเอก

Post ล่าสุด!!